Warhammer’s Imperium tegenover de Chaos

1
1466

Het unieke voorouderlijke erfgoed van Europa is te herleiden naar de Yamnaya, een patriarchaal ruitervolk, dat ontstond in de Kaspische regio en uitwaaierde naar wat tegenwoordig Noord-India, West-China, Perzië en Europa zijn. De volkeren die zijn voortgekomen uit de Yamnaya-migraties worden Indo-Europees genoemd vanwege hun taalkundige, culturele en genetische verbondenheid.

Indo-Europese volkeren omvatten de Grieken, Romeinen, Slaven, Perzen, Hettieten en de de Keltische en Germaanse volkeren. Archeologisch, historisch en taalkundig bewijs toont aan dat ze diep geïnvolveerd waren in hun relatie met de Heilige Kosmos en toegewijd waren in hun inspanningen om deze relatie te behouden.

Toen de Indo-Europeanen naar Noord-India trokken, creëerden ze een Vedische beschaving, genoemd naar de Veda’s, de kernteksten van het hindoeïsme. Deze heilige boeken laten zien hoe belangrijk de relatie tussen de mensheid en de universele, natuurlijke orde was voor de afstammelingen van de Yamnaya. Dit begrip van een diepe, organische realiteit met transcendente en immanente aspecten is ook duidelijk in andere Indo-Europese beschavingen, zoals het Griekse concept van Logos of de Perzische Asha.

De heersende boodschap van de Veda is dat de kernmissie van de mensheid is om te leven in overeenstemming met de Kosmische Orde en deze te behouden – Rta in het Sanskriet. Degenen die zich verzetten tegen de Kosmische Orde zijn anrita, in tegenstelling tot de natuur, vrjina, krom en asatya, vals en bedrieglijk.

Deze omschrijvingen zijn vandaag nog net zo relevant als in het archaïsche Noord-India. Het begrip van Kosmische Orde hoeft niet specifiek religieus te zijn. Het kan intuïtief zijn. Het kan simpelweg het gevoel van onbehagen zijn als je kijkt naar de lof die de zogenaamde transkinderen ontvangen, het onderbuikgevoel als je Hollywoods nieuwste anti-Europese propaganda ziet, of de verontwaardiging die je voelt over de laatste Europese jongen die in elkaar wordt geslagen door een bende ‘vluchtelingenkinderen’ met volle baarden.

Deze intuïties zijn atavistische fluisteringen die ons terugleiden naar het juiste pad, terug in afstemming met de Kosmische Orde. In een minder esoterische zin zijn ze de gezonde afkeer van de heersende elite – de cabal’s – gedegradeerde en destructieve trucs.

De cabal is van plan onze beschaving te vernietigen zonder een schot te lossen. En meer en meer Europeanen zijn zich steeds meer bewust van de aanslagen. Het wordt onmogelijk om de intellectuele en emotionele aanval over het hoofd te zien, gezien de toenemende schelheid en alomtegenwoordigheid ervan. De aanvallen van de cabal zijn duidelijk zichtbaar in de hoge en populaire cultuur.

Onder de genres die onaangenaam zijn getransformeerd door de talentloze krabbels van de Cabal zijn science fiction en Fantasy – ze hebben zelfs de eigenaren van Warhammer 40K and op de knieën gekregen.

Warhammer 40K is een Britse creatie en de Tolkien-afstamming is duidelijk: het universum is bevolkt met Orks, Elven, Mensen en Dwergen, met een overeenkomstig fundamenteel conflict tussen ‘Chaos’ en ‘Orde’.

Een toekomstig artikel zou een blik kunnen werpen op de esthetische, spirituele en ideologische onderbouwing van het Human Imperium, hoewel het in het kort een hybride is van de middeleeuwse militante kerk, Grieks-Romeinse beschaving, autoritaire Europese regimes van de 20e eeuw en archeofuturistische technologie.

Het 40K-universum is een van de weinige overgebleven populaire uitingen van de meest diepgaande spirituele en kosmologische opvattingen van de verre voorouders van Europa.

Hoewel het een dystopische karikatuur is van Europese krijgshaftige en spirituele ideeën en esthetiek, houdt het 40K-universum zich niet aan goedkope liberale normen en heeft het nog geen sympathie voor Chaos. Hierin staat het in contrast met de gefabriceerde, modieuze, oppervlakkige politiek van de veronderstelde tegencultuur. Zelfs als ze gedeeltelijk ironisch zijn, worden de traditionele waarden, het doordringende begrip van vriend en vijand en de nadruk op krijgshaftige deugden worden als absolute noodzakelijkheden weergegeven bij de strijd tegen chaos en xenos, zoals buitenaardse wezens worden genoemd.

Dit is een voortzetting van de oude Indo-Europese mythen, of ze nu Perzisch, Grieks of Vedisch zijn, waarbij de kampioenen van de Kosmische Orde vechten tegen corrupte chaotische wezens en hun pogingen om de mensheid, de goden en het universum zelf te laten ontsporen, verijdelen. Hoewel de esthetische en tonale relatie van 40K met de katholieke kerk van vroeger duidelijk is, is de link tussen het christendom en het Midden-Oosten ondergedompeld in diepere wortels.

