Typische berichtgeving van de NOS

3
272

Een weinig opmerkelijk artikel is te vinden op de website van de NOS, ons nationale nieuwsplatform. In Mali hebben gewapende mannen op motoren twee dorpen aangevallen waarbij zeker 38 doden zijn gevallen alsmede een veelvoud aan gewonden. Ik zeg ‘weinig opmerkelijk’ omdat dit soort slachtpartijen in het beschaafde Afrika aan de orde van de dag zijn. Het lijkt maar moeizaam tot de bewoners door te dringen dat vrede en vreedzame co-existentie bevorderlijk zijn voor beide partijen. Waar dat niet lukt kan je nog altijd proberen om gescheiden van elkaar te leven. Zo was de relatie tussen blank en zwart in Zuid-Afrika vóór de afschaffing van de Apartheid een stuk beter dan nu en – opmerkelijk genoeg – ook de zwarte bevolking gedroeg zich stukken beter ten opzichte van elkaar. Na de afschaffing van de Apartheid vlogen de zwarte Afrikanen, onder zelfgekozen zwart leiderschap, elkaar direct in de kroesharen. De moordcijfers in Zuid-Afrika, en vooral in de hoofdstad Johannesburg, doen eerder denken aan de sterftecijfers van de slag om Verdun in 1916.

Etnische spanningen zonder blanken

Onder het kopje ‘etnische spanningen’ wordt deze aanval, samen met enkele andere, toegelicht. Er wordt specifiek gerept over ‘etnische spanningen’. Ofwel: de ene groep haat de ander omdat die tot een foute etniciteit behoort. Dit betreft niet zomaar een speelse rivaliteit, zoals bij een sporttoernooitje tussen twee scholengemeenschappen. Hier betreft het gewapende mannen die met automatische wapens het vuur openen op burgers van de ‘foute’ etniciteit!

Het opvallende hieraan is hoe terloops de NOS dit opmerkt. Als er etnische spanningen bestaan binnen Europa, zoals bij de komst van miljoenen vreemdelingen uit o.a. Mali waar dus dit soort praktijken plaatsvinden, weet de NOS niet hoe snel ze moeten suggereren dat de boze blanke ‘millennial’ de boosdoener is. Dat hij zijn tolerantie offert aan het egoïsme, niets van de huidige wereld en haar migratiestromen begrijpt, een misplaatst superioriteitsgevoel heeft, onvoldoende openstaat voor andere culturen en haar curiositeiten en zich laat manipuleren door populisten met simpele maar onrealistische oplossingen.

Een dergelijk waardeoordeel blijft hier echter uit. Geen van de twee strijdende partijen wordt hier in een kwaad daglicht gezet, hoewel het dus gaat om mensen die niet aarzelen om onschuldige burgers met kogels te zandstralen.

Geen blanke daders

Deze neutraliteit van de NOS heeft een duidelijke oorzaak. De links-progressief1 in West-Europa is namelijk zeer ontwikkeld en weet als geen ander dat alleen blanken schuldig kunnen zijn aan etnische spanningen of etnisch geweld. De Apartheid in Zuid-Afrika was bijvoorbeeld een prima stokpaardje. Hoewel de zwarten het nergens in Afrika beter hadden dan in Zuid-Afrika moest de Apartheid onmiddellijk worden afgeschaft en vervangen worden door de huidige seculiere religie: democratie. Het ene na het andere comité werd opgericht, Zuid-Afrika werd geboycot en zelfs uitgesloten van grote sporttoernooien en met de tijd onder onweerstaanbare druk gezet tot de blanke zijn machtspositie moest opgeven. Toen democratisch gekozen leiders, geheel tegen de dogma’s van democratie in, het land naar de afgrond dirigeerden en het lot van de zwarte alleen maar slechter werd hoorden we niemand meer en Zuid-Afrika komt zeer zelden in het nieuws en al helemaal niet bij de NOS. Zonder blanke daders is er immers ook geen sprake van een probleem. Het enige dat we nog wel vernemen zijn de landhervormingen die in Zuid-Afrika plaatsvinden, aangezien de blanken hier nog wel de schuld kunnen krijgen dat ze dat land tijdens de Apartheid in bezit hadden genomen. Dat het daarvoor niet in cultuur was gebracht wordt uiteraard voor het gemak weggelaten.

Hetzelfde effect zien we hier optreden. Er wordt niet opgeroepen tot een boycot van Mali of het uitsluiten van Mali van sportevenementen. Geen van de groepen wordt veroordeeld terwijl een blanke Europeaan2 om een uitspraak over Marokkanen al vijf jaar door een uitzichtloos strafproces gesleurd wordt. Politieke partijen die geweld nadrukkelijk afkeuren maar gewoon positief staan tegenover de Europese cultuur, identiteit en bevolking worden afgebeeld als een groot gevaar voor de samenleving. Wie een link legt tussen ras en IQ kan de toegang toe Europa worden ontzegd en op z’n minst wordt hij afgeschilderd als een racistisch gevaar dat buiten de realiteit staat. De links-progressief is altijd met een vergrootglas op zoek naar het geringste spoor van nationalisme of gevoelens van etnische verbondenheid om zich vervolgens te presenteren als de grote ziener die het grote gevaar ziet aankomen en de bevolking probeert te waarschuwen!

