Verslaglegging demo 18 maart

2
126

Zondag 18 maart jongstleden was de zogeheten ‘Geen racisten in de raden’ demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door het Comité 21 maart. Zij achtten dit nodig om de entree van het Forum voor Democratie in Amsterdam te verijdelen. Enkelen van Erkenbrand besloten een kijkje te nemen en deel te nemen aan de mars: om de verderfelijke sfeer van deze progressief-linkse manifestatie te proeven en informatie te vergaren over de vele belangengroepen die zich op dit deel van het politieke spectrum bevinden.

Volgens het Comite zouden er ongeveer 70 groepen meedoen aan de mars, en de Telegraaf meldde dat er in totaal twee- tot drieduizend mensen meeliepen met de mars. Progressief linkse groepen als Bij1, de Piratenpartij, Rood en GroenLinks liepen zij aan zij met links-extremistische elementen als Antifa, Internationale Socialisten en het NCPN. Hoe een organisatie als de FNV kan denken dat het een goed idee is om zich te associeren met deze mars, is mij totaal onduidelijk.

Er werd verzameld op de Dam, waar de vlaggen en spandoeken van verscheidene groepen tentoon werden gesteld. Vervolgens werd er in vrij langzaam tempo gelopen richting het Museumplein. Leuzen als ‘Geen grenzen, geen naties, stop de deportaties’ werden vrijwel de hele mars geroepen door de demonstranten. Ik heb de leus in kwestie voor het gemak vertaald, want blijkbaar dachten de demonstranten dat protesteren in Nederland met Engelse leuzen moet gebeuren.

Het internationale/globalistische karakter van de demonstratie kan niet onbenoemd blijven. Ook al valt een groot aantal allochtonen hedendaags te verwachten in onze hoofdstad, het leek nog net een tandje erger in de groep demonstranten. Daar bovenop hebben alle groepen allochtonen die meeliepen een belangenorganisatie waarvoor ze reclame maken. We kregen veel pamfletten en boekjes in handen gedrukt van organisaties die opkomen voor Turken, Marokkanen, Joden, Palestijnen, Afrikanen et cetera. Over het Israel-Palestina conflict heeft het Comité 21 maart duidelijk niet nagedacht, want er waren veel tegenstrijdige boodschappen over deze kwestie zichtbaar in de mars.

Dit brengt mij naar een van de meest opvallende lessen van die dag: in het ‘’multiculturele paradijs zonder racisme’’ dat deze mensen voor zich zien, zijn de Nederlanders absoluut machteloos. Voor elke minderheid die je maar kan verzinnen (of dit nou gebaseerd is op ras, geslacht, welvaart of leeftijd) is tegenwoordig een belangenorganisatie. Dit is blijkbaar mogelijk in het paradijs, en deze groepen kunnen op algemene goedkeuring rekenen. Maar probeer een groep op de been te krijgen die het op eenzelfde manier opneemt voor Nederlanders in een expliciet nationalistische stijl en je hoeft op geen enkele goedkeuring te rekenen in openbare sferen.

Misschien wel de laatste groep mensen die zo’n Nederlands nationalistische belangengroep goedkeurt zijn, paradoxaal genoeg, de Nederlanders zelf. Zeer opvallend is het fenomeen dat ik graag verwoord als ‘etnische zelfhaat’: de Nederlanders die in zo’n mars meelopen lijken zich stuk voor stuk te schamen voor hun etnische identiteit, die in Nederland (en elders in het Westen) verworden is tot de ultieme bron van kwaad. Bepaalde mensen in de mars lijken dit te verwerken door op de top van hun stem ‘Black lives matter’ te krijsen. De zwarten die meelopen hebben geen enkele respect voor Nederlanders die zo door het stof gaan. Zij zien dergelijke Nederlanders slechts als ‘useful idiots’: Nederlanders die willen boeten voor hun etnische ‘schulden’ zijn makkelijk te gebruiken voor het verder uitvoeren van hun eigen etnische agenda. Voor die etnische agenda kunnen ze weer rekenen op de goedkeuring van de algemene opinie.

Het uiteindelijke doel van de mars, het stoppen van de entree van FvD in de Amsterdamse gemeenteraad, is niet gelukt: het Forum voor Democratie heeft drie zetels behaald in de Amsterdamse gemeenteraad. Het Comité heeft op zijn sociale media nog niet laten weten hoe ze zich daarbij voelen.
Het was over de breedte een vrij dystopische dag. Ik beschouw het als een kijkje in de toekomst van heel Nederland, als de groepen die in deze mars liepen de dienst gaan uitmaken. Progressief-links zijn voor een dag heeft een zeer nare smaak achtergelaten en is een goede geheugensteun voor waarom wij streven naar een etno-nationalistisch Nederland.

2 COMMENTS

  1. Mooi woord, ‘dystopisch’. Maar inderdaad; God verhoedde dat deze groepen ooit de dienst uit gaan maken in dit land. Geheel ondenkbaar is het niet, want er zijn zat linkse politici die sympathiseren met het verderfelijke gedachtegoed van extreem-links. Met het Israël-Palestina conflict verkeert links natuurlijk al heel lang in een spagaat. Alle minderheden worden door links als ‘zielig’ gezien. Joden zijn natuurlijk ook een minderheid, maar zij kunnen in de regel op heel wat minder sympathie van links rekenen dan pak ‘m beet de Somaliër of de Syriër. Dit komt omdat de Jood in de ogen van links zowel slachtoffer als dader is. Ze werden van onderliggende partij in de oorlog, bovenliggende partij in de Palestijnse kwestie. Een linksmensch raakt daar danig van in de war en dat vind ik mooi om te zien!
    Het klopt als een bus dat zwarte activisten blanke medestanders als ‘useful idiots’ zien. Zie hier het stuitende bewijs: http://politiek.tpo.nl/2017/12/02/racistische-blankenhaatgroep-blanken-mogen-dansen-dokkum/

Comments are closed.