Zwarte scholen een diversiteitsverrijking?

0
150

Zwarte scholen een diversiteitsverrijking?

De NOS komt weer met een leuk artikel. Het lerarentekort op zwarte scholen is nijpend!
Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dat is een van de conclusies uit het rapport De Staat van het Onderwijs.
Dat is wel verrassend! Deze zwarte scholen zouden toch diversiteitsbronnen moeten zijn en daarmee leraren moeten aantrekken? Waarom zouden die op saaie, blanke scholen lesgeven als er zoveel meer leven in de brouwerij alsmede culturele verrijking te vinden is op zwarte scholen? Er is duidelijk meer dan plaats genoeg voor de docenten, gezien het volgende citaat uit dit NOS-artikel dat vrijwel gelijktijdig werd gepubliceerd:
Marion Jaspers, directrice van de school, is permanent bezig met zorgen dat er genoeg personeel is. “Gedurende het hele jaar ben ik aan het werven voor nieuwe leerkrachten.”
Wat dit extra bijzonder maakt is dat dit bepaald niet geweten kan worden aan rechts-reactionaire, bevooroordeelde of zelfs racistische tendensen onder de lerarenpopulatie. Volgens de HP/De Tijd stemt onderwijsgevend volk juist buitenproportioneel op linkse partijen en we weten allemaal dat die diversiteit en de multiculturele samenleving een warm hart toedragen. Blijkbaar komt al die multiculturele waanzin wel wat te dichtbij als ze zelf op verrijkte scholen moeten gaan lesgeven. Dat moeten anderen maar doen.

Associatie met gelijken

Er is verder nog een buitengewoon opmerkelijk citaat te vinden in het eerste artikel:
En leraren met een migratieachtergrond geven vaker les op scholen met een vergelijkbare culturele achtergrond, blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie.
Met andere woorden: leraren met een migratieachtergrond zijn racistisch! Ze geven minder vaak les op blanke scholen en dat terwijl blanke kinderen gewoon zwarte kinderen zijn, maar dan met voorouders met minder huidpigment. Desondanks hebben ze een voorkeur voor scholen met leerlingen uit de eigen groep. Blanken die een voorkeur hebben voor blanken, zoals de roemruchte Amerikaanse rasrealist Jared Taylor, worden van racisme beticht. Geen woord daarover als het gaat om leraren met een migratieachtergrond, want alleen blanken kunnen racistisch zijn toch?

Binnen deze context is het volgende citaat ook van belang:

Dit [de oververtegenwoordiging van docenten met een migratieachtergrond op diverse scholen] hoeft niet per se slecht te zijn. Uit onderzoek blijkt dat rolmodellen met een vergelijkbare achtergrond erg belangrijk zijn voor kinderen.
Ook hiervan komt de Antifa niet in beweging en ook linkse politici roeren zich niet. Waarom zouden rolmodellen een vergelijkbare achtergrond moeten hebben? Zijn rolmodellen met een foute pigmentconcentratie niet goed genoeg? Hebben ze zelf vooroordelen over zichzelf terwijl een blanke met zulke vooroordelen gelijk een scheepslading kritiek over zich uitgestort krijgt? Ook hier weer: verholen racisme van onblanken dat volledig onopgemerkt blijft.

Wat eveneens onopgemerkt blijft is dat de migrantenpopulatie blijkbaar zelf niet voldoende in staat is om leraren af te leveren. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat het beroep van lagereschoolleerkracht intussen een typisch vrouwenberoep is geworden en de arbeidsparticipatie van migrantenvrouwen is relatief laag. In dat artikel wordt ook opgemerkt dat Turkse en Marokkaanse vrouwen relatief laag opgeleid zijn. Je zou bijna gaan denken dat er een link is tussen afkomst en intelligentie of dat er binnen migrantenpopulaties op een wat andere manier tegen vrouwen wordt aangekeken.

Dit maakt de migratie van niet-westerlingen dus een flink blok aan ons been, want het zijn de Nederlanders die die migranten moeten gaan opleiden en daar door vermindert de capaciteit om onze eigen kinderen op te leiden. Gelukkig is dit maar een lage prijs voor de voordelen die diversiteit ons biedt, toch?

Problemen op migrantenscholen

De waarheid is, zoals inmiddels gelukkig steeds meer Nederlanders weten, wat minder rooskleurig. Dat blijkt ook uit het filmpje dat de NOS in het tweede artikel zelf plaatste en waarin een allochtone leerkracht op een diverse school aan het woord wordt gelaten. Het bijschrift bij het filmpje zelf zegt al genoeg: “De verschillende achtergronden maken het zo moeilijk”. Die verschillende achtergronden zijn toch een verrijking waardoor we van elkaar kunnen leren? ‘Juf Glenda’ geeft zelf ook al aan dat het moeizamer met de ouders communiceren is vanwege de taalbarrière. Voor een Nederlandse docent zal dat nog wel eens extra ernstig kunnen zijn, nog even los van het gebrek aan respect dat iemand van buiten de eigen kring – ook onbewust – zou kunnen ontvangen.

We moeten niet vergeten dat dit een artikel van de – nogal linkse – NOS is. Het is dus des te opmerkelijker dat er met geen woord wordt gerept over de voordelen van diversiteit en migratie. Het wordt juist meer gepresenteerd als een probleem waarvoor we een oplossing moeten vinden. Nu is die oplossing zeer voor de hand liggend en zelfs de leerlingen van juf Glenda zouden die moeten kunnen bedenken. Stop de migratie van mensen uit vreemde culturen, die mensen hebben geen recht om hier te zijn en het getuigt niet van altruïsme maar van zuiver masochisme om onze hoogontwikkelde cultuur bloot te stellen aan mensen die er zo moeizaam deel van kunnen worden. Besef dat wij als migranten ook niet erg gewenst zijn in niet-westerse landen. NOS: bedankt dat jullie dat zo mooi illustreren!

Jan de Scherprechter