Vaderlandse Geschiedenis

De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798
Geschiedenis van Nederland  Anne Doedens
Wild Geraas  Arnold-Jan Scheer
De Goede Hoop  Bas Kromhout
Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek  Borne
Napoleon in Nederland  C.F. Gijsberti Hodenpijl
Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw  Coenraad Busken Huet
Maerlants Wereld  Frits van Oostrom
1848: Clubkoorts en revolutie  Geerten Waling
De geboortepapieren van Nederland  Geerten Waling
Oorlogen Overzee  Gerrit Knaap, Nederlands Instituut Voor Militaire Historie
Mei 1940: De Strijd op Nederlands Grondgebied  H. Amersfoort, Nederlands Instituut Voor Militaire Historie
De Tachtigjarige Oorlog  H. Amersfoort, Nederlands Instituut Voor Militaire Historie
Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië  H.W. van den Doel
Geschiedenis van de Nederlanden  Hans Blom
Belaagd en Belegerd  Hans Blom, Nederlands Instituut Voor Militaire Historie
Kroniek van de Nederlandse Oorlog  Hugo de Groot
Op klompen door de dessa: Indiëgangers getuigen  Hylke Speerstra
Nederlandsch-Indië: Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie  J.A. Somers
De laatste eeuw van Indië: Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project  J.A.A. van Doorn
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland  J.C. Okkema
Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw.  Jan Huizinga
De lage landen bij de Zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl Jan Romein
Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen  Jan Romein
Aan het Volk van Nederland  Johan Derk van der Capellen tot den Poll
Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei  Jonas de Vries, Adam van der Woude
De Republiek 1477-1806  Jonathan I. Israel
Geschiedenis van het Nederlands  Marijke van der Wal
De Boerenoorlog  Martin Bossenbroek
Taal Als Mensenwerk: Het Ontstaan van het ABN  Nicoline van der Sijs
Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom  Nicoline van der Sijs, Jan Stroop, Fred Weerman
Nederlandsche Historiën  P.C. Hooft
De Geschiedenis van de Nederlandsche Stam  Pieter Geyl
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek  Robert Fruin
In Moerassen en Donkere Wouden  Tacitus
De Germanen, werkelijkheid en mythe  Ugo Janssens
De Oude Belgen  Ugo Janssens