Ontworteling: Hoe de moderne Westerling z’n houvast verloor

Naar aanleiding van enkele artikelen over groeiende eenzaamheid binnen het dichtbevolkte en hoogtechnologische Nederland ontstond bij enkele Erkenbranders het idee om een serie artikelen te wijden aan problemen binnen onze moderne samenleving die zouden kunnen worden toegeschreven aan het maatschappelijk fenomeen ‘ontworteling’.

U kunt ons als lezer uw verhalen en ervaringen toezenden en ze kunnen, uiteraard na zorgvuldig geanonimiseerd te zijn, binnen deze serie verschijnen!

Lees meer

Opdat James Watson nooit mag worden vergeten!

James Watson is een van de grootste wetenschappers in de geschiedenis van de mensheid en in 1962 ontving hij de Nobelprijs voor het ontdekken van het DNA, dat aan de basis ligt van talloze nieuwe ontdekkingen van onschatbare waarde.

Omdat hij eerlijk toegaf dat zwarten een lager gemiddeld IQ hebben dan blanken werd hij uit de wetenschappelijke wereld en de samenleving verbannen. James Watson heeft echter gelijk met zijn controversiële uitspraken.

In dit artikel wordt dit verder toegelicht en aangegeven waarom James Watson respect verdient voor zijn moed en wetenschappelijke verdiensten.

Lees meer

Ephialtes 4: RaRa, wie ben ik?

RaRa is een van de beruchtste terroristische groeperingen in de Nederlandse geschiedenis. Hun aanslagen waren bijzonder uitgekiend en de materiële schade is enorm geweest. Desondanks is er slechts één dader ooit veroordeeld, tot een relatief lichte straf.

Dit artikel verhaalt over de opkomst van RaRa in de jaren 80 en 90.

Lees meer

De hakken in het zand

Er is tegenwoordig veel discussie over het afbeelden van symbolen uit het verleden, zoals Zwarte Piet en straatnamen. De tendens is om toe te geven aan activisten die ons verleden willen beoordelen door hun eigen bril.

Dit artikel licht toe waarom we hieraan niet moeten toegeven en waarom het beter is deze tendens zelfs weer terug te draaien.

Lees meer