Sluit in het geval van integriteitsschendingen de gehele VVD op

1
Een beschouwing op een patroon aan politieke integriteitsschendingen, in het bijzonder van de VVD.

“We zijn allemaal één ras, het mensenras”

3
Clown wereld wil koste wat kost het sprookje standhouden dat ras niet meer is dan een sociaal construct. Het idee is simpel: we doen met z'n allen alsof er geen verschillen bestaan tussen de mensenrassen, want dat is ooit verzonnen. Als we maar lang genoeg doen alsof er geen rassen bestaan, wordt de wereld vanzelf een betere plek.

Nationalisme en de België-kwestie (Deel 2)

1
Deel 2 in de artikelenserie over volksnationalisme in België en de eeuwige strijd tussen het Nederlands- en Franstalige deel van de bevolking.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 21)

1
Deel 21 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Ontworteling deel 2

0
Ontworteling deel 2: hoe de westerse maatschappij zijn houvast verloor en zijn burgers meer en meer stuurloos achterliet.

Nationalisme en de België-kwestie

0
Het ontstaan van BelgiëIn gesprekken met andere volksnationalisten in Nederland merk ik vaak dat er niet veel kennis is over het nationalisme...

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 20)

0
Deel 20 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

De NOS hekelt diversiteit

0
'Diversiteit' is een bijna onaantastbaar dogma in het westerse denken geworden. Maar onlangs kwam zelfs de NOS met een artikel waaruit direct geconcludeerd kan worden dat diversiteit een drama is. In dit artikel wordt uitgelegd waarom diversiteit niet iets nastrevenswaardigs is en waarom de NOS dat feitelijk nu ook zelf beweert.

Nationale Conferentie 2019

2
Een eerste, korte terugblik op de recent gehouden nationale conferentie van Erkenbrand.

Mark Collett – The Fall of Western Man

0
Als het aankomt op politiek activisme is Mark Collett een veteraan. Hij schreef een boek over de manipulaties die het raciale en culturele voortbestaan van het Westen bedreigen. Een boekbespreking.

Signaalfout: Dood & Wedergeboorte van de Westerse Waardeoverdracht

0
Het eerste deel van dit essay is een poging om te schetsen hoe een steeds wijdere kloof tussen de opeenvolgende generaties van mannen ontstond en welke schade dit aanrichtte. Het tweede deel bepleit een noodzakelijke terugkeer naar traditionele verwantschapsbanden om deze kloof te helen. Uit hernieuwde, sterke banden zal ons volk kracht putten.

Beste witte ouders

4
Een moeder heeft haar gedachten op schrift gezet.

Omvolker van het jaar 2019

0
'Omvolking' is geen gesjeesde samenzweringstheorie, maar een zichzelf versterkend proces dat het aangezicht van Europa steeds verder vertekent. Erkenbrand zal een prijs uitreiken aan de meest gedreven omvolker van Nederland! Begin 2020 zullen de resultaten op deze website gepubliceerd worden.

Ontworteling, deel 1: Eenzaamheid

2
Dit is het eerste deel in de serie 'Ontworteling'. In dit artikel beschrijft Gerard (niet zijn echte naam) hoe hij zijn wijk zag veranderen door de gestage toestroom van Nederlanders totdat hij er zich totaal niet meer in thuis voelde.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 19)

0
Deel 19 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Forum voor Democratie: Liberalisme of Nationalisme?

1
Een beschouwing op de ideologie van Forum voor Democratie.

CW3: ‘Geweld is nooit een oplossing’

0
In Clown World staan alle waarden op hun kop. Wat lelijk en slecht is ontvangt lof, wat mooi en goed is ontvangt hoon. In deze aflevering van de CW-reeks duiden we de slogan die van jongs af aan wordt ingeprent: 'geweld is nooit een oplossing'.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 18)

0
Deel 18 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Ontworteling: Hoe de moderne Westerling z’n houvast verloor

0
Naar aanleiding van enkele artikelen over groeiende eenzaamheid binnen het dichtbevolkte en hoogtechnologische Nederland ontstond bij enkele Erkenbranders het idee om een serie artikelen te wijden aan problemen binnen onze moderne samenleving die zouden kunnen worden toegeschreven aan het maatschappelijk fenomeen 'ontworteling'. U kunt ons als lezer uw verhalen en ervaringen toezenden en ze kunnen, uiteraard na zorgvuldig geanonimiseerd te zijn, binnen deze serie verschijnen!

