Schok, ophef, kvetching, waarheid!

0
1473

Vandaag betoonde de Volkskrant haar nederige excuses voor het middels een karikatuur uitbeelden van (((Maurice ‘Doge’ de Hond))). De spotprent zou doen herinneren aan ‘antisemitische’ tekeningen uit wat de Volkskrant ‘de nazitijd’ noemt.

Geert Wilders wilde ooit een spotprentenwedstrijd met Mohammed-tekeningen organiseren.

Wij willen onze Kees van der Kei inzenden ten behoeve van een wedstrijd jodenschetsen.

Ziet u de gedeelde elementen in beide tekeningen? Met name het poppenspel lijkt wel overgenomen.