In het 40K-universum beschrijft het verhaal een mysterieus, oud en krachtig ras dat bekend staat als de ‘Old Ones’ die onder andere de Eldar, Tolkeins Elven in de ruimte, Orks en Mensen creëerden om hun vijanden te verslaan in een gigantisch conflict dat zich over melkwegstelsels uitstrekt. Om met hun vijanden te concurreren, kregen de mensachtige rassen paranormale krachten. Ze hadden toegang tot het Immaterium, in de volksmond bekend als de Warp. Deze verdraaiing is een apart rijk waar gedachten en emoties een symbolische vorm aannemen. Een kookpot van krachtige, oerenergie, die vorm krijgt afhankelijk van de inhoud van de psyche van degenen die deze beïnvloeden.

In die zin zijn de Chaos-goden en hun dienaren het zinloze geweld, het destructieve radicalisme, de degradatie en het corrupte hedonisme van het bewustzijn dat zich manifesteert.

40K’s Chaos verschilt niet zo veel van de elite. Ze analyseren onze beschaving, vinden haar zwakheden, haar schaduwen, haar verborgen aspecten en creëren vervolgens wapens van hatelijke wreedheid, radicale corruptie, verrotte verslaving en gekmakend hedonisme, waarbij ze monsters voortbrengen die graag willen afleiden en vervolgens degenen vernietigen die proberen te leven in overeenstemming met de Kosmische Orde.

De Indo-Europese held die de Universele, Eeuwige Wet tegen de demonische krachten van Chaos hooghoudt, is een constante in onze mythen die grotendeels onveranderd bleef totdat de elite de massacommunicatiemiddelen begon te domineren. Toen begon de vergiftiging van de geest ongegeneerd. Een mythisch bewustzijn, ooit gevuld met helden als Heracles, Charles Martel, Lancelot, Joanne of Arc, Robin Hood, Roman Legionairs, Richard Leeuwenhart en Europese ontdekkingsreizigers, is snel veranderd in belachelijke clichés zoals brutale, buitenlandse lesbiennes, neurotici, carrièrecriminelen , en diverse gender-vloeibare anti-Europeanen.

De primaire agenda van de heersende elite is om het zelfbewustzijn van Europeanen op alle mogelijke manieren te vernietigen. Het is een demoraliserende cultuurbeslissing die een dodelijker en extremer einddoel kan hebben. De intentie en agenda’s van de elite worden symbolisch vertegenwoordigd door 40K’s Chaos Goden.

Er zijn vier goden van chaos, die elk een andere bedreiging vertegenwoordigen voor de kosmische orde, en de uitbreiding van het imperium van de mens.

De vier belangrijkste manifestaties van Chaos zijn de Blood God, Khorne, die dom geweld en woede belichaamt, The Lord of Change, Tzeentch, die revolutionaire intriges, verstoorde, lugubere verandering en samenzwering vertegenwoordigt, de Chaos God Nurgle vertegenwoordigt weerzinwekkende pestilentie, en ten slotte Slaanesh, de gedegenereerde god van wreed hedonisme en groteske overdaad.

Khorne, de eerste en meest primaire van de verwoestende machten van Chaos, is een manifestatie van slachting en nodeloze massale dood. Zijn doel is om op brute wijze degenen te vernietigen die zich aansluiten bij en de Eeuwige Wet verdedigen. Zijn energie wordt het best vertegenwoordigd door degenen die gedachteloos moorden voor Chaos.

Het ouderwetse massamoordende communisme is representatief voor Khorne. Mao, Stalin, Kaganovich en andere marxisten waren verantwoordelijk voor meer massadoden dan welke andere politieke beweging dan ook. De elite wordt niet sterk vertegenwoordigd door deze oer-geïncarneerde Chaos-god, hoewel ze samenspannen om een ​​duur, bloedig, zinloos en meedogenloos conflict tussen hun vijanden te creëren. De oorlog in Irak is hiervan een goed voorbeeld.

Ondanks al Khorne’s bloeddorstige geweld is hij in ieder geval open in zijn brutale bedoelingen, in tegenstelling tot de bedrieger, Tzeentch. Tzeentch is de vernietigende kracht van onze tijd. Zijn manipulaties zijn gericht op versnelde, onnatuurlijke, corrumperende verandering. In de Vedische zin is Tzeentch de manifestatie van asatya, de opzettelijke leugen. Als deze kwaadaardige, achterbakse God echt was, zou hij zijn volgelingen rekruteren bij de grote media, het onderwijs en de wetgeving, degenen die controle uitoefenen en verkleinen door verduistering, samenzwering en drogredenen.

De generaals op het slagveld van Tzeentch, de Lords of Change, hopen de stabiele psyche te verscheuren van degenen die in overeenstemming zijn met de transcendente realiteit door middel van bedrog en ephemera. Hun equivalenten in de echte wereld zijn de manipulatoren die een financiële en ideologische controle hebben over de middelen van massacommunicatie, zoals Hollywood-executives.

