Erkenbrand 

Erkenbrand is een Oudnederlandse naam, samengesteld uit ‘erken’ (‘heilig, zuiver’) en brand (‘vlam, zwaard’). De naam betekent dus ‘heilig zwaard’ of ‘zuivere vlam’.

Studiegenootschap Erkenbrand is een ontmoetingsplatform voor geestverwanten die kritisch zijn over de demografische, spirituele, culturele en politieke ontwikkelingen in Nederland. Wij hebben geen vastomlijnde ideologie maar wat ons bindt is liefde voor volk en land. Wij geloven in het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren op de wereld.

Om betere mensen en betere Nederlanders te worden organiseren wij op nationaal, regionaal en lokaal niveau informatiebijeenkomsten, excursies, borrels, wandelingen en sporten we samen.

Erkenbrand is geen activistische organisatie. We doen niet mee aan en verlenen ook op geen enkele wijze steun aan nationalistische protesten of demonstraties in welke vorm dan ook.

Ons doel is de verspreiding van onze ideeën en vriendschap tussen geestverwanten. Van onze deelnemers verwachten wij een zeker intellectueel niveau. Een studie aan universiteit of hogeschool is echter niet vereist. Meer informatie over onze bijeenkomsten vind je hier.