Die Chileense mysticus

1
Miguel Serrano is een man wiens boeiende leven voor velen in nevelen is gehuld. In dit artikel wordt de sluier opgelicht.

Overpeinzing over de rol van religie in volksnationalisme

3
De huidige religieuze trend binnen de westerse wereld bestaat vooral uit ontkerkelijking. Veel West-Europeanen zien echter de verbindende factoren van een religie, ook al wordt deze niet in al haar dogma's aangehangen, over het hoofd. Dit artikel wijdt verder uit over de rol van religie als verbindende factor binnen West-Europese samenlevingen.

Eva Vlaardingerbroek – onze “tradwife”

1
Half Nederland lijkt vandaag in oproer te zijn geweest om een artikel in de Volkskrant over “het vrouwelijke gezicht van radicaal rechts.”...

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 9)

0
Deel 9 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Economie: het vermeden onderwerp

1
Een boekbeschouwing van Welf Herfurth's 'A life in the political wilderness'.

Twee jaar PEGIDA in Dresden

0
In de maandag oktober van het jaar 2016 luidde de klok voor het tweede levensjaar van de Duitse burgerbeweging PEGIDA. Volledig: Patriottische Europeanen tegen...

De Wereldvisie van Alt-Rechts, deel 3

0
De intellectuele stromingen binnen Alt-Rechts verwijzen naar een zogenaamd Rijk Universum , waarvan het filosofisch fundament nog grotendeels ontbreekt. Deze serie is een aanzet daartoe.

President Trump maakt Nederland weer groot

0
God schiep de Aarde, de Nederlanders maakten Nederland en president Trump zal het weer groot maken. De overwinning van Trump is essentieel voor het nationalisme in Europa en daarmee Nederland. Hier een uitleg waarom.

Wat is ‘Alt-Right’ of ‘Alt-Rechts’?

0
Sinds de verkiezingscampagne van Donald Trump is 'alt-rechts' een begrip. Wat duiden we hiermee aan, en in hoeverre onderscheidt dit begrip zich van 'nep-rechts', 'oud-rechts',...

Geen interventie

6
Recentelijk is er veel ophef over Syrië. Assad zou een gifgasaanval hebben gepleegd op burgers in een dorp dat het Syrische leger dagen eerder...

Negers tegen de westerse beschaving

2
Beschaafde mensen zouden zich na een natuurramp volop inzetten bij de herstelwerkzaamheden. De inwoners van Sint Maarten zien dit anders.

Een overzicht van rechtse publicaties en uitgevers

0
Verschillende uitgevers en tijdschriften doen goed werk in het verzamelen en publiceren van rechtse kunst, het promoten van rechtse musici en door oude klassieke boeken die de mainstream in de vergetelheid heeft geduwd opnieuw uit te geven. In tegenstelling tot de veelal Amerikaanse web strips, zijn deze publicaties bijna allemaal Europees en dus makkelijk te verkrijgen voor onze Nederlandse lezers.

De onschatbare waarde van de mondelinge overlevering

3
Geschiedschrijving kan niet op enig niveau plaatsvinden zonder getuigenissen. Dit artikel wijdt uit over de rol van mondelinge overleveringen bij het beschrijven van de geschiedenis.

Rasrealisme in het publieke discours

0
Wordt ras langzaam maar zeker een onderwerp in het publieke debat?

“Do not go gentle into that good night”

1
Een der Erkenbranders beschrijft de invloed van een gedicht van Dylan Thomas op hem.

R-selectie of K-selectie

2
Een van onze schrijvers werpt een blik op seksualiteit en voortplanting, die in toenemende mate onderhevig zijn aan uitheemse invloeden.

Charlie Kirk’s Turning Point USA versus de ware conservatieven van Amerika

0
Binnen de conservatieve wereld wordt een strijd gevoerd door ware conservatieven tegen de mensen die slechts in naam doorgaan voor conservatief. In Amerika waren in het afgelopen najaar in het licht hiervan belangrijke ontwikkelingen.

Volksnationalisme en Zuid-Afrika (Deel 3)

1
Deel 3 van het artikel over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Het tweede deel kunt u hier lezen.

De grot met verloren zielen

2
Debuterend Erkenbrand-schrijver Morpheus beschrijft zijn ontwakingsproces (het nemen van de rode pil) in dit artikel. Het artikel is vrij geschreven naar Plato's allegorie van de grot.

Internationale Vrouwendag: de overwinning van Kapitalisme en Cultuurmarxisme

1
Het is Internationale Vrouwendag, maar valt er daadwerkelijk iets te vieren?

Leven in het Tijdperk van IJzer

3
De moderne wereld brengt spirituele ontgoocheling. Traditionalisten herkennen hierin de laatste fase van een levenscyclus, de Kali Yuga, of Tijdperk van IJzer. Een stadium van verval, maar ook die van de wedergeboorte van de Europese ziel.

Alternatieven op GeenStijl

4
Geenstijl is de grootste "alternatieve" nieuws en opiniesite in Nederland. Het roze blog van professionele kaderschoppers die zich zogenaamd tegen alles verzetten dat establishment...

Een nieuwe serie met Ridder Erkenbrand (deel 5)

0
Deel 5 van de nieuwe serie met Ridder Erkenbrand.

Afscheidstoespraak voor een collega

0
Een Erkenbrander houdt een afscheidstoespraak voor een collega die van zijn welverdiende pensioen gaat genieten.

Vechten en Spiritualiteit: Ridders van Nu

0
Ridders spreken tot de verbeelding. Hoe velen hebben niet van jongs af aan de dapperheid en edelmoedigheid bewonderd van de ridders uit films en...

NOS toont weer zijn ware gezicht

8
De NOS toont weer eens zijn ware gezicht. De meest racistische uitspraken van zwarte Amerikanen worden zonder enige kanttekening gepubliceerd, zoals blijkt uit een artikel dat ze onlangs publiceerden.

Een historie van links geweld in Nederland

0
Vandaag, dinsdag 7 maart, verschenen er artikelen in Elsevier en RTL over politiek geweld naar aanleiding van de publicatie van het AIVD-jaarrapport over extremisme....

Biocentrisme en Anthropocentrisme: Natuur vs. Mens

0
Is de tijd aangebroken voor een herwaardering van een biocentrisch leven?

Open brief aan Alexander Pechtold

0
Een open brief aan Alexander Pechtold

Ephialtes, inleiding

0
Een inleiding voor de serie Ephialtes.