Er is hersenloze slachting, er is samenzwering – dan is er de pest, het domein van Nurgle. Nurgle weerspiegelt de corruptie van ongezond voedsel en drugsgebruik. Hij is de heroïneverslaafden die straten van San Francisco onveilig maken, hij is de darmkanker van mensen die zich overgeven aan McDonald’s, hij is het braaksel aan de voet van een alcoholist.

In het huidige tijdperk is de essentie die Nurgle vertegenwoordigt niet zo duidelijk als in eerdere tijdperken. Plagen en melaatsheid zijn grotendeels uitgeroeid met behulp van medicijnen. Hij maakt zich in deze tijd bekend door de ziekten van anomie, de vraatzuchtige mensen die zo zwaarlijvig zijn dat ze hun slaapkamers niet meer kunnen verlaten, de verslaafden bedekt met zweren en de verwrongen, door pest geteisterde psyche van de NPC’s die zittend in hun fauteuils kijken naar nauwelijks verhulde propaganda op Netflix, hun ziel en geest verrottend.

Slaanesh is de God van perverse wreedheid en gedegradeerd plezier.

Van bijzonder belang zijn de Eldar. Het zijn in wezen de Elven van Tolkein in de ruimte; intelligent, verfijnd, ietwat arrogant en representatief voor de creatieve impuls. Vanwege deze creativiteit en hun neiging tot hedonisme, zijn de Eldar bijzonder kwetsbaar voor chaotische invloeden. Slaanesh is de letterlijke creatie van de Eldar. De Chaos-god is de gecondenseerde verdorvenheid van de donkerste gedachten en gevoelens van een zeer intelligent, creatief, psychisch ras dat zich al eeuwenlang manifesteert in een verstoord en verontrustend wezen.

Een passende historische analogie: Slaanesh is Weimar, Weimar is Slaanesh. Het is opmerkelijk dat de kunstenaars van Europese afkomst die kunst maakten dat hun beschaving in volkszin weerspiegelde, grotendeels zijn vervangen door vuilniskunst die werd gesteund door de elite. Deze dominantie van de bestuurlijk-financiële aspecten van de creatieve kunsten stelt hen in staat om de populaire en hoge culturele esthetiek en de daarmee samenhangende politieke resultaten te definiëren. Als politiek stroomafwaarts is van cultuur, dan urineert de elite in de bron die de stroom voedt. De elite heeft een generatiewrok en diepe belangen bij de vernietiging van Europeanen in esthetische, ideologische, gemeenschappelijke en uiteindelijk fysieke zin. Hun dominantie over de kunsten is slechts een van de vele hoofden van de hydra.

Dit is de reden waarom de creatieve klasse moet handelen in overeenstemming met de Kosmische Orde, en ondersteund moet worden door een afgestemde beschaving. We hebben meer schoonheid, meer tragedie en meer grootsheid nodig die de kern vormt van het Indo-Europese wereldbeeld.

De cultuuroorlog tussen de weinigen die zich aansluiten bij de Kosmische Orde en de elite die in lijn is met de Chaos-goden en hun huurlingen is op dit moment grotendeels geweldloos. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat Khorne zich explicieter bekend maakt. Zullen legioenen van degenen die waarde hechten aan natie en natuur naar de goelags worden gemarcheerd en worden geëxecuteerd zoals de Oekraïners in de Holodomor? De cultuuroorlog is een strijd tussen existentiële waarheid en degenen die al dan niet bewust genieten van bedrog, onwaarheid en manipulatie.

Warhammer 40k is een van de laatste uitingen van de popcultuur van de oude Europese eerbied voor kosmische orde en krijgshaftige deugd, en het is juist om deze reden dat de Lords of Change het zo graag willen vernietigen door middel van radicale transformatie. De Kosmische Orde is natuurlijk. Het is waar de overgrote meerderheid van de mensen van nature mee overeenstemt. Het zijn alleen de opzettelijke inspanningen van de vijand die de huidige situatie zo slecht hebben gemaakt.

Het huidige dieptepunt van onze beschaving heeft een heropleving in de Europese ziel ingeluid. Dit ontwaken wordt bestreden en onderdrukt door de elite. Het vervult hen met angst, minachting en meedogenloze wrok. Chaos haat het menselijke imperium zoals de elite de gerealiseerde Europeaan haat.

Dit is het juiste moment om onszelf terug te vinden en de gemeenschappen te hervormen die zijn verstoord door de inspanningen en uitingen van Chaos.

Dit is een vertaald en bewerkt artikel dat eerder verscheen op Counter-Currents.

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Gast
1 jaar geleden

De elite ondergeschikt aan de (((elite))).

Maar een mooi artikel die in het bijzonder de ogen van veel Warhammer 40K en WFB liefhebbers gemakkelijk kan openen. Hopelijk beseffen ze dat het in de goelag afgelopen is met hun favoriete vrijetijdsbesteding. Dat de betekenis van Tanstaafl ze maar helder voor de geest mag komen te staan.