Triomf der logos

0
950

Eens op een dag zo lang na nu
Op de eindeloze zee van tijd

Als ketenen gebroken zijn
En een onstuimig hart weer is bevrijd

Als het schip van ‘t huidig paradigma
Stukgelopen op de klippen der natuurlijkheid

Als de liberale Zeitgeist is verworpen
En terugverlangd wordt naar ‘n eenvoudiger tijd

Als met kracht een vuist op tafel slaat
En de waanzin der inversie wordt doorzien

Als het juk der onnatuurlijken tot een eind komt
En weggewuifd het globalistisch regiem

Als een man weer zijn mag slechts een man
En een vrouw weer zijn mag slechts een vrouw

Als eeuwige waarheid weer mag klinken
Na tijden van waanzin klinkt er nu berouw

Als reël is weer de realiteit
En perceptie een kwestie van perspectief

Als de magiërs zijn verslagen
Vormen wij weer ons eigen narratief

Als uit de rokende as van het nieuwe Babylon
Vertrekt een strijdwagen met één paard

Als onze volksziel ment de wagen
Getrokken door waarheid lang bewaart

Als door de hoofdpoort van het Goddelijk podium
Op een zegetocht een strijdwagen verschijnt

Na tienduizend jaren conflict
Het volk der magiërs verdwijnt

Zal de natuur de sterkste sparen
En wegdoen met het gros

Het is een victorie der essentie
Het is een triomf der logos