Opdat James Watson nooit mag worden vergeten!

1
James Watson is een van de grootste wetenschappers in de geschiedenis van de mensheid en in 1962 ontving hij de Nobelprijs voor het ontdekken van het DNA, dat aan de basis ligt van talloze nieuwe ontdekkingen van onschatbare waarde. Omdat hij eerlijk toegaf dat zwarten een lager gemiddeld IQ hebben dan blanken werd hij uit de wetenschappelijke wereld en de samenleving verbannen. James Watson heeft echter gelijk met zijn controversiële uitspraken. In dit artikel wordt dit verder toegelicht en aangegeven waarom James Watson respect verdient voor zijn moed en wetenschappelijke verdiensten.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 17)

0
Deel 17 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

CW reeks deel 2: Klimaatstaking, -crisis, -oorlogen en -migranten

0
In een Clown Wereld kunnen mensen de gekste dingen denken zonder dat de omgeving daartegen in het geweer komt. In dit artikel wordt toegelicht waarom de huidige klimaatrage aan demagogie grenst en worden de daadwerkelijke oorzaken van enkele aan klimaatverandering toegeschreven verschijnselen toegelicht.

Ephialtes 4: RaRa, wie ben ik?

0
RaRa is een van de beruchtste terroristische groeperingen in de Nederlandse geschiedenis. Hun aanslagen waren bijzonder uitgekiend en de materiële schade is enorm geweest. Desondanks is er slechts één dader ooit veroordeeld, tot een relatief lichte straf. Dit artikel verhaalt over de opkomst van RaRa in de jaren 80 en 90.

Overpeinzing over de rol van religie in volksnationalisme

3
De huidige religieuze trend binnen de westerse wereld bestaat vooral uit ontkerkelijking. Veel West-Europeanen zien echter de verbindende factoren van een religie, ook al wordt deze niet in al haar dogma's aangehangen, over het hoofd. Dit artikel wijdt verder uit over de rol van religie als verbindende factor binnen West-Europese samenlevingen.

De hakken in het zand

4
Er is tegenwoordig veel discussie over het afbeelden van symbolen uit het verleden, zoals Zwarte Piet en straatnamen. De tendens is om toe te geven aan activisten die ons verleden willen beoordelen door hun eigen bril. Dit artikel licht toe waarom we hieraan niet moeten toegeven en waarom het beter is deze tendens zelfs weer terug te draaien.

Boekbespreking: Het is oorlog maar niemand die het ziet

0
Huib Modderkolk schreef een boek over de toenemende surveillancestaat en internationale spionage. De auteur maakt zodoende duidelijk dat de samenleving almaar kwetsbaarder wordt.

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 16)

0
Deel 16 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Concrete realiteiten en abstracte principes

3
Het dogmatisch vasthouden aan op zichzelf waardevolle principes levert in deze tijd een gevaar op voor ons volk. De geschiedenis leert ons dat er grenzen zijn aan dit dogmatisme. Dit wordt in dit artikel uitgebreid toegelicht en geïllustreerd.

Jahwe is een Arabier

0
Hoewel Joden en Arabieren vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hebben zij mogelijk meer gemeen dan zij willen toegeven. De Joodse god Jahwe zou volgens literair-kritisch onderzoek afkomstig zijn van het Arabische schiereiland. Jahweh als een uitgeleende god, uitgeleend maar nooit teruggegeven.

“Do not go gentle into that good night”

1
Een der Erkenbranders beschrijft de invloed van een gedicht van Dylan Thomas op hem.