De Groene: een verdediging van Romantiek

De Groene publiceerde op 24-01-2018 een stuk over postmodernisme en alt-rechts. Hierin noemt zij Peterson alt-rechts en aanbeden door ons. Voor de duidelijkheid: Peterson is een liberale individualist en geniet enorme kritiek vanuit de hoek van alt-rechts. Als de Nederlandse alt-rechts zijn wij uiteraard bereid wat dingen op te helderen voor De Groene. Allereerst de […]

Lees meer

Verleden en toekomst van radicaal-nationalistisch Nederland

Verleden en toekomst van radicaal-nationalistisch Nederland Op de geslaagde en goedbezochte nieuwjaarsborrel van Erkenbrand keek een spreker terug op de ontstaansgeschiedenis van de radicaal-nationalistische beweging in Nederland om schetsen te geven voor de toekomst. Hieronder volgt zijn tekst, die hier en daar geredacteerd is om de leesbaarheid te vergroten. Waarom wordt iemand een radicaal-nationalist? Belangrijk […]

Lees meer

De diversiteitsagenda

De diversiteitsagenda In de cultureel-marxistische media, horen we maar al te vaak hoe ‘geweldig’ de multiculturele samenleving is en hoe het ons, als Volk en land, ‘verrijkt’. Andere culturen zouden ons leven ‘kleur’ geven, want Nederland is zonder hun maar ‘saai’ en ‘grijs’. Je zou bijna de gedachte krijgen, dat Nederland niets noemenswaardig heeft gepresteerd […]

Lees meer