Bij etnische spanningen in Mali is van deze voortvarendheid echter niets terug te vinden, hoewel zelfs een miniem etnisch slachtpartijtje – alles is relatief! – in Mali meer doden onder zwarten oplevert dan jarenlang ‘etnisch geweld’ in Europa! Het moge duidelijk zijn dat er weinig liefde is te bespeuren onder journalisten en links-progressieven voor zwarte mensen. Hun daadwerkelijke drijfveer is haat tegen blanken. Dat is natuurlijk racisme, maar omdat het tegen blanken is gericht telt het niet maar wordt het juist als bewonderenswaardige bescheidenheid afgebeeld aangezien de dader zelf ook blank is.

Blanke zelfhaat

Blanke zelfhaat is een zeer wijd verbreid verschijnsel en slechts een kleine groep Europeanen durft er openlijk blijk van te geven trots te zijn op zijn afkomst, cultuur, identiteit en Europese verworvenheden. Van jongs af aan wordt het Nederlanders ingeprent dat ze niet deugen en dat hun cultuur niet méér waard is dan die van anderen, hoewel die niet weten hoe snel ze naar Europa moeten komen. Onze grootste intelligentia en het gros van de schrijvers in de belangrijkste media wedijveren om hun eigen groep nog meer te haten dan de rest!

Een kentering is gaande. Erkenbrand heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen en het aantal lezers neemt met de tijd gestaag toe. Politieke vertegenwoordiging komt dichterbij en landen met zeer verstandige leiders, zoals Hongarije, houden migranten eenvoudigweg tegen. Zij weigeren zich te onderwerpen aan zelfhaat en zien feilloos hoe een ruimhartige bejegening van vreemdelingen een oorzaak is van etnische spanningen en geen oplossing van welk probleem dan ook. De NOS schrijft kritisch over Hongarije, hetgeen een Europees blank land is. Gewelddadige etnische conflicten met zwarte daders zijn, zelfs met zwarte slachtoffers, echter geen moreel oordeel waard…

1: Links-progressiviteit is een bekende beroepsziekte binnen de journalistiek.
2: Wilders is zelfs niet eens blank, maar deels Aziatisch en hij heeft een Hongaarse vrouw.

3 COMMENTS

 1. Beste Jan,

  Wij wonen in een gewone volkswijk in Rotterdam.
  Wij gaan jarenlang door een hel vanwege de migranten hier, Maar hebben geen geld om te verhuizen.
  mijn kinderen zijn inmiddels bijna volwassen en ik heb hen altijd in geprent dat de multiculturele samenleving gewoon geaccepteert moet worden.
  Maar sinds een aantal jaren is het genoeg geweest en heb ik kennis genomen van de werkelijke achtergronden. Ik heb zojuist je hele artikel aan mijn kinderen voorgelezen en het was voor ons allen een eye opener.

  bedankt voor je heldere stuk en ik hhoop dat er nog veel moge volgen!!

  Moeder van 2

  • Beste Lia,

   Allereerst, bedankt voor uw complimenten! Het spijt me te horen dat u en uw kinderen zo te lijden hebben onder de migratieterreur. Jammer genoeg bent u niet de enige in Nederland. Hele wijken zuchten inmiddels onder de gevolgen van de toestroom van mensen uit landen die ze eerst zorgvuldig geruïneerd hebben.

   Als een van de zeer weinigen durft Erkenbrand de oorzaak van de problemen daadwerkelijk te benoemen. Iets waar de NOS, een volksvijandig nieuwsplatform, z’n vingers nooit aan zal durven branden. In andere landen zie je dat ze daar een stuk voortvarender in zijn. Die laten dat achterlijke volk niet toe.

   Erkenbrand wordt in de reguliere media ofwel doodgezwegen ofwel stelselmatig verketterd. Het beste dat u kunt doen is het verspreiden van artikelen! Plaats zoveel mogelijk links op bijvoorbeeld sociale media of verspreid ze naar bekenden die geïnteresseerd zijn. Als we enig momentum genereren kan het probleem niet onbesproken blijven en zal uiteindelijk blijken dat de diversiteitspropagandisten er faliekant naast zitten. Nu hebben ze nog een monopolie op nieuws.

   Ik zal zeker doorgaan met schrijven! Nederland is ook mijn land en Europa is ook mijn beschaving! Ik heb hier al meerdere artikelen gepubliceerd en die kunt u vinden door te zoeken op mijn naam: Jan de Scherprechter. Mensen zoals u houden mij aan het schrijven! Nogmaals: verspreid alstublieft zoveel mogelijk de artikelen! U hebt ervaring met de materie, maar voor veel mensen zal het een eye opener zijn.

   Jan de Scherprechter

Comments are closed.