Omvolker van het jaar 2019

0
'Omvolking' is geen gesjeesde samenzweringstheorie, maar een zichzelf versterkend proces dat het aangezicht van Europa steeds verder vertekent. Erkenbrand zal een prijs uitreiken aan de meest gedreven omvolker van Nederland! Begin 2020 zullen de resultaten op deze website gepubliceerd worden.

Ontworteling, deel 1: Eenzaamheid

2
Dit is het eerste deel in de serie 'Ontworteling'. In dit artikel beschrijft Gerard (niet zijn echte naam) hoe hij zijn wijk zag veranderen door de gestage toestroom van Nederlanders totdat hij er zich totaal niet meer in thuis voelde.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 19)

0
Deel 19 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Forum voor Democratie: Liberalisme of Nationalisme?

1
Een beschouwing op de ideologie van Forum voor Democratie.

CW3: ‘Geweld is nooit een oplossing’

0
In Clown World staan alle waarden op hun kop. Wat lelijk en slecht is ontvangt lof, wat mooi en goed is ontvangt hoon. In deze aflevering van de CW-reeks duiden we de slogan die van jongs af aan wordt ingeprent: 'geweld is nooit een oplossing'.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 18)

0
Deel 18 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Ontworteling: Hoe de moderne Westerling z’n houvast verloor

0
Naar aanleiding van enkele artikelen over groeiende eenzaamheid binnen het dichtbevolkte en hoogtechnologische Nederland ontstond bij enkele Erkenbranders het idee om een serie artikelen te wijden aan problemen binnen onze moderne samenleving die zouden kunnen worden toegeschreven aan het maatschappelijk fenomeen 'ontworteling'. U kunt ons als lezer uw verhalen en ervaringen toezenden en ze kunnen, uiteraard na zorgvuldig geanonimiseerd te zijn, binnen deze serie verschijnen!

Opdat James Watson nooit mag worden vergeten!

1
James Watson is een van de grootste wetenschappers in de geschiedenis van de mensheid en in 1962 ontving hij de Nobelprijs voor het ontdekken van het DNA, dat aan de basis ligt van talloze nieuwe ontdekkingen van onschatbare waarde. Omdat hij eerlijk toegaf dat zwarten een lager gemiddeld IQ hebben dan blanken werd hij uit de wetenschappelijke wereld en de samenleving verbannen. James Watson heeft echter gelijk met zijn controversiële uitspraken. In dit artikel wordt dit verder toegelicht en aangegeven waarom James Watson respect verdient voor zijn moed en wetenschappelijke verdiensten.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 17)

0
Deel 17 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

CW reeks deel 2: Klimaatstaking, -crisis, -oorlogen en -migranten

0
In een Clown Wereld kunnen mensen de gekste dingen denken zonder dat de omgeving daartegen in het geweer komt. In dit artikel wordt toegelicht waarom de huidige klimaatrage aan demagogie grenst en worden de daadwerkelijke oorzaken van enkele aan klimaatverandering toegeschreven verschijnselen toegelicht.

Ephialtes 4: RaRa, wie ben ik?

0
RaRa is een van de beruchtste terroristische groeperingen in de Nederlandse geschiedenis. Hun aanslagen waren bijzonder uitgekiend en de materiële schade is enorm geweest. Desondanks is er slechts één dader ooit veroordeeld, tot een relatief lichte straf. Dit artikel verhaalt over de opkomst van RaRa in de jaren 80 en 90.

Overpeinzing over de rol van religie in volksnationalisme

3
De huidige religieuze trend binnen de westerse wereld bestaat vooral uit ontkerkelijking. Veel West-Europeanen zien echter de verbindende factoren van een religie, ook al wordt deze niet in al haar dogma's aangehangen, over het hoofd. Dit artikel wijdt verder uit over de rol van religie als verbindende factor binnen West-Europese samenlevingen.

