Sluit in het geval van integriteitsschendingen de gehele VVD op

1
303

Op 02-12-2019 heeft VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker gepleit voor het opsluiten van een gehele familie of groep in het geval van eerwraak. Dit is geen mogelijkheid binnen de huidige wetgeving en ook een rechter op EU-niveau zou een wetsvoorstel in deze richting afkeuren. De VVD komt in de jaarlijkse politieke integriteitsindex van Vrij Nederland al zes jaar op rij uit de bus als politieke partij met de meeste integriteitsschendingen.

Mejuffrouw Becker weet het volgende te melden in een radio-interview op NPO1 Radio: “Bij eergerelateerd geweld moet het mogelijk worden om de hele familie of groep die bij dader en slachtoffer betrokken is, strafrechtelijk aan te pakken. Het draait in dat soort geweld volgens haar in deze situaties om de man en de groep. Als die familie weet van de plannen en die goed heeft gekeurd, zijn zij de intellectuele daders, en horen ze dus ook vervolgd te worden. Desnoods zouden die dus ook achter slot en grendel terecht kunnen komen.”

Het is wat lastig om bovenstaande tekst te vertalen naar een VVD-context. VVD’ers hebben geen eer, wat hen op disproportionele schaal in staat stelt om integriteitsschendingen te begaan. Het gaat niet enkel om mannen als Jos van Rey, Klaas Dijkhoff, Loek Hermans en Robin Linschoten, hoewel dit bovengemiddeld vaak wel het geval is, al moet Annemarie Jorritsma-Lebbink niet vergeten worden. Van een verziekte groepscultuur is absoluut sprake bij de VVD. Niet zelden komt het voor dat de VVD integriteitsschendingen goedkeurt of verdedigt, om pas na grote druk een partijgenoot te laten vallen. Intellectueel is niet direct een woord dat vrijelijk met de VVD geassocieerd zou moeten worden.

Op integriteit.nl is het volgende te lezen: Gemeten over de volle lengte van de beschikbare database (vanaf 1980) neemt de VVD met 118 van de 505 politici in opspraak eveneens de eerste plaats in. De partij heeft ook verreweg de meeste leden met een strafblad. VVD’ers kwamen decennialang nauwelijks in aanraking met het strafrecht, maar sinds het aantreden van Mark Rutte in 2007 liepen maar liefst 25 VVD’ers tegen een strafblad aan – van wie drie in 2017. Ter vergelijking: tussen 2007 en 2017 waren dat er zeven bij de PvdA, drie bij D66 en CDA en twee bij de PVV.

De meest gegeven reactie vanuit de VVD op de hoge score aan schandalen de afgelopen jaren is dat zij door haar omvang extra kwetsbaar is. Maar onderzoeker en VU-hoogleraar bestuurskunde Leo Huberts verklaart dat die redenering is achterhaald: “Het argument van oververtegenwoordiging in het bestuur door de VVD als grootste partij geldt niet meer, want die achterstand hebben de andere partijen inmiddels ingelopen.”

Een van de vaak aangedragen verklaringen is dat VVD’ers ‘doeners’ zijn en uit een (voormalige) loopbaan komen waar veel geld in om ging: de advocatuur, het bankwezen en vastgoed.

Wat we bij de de VVD kunnen waarnemen is het falen van de democratie en haar partijpolitiek. Democratie is behept met globalisme en daardoor ontworteld. Door deze ontworteling zijn politici geen wezenlijke verantwoording meer verschuldigd aan volk, cultuur en land. Dit falen is niet partijgebonden, maar zit in het democratische systeem verweven. Alles aan democratie is verschraald, gefragmenteerd en kil. De partijpolitiek bestaat uit het partijspel waarin een inmiddels groeiend aantal partijen een steeds kleinere achterban bedient. Een werkelijke, brede, professionele vereniging die functioneert vanuit volksliefde, een visie op een goede gedeelde toekomst die eenwording van de natie nastreeft bestaat nu niet.

Leden van alle partijen proberen via gekakel en gekonkel omhoog te klimmen om – eenmaal aan de top – in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk status en geld te vergaren. Volk, cultuur en land worden ter beschikking gesteld aan aasgierkapitalisten. Politici kijken in de tijd die zij hebben wanhopig omhoog naar de werkelijke machthebbers om te weten wat ze moeten zeggen en springen en reiken hebberig omhoog met hun handen om zichzelf te verrijken. Democratische partijpolitiek verwordt zo tot een heerschappij van de slechtste elementen uit de maatschappij, een kakistocratie. Van deze kakistocratie is de VVD slechts het Nederlandse summum.

Het is geheel te rechtvaardigen om mensen die het slecht voor hebben met eigen volk, cultuur en land te onderwerpen aan een juridische procedure. Een integriteitsschending in de zin van fraude, machtsmisbruik, het verlenen van vriendendiensten en soortgelijken is slechts een uiting van een diepere, meer immanente integriteitsschending: territoriale, culturele en volkslichamelijke schending! Wie in staat is zich zo tegen het eigene te keren, is niet rechtschapen. Die persoon of groep personen begaat een onvergeeflijke misdaad.

Isengrim

1 COMMENT

  1. De VVD is als een virtuose doch malafide vioolspeler die mensen in een soort van hypnotische euforie houdt. Op een bepaald moment is het repeterende en mesmeriserende liedje afgelopen en blijkt men te ontwaken in een nachtmerrie.

Comments are closed.