Transcendente principes en hedendaagse rationaliteit – Evola en Guénon gesimplificeerd

2
172

Een typisch symptoom van moderniteit is rationaliteit. Nu is rationeel denken een groot goed dat gekoesterd moet worden, maar het is ook, hoe vreemd dat ook klinkt, een vorm van decadentie. Een kenmerk van oude Indo-Europese (of beïnvloed door Indo-Europese) beschavingen was het heilige geloof in transcendente principes en hogere idealen. Deze idealen waren gebaseerd op een hogere wijsheid die is. De contemplatie stond hierin voorop, actie was mogelijk en werd legitiem door toedoen van deze contemplatie. Het is wat Aristoteles de ‘onbewogen beweger’ noemde. Acties en verandering waren mogelijk en werden in gang gezet door deze idealen en principes, zonder de eeuwige wijsheid achterwege te laten. De metafysica staat echter niet tegenover rationalisme, maar staat erboven.

Wetenschap werd in deze tijd beoefend met een doel, de wetten van de natuur waren/zijn een reflectie van de eeuwige wijsheid. Wetenschap werd gedaan met als doel deze wijsheid beter te begrijpen en had een sacraal karakter. In de moderne tijd is dit echter niet meer het geval. Wetenschap is gereduceerd tot een commercieel werktuig en heeft slechts een materialistische uitgang. Hetzelfde zien we met verandering en progressie. Deze twee worden hedendaags als doel ansicht beschouwd, actie zonder contemplatie, verandering zonder houvast, progressie zonder doel.

Een maatschappij in verval verliest eerst zijn hogere idealen. Als deze weg zijn, dan valt alles terug op pure rationaliteit, individualisme en materialisme. Enige naschokken zijn nog mogelijk waarbij getracht wordt terug te grijpen op de God die dood is in de samenleving, maar de decadentie gaat door en rationalisme slaat door totdat ook zij bevraagd wordt. In het postmodernisme is namelijk zelfs de realiteit niet meer zeker, sinds de menselijke principes zichzelf reduceren tot gevoel, extreem individualisme en om die reden ook subjectiviteit. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat mannen en vrouwen niet meer zeker zijn van hun geslacht. Er is geen sekse meer, er is ‘gender’. Een begrip dat op basis van pseudowetenschap is doorgedrukt op de Amerikaanse campussen door Frans Boaz en zijn club cultuur-marxistische wetenschappers; mogelijk gemaakt door het monopolie dat ze hadden via Columbia University. Alles is relatief, geen houvast is meer mogelijk.

Het mag ook geen wonder zijn dat ‘vrijheid’ daarom een hoge waarde heeft vandaag de dag. De onnozelheid hiervan kan al snel ontmaskerd worden door de simpele vraag: vrijheid waartoe, voor wat, waarvoor? “Voor persoonlijk geluk” zal het meest voorkomende antwoord zijn; “Zolang hij of zij zich maar gelukkig voelt toch, wat maakt jou nou weer uit wat iemand anders doet”. Een uitspraak die niet meer zo raar is als wordt gekeken naar het complete plaatje. Verantwoordelijkheid, plichtsbesef, voorbeeldfuncties, persoonlijke ontwikkeling (het overwinnen van jezelf) en het algemene belang bestaan niet meer en hebben plaats gemaakt voor individualistisch en materialistisch gedrag. Het gedrag van een idioot in de meest letterlijke betekenis. Het woord komt van het Griekse “idiotos”, een naam die in het oude Griekenland werd gegeven aan iemand die slechts handelt uit eigenbelang en geen gehoor geeft aan de zonet genoemde gedragscodes (die op hun beurt weer voortvloeide uit deugden en hogere idealen). De Scandinaviërs noemden dit het Ragnarok, de Hindoes noemden dit het Kali-Yuga; de onvermijdelijke eindtijd van chaos en dissolutie.

Het is aan ons om onze eigen idealen en principes te vinden, een voorbeeldfunctie te zijn voor de rest van de maatschappij en de moderniteit te verwerpen in zijn geheel. De redding komt niet vanzelf, hij moet vooraf zijn gegaan aan contemplatie, zelfreflectie en een hoger metafysisch goed wat als nucleus fungeert van de beweging. Ieder van ons heeft de plicht hieraan te werken, ook jij.

Wees niet arrogant, maar wees wel eervol. Overwin je zwakheden en wordt de betere versie van jezelf. Lees, sport, wees fit en sterk, kijk geen porno maar heb een echte vrouw werkelijk lief, help je naasten, reflecteer op jezelf, wees spiritueel zonder passief te zijn en comprimeer nooit je universele metafysische idealen, je ideeën en je principes om sociaal wenselijk te zijn; Grijp naar je hogere zelf. Een mens die zijn zwakheden niet kent en accepteert zal het niet redden, want hoe kan hij zichzelf verbeteren en ontplooien als hij niet inziet wat er te verbeteren valt?

Herakles

2 COMMENTS

  1. Goed stuk, op dit soort principes moet EB gebouwd worden omdat hier de garantie ligt voor onze overwinning. Maak hier werk van jongens! Verspreid dit soort zaken actief onder elkaar, praat erover bouw het uit, pas het toe. Als kleine bijdrage xou ik hier ‘contemplatie willen vervangen door ‘meditatie’: het innerlijk onbewogen en zonder gedachten hier-en-nu zijn waarbij her eerste betrekking heeft op gevoelens/emoties. Vergelijk het met een vijver die steeds rimpelloze wordt. Door hier-en-nu te zijn kom je in contact met de Bron. Let maar eens op na enige oefening wat voor onverwachte oplossingen je voor allerhande problemen krijgt ingegeven. ‘Probleem’ is dat dit zonder enige moeite gebeurt.
    De Overheid probeert ons mensen van deze Bron af te houden door ons zenuwstelsel te overprikkelen met informatie en indrukken waardoor onze lichaam en geest geconditioneerd worden telkens maar te denken en te voelen, indrukken op te doen. Daar we alleen door meditatief te zijn (hier-en-nu) in contact kunnen komen met de Bron, wordt dat dan steeds moeilijker.
    Gedachten en gevoelens die voortkomen uit het contact met de Bron (door hier-en-nu te zijn) zijn goed, sacraal, en die voortkomen uit het denken zelf, leiden uiteindelijk tot verval. Dit laatste komt omdat denken an sich een ruimte-tijd creëert die losstaat van her hier-en-nu en dus van de Bron. Je bent dan uit de zuivere werkelijkheid, wat inhoudt dat je ‘wakende droomt’. De doorsnee mens kan beide nog wel combineren, maar van iemand die in gedachten verzonken is mag toch wel gehecht worden dat ‘ie in een soort van droomtoestand verkeert…
    En dat is wat wij allen min of meer doen…

  2. Goed artikel. Het is wel belangrijk om de verschillen tussen Evola en Guénon uit te lichten, welke samengevat kunnen worden door te zeggen dat Evola beter de geest van de Kshattriya’s uitdraagt en Guénon beter de geest van de Brahmanen.

Comments are closed.