De hakken in het zand

4
Er is tegenwoordig veel discussie over het afbeelden van symbolen uit het verleden, zoals Zwarte Piet en straatnamen. De tendens is om toe te geven aan activisten die ons verleden willen beoordelen door hun eigen bril. Dit artikel licht toe waarom we hieraan niet moeten toegeven en waarom het beter is deze tendens zelfs weer terug te draaien.

Boekbespreking: Het is oorlog maar niemand die het ziet

0
Huib Modderkolk schreef een boek over de toenemende surveillancestaat en internationale spionage. De auteur maakt zodoende duidelijk dat de samenleving almaar kwetsbaarder wordt.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 16)

0
Deel 16 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Concrete realiteiten en abstracte principes

3
Het dogmatisch vasthouden aan op zichzelf waardevolle principes levert in deze tijd een gevaar op voor ons volk. De geschiedenis leert ons dat er grenzen zijn aan dit dogmatisme. Dit wordt in dit artikel uitgebreid toegelicht en geïllustreerd.

Jahwe is een Arabier

0
Hoewel Joden en Arabieren vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hebben zij mogelijk meer gemeen dan zij willen toegeven. De Joodse god Jahwe zou volgens literair-kritisch onderzoek afkomstig zijn van het Arabische schiereiland. Jahweh als een uitgeleende god, uitgeleend maar nooit teruggegeven.

“Do not go gentle into that good night”

1
Een der Erkenbranders beschrijft de invloed van een gedicht van Dylan Thomas op hem.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 15)

0
Deel 15 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Gepaste afstand vergroot de vriendschap tussen vreemdelingen

3
Hoewel de elite van zowel de overheid en de media ons anders willen doen geloven bestaat de mensheid uit gemeenschappen en volkeren die van elkaar verschillen. In dit artikel wordt toegelicht waarom het geforceerd mengen van deze bevolkingsgroepen een gevaarlijke en averechtse ontwikkeling is die beter een halt toegeroepen kan worden.

Associatie met gelijken

2
Associatie met gelijken is de natuurlijke neiging van elk mens. Toch wordt dit in de praktijk in veel gevallen niet erkend als blanken deze neiging ook blijken te hebben. Vrijheid van associatie is een grondrecht dat niet krachtig genoeg verdedigd kan worden in deze tijd!

De onschatbare waarde van de mondelinge overlevering

3
Geschiedschrijving kan niet op enig niveau plaatsvinden zonder getuigenissen. Dit artikel wijdt uit over de rol van mondelinge overleveringen bij het beschrijven van de geschiedenis.

Nederland, een gedicht

1
Nederland, een gedicht is een vrije interpretatie van een gedicht van Konrad Windisch.

Oproep tot een militant heidendom

0
Het Germaanse heidendom vormt de achtergrond van onze beschaving en een spirituele inspiratiebron voor het heden. De geschiedenis van de oude Germanen is tot de dag van vandaag uitermate relevant.

Economie: het vermeden onderwerp

1
Een boekbeschouwing van Welf Herfurth's 'A life in the political wilderness'.

Europol laat de grens vervagen tussen rechtse ideeën en terrorisme

0
Jaarlijks brengt Europol een rapport uit over terrorismebestrijding. Op basis van hun cijfers komt het grootste gevaar voort uit jihadisme, gevolgd door...

Clown Wereld deel 1: ‘’Alles van waarde is weerloos’’

2
Het eerste deel in de Clown Wereld-reeks.

De druïden – het verhaal van een verdwenen priesterkaste

2
Al in de oudheid bestond er een fascinatie voor druïden. Wat de Grieken en Romeinen ons hebben overgeleverd is een mengsel van bewondering en gruwelpropaganda. De legioenen van Caesar brachten de ondergang van de Kelten, en daarmee de druïden. Wat is er nog over van deze mysterieuze priesterkaste?

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 14)

0
Deel 14 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

De Nederlandse Haat

0
Over de Tachtigjarige Oorlog Hij zat hun niet in het bloed,Hij kwam bij hen heel laat, Door onrecht lang...