Schaamteloos pro-zwart racisme door de NOS

2
152

Een racistisch artikel verscheen op 22-10-2018 – op de website van de NOS. De NOS staat met weemoed stil bij ‘Black Achievement Month 2018‘. 

 De NOS lijkt aardig met het begrip ‘ras’ in zijn maag te zitten. Zo werd er ruim een jaar geleden een artikel gepubliceerd met als titel ‘Alt-right in Nederland: ‘opkomen voor het blanke ras’. Een prominente afbeelding van een Ku Klux Klan-lid midden in het artikel probeert alt-rechts duidelijk in een extremistische hoek te duwen. Ook Erkenbrand, een conservatief studiegenootschap dat doorgaans tot de alt-rechts wordt gerekend, wordt weggezet als racistisch. Zowaar wordt dit beargumenteerd met de volgende zinsnede: 

“Maar op de site van Erkenbrand wordt wel degelijk racisme gepredikt. Want als je onderscheid maakt tussen mensen op basis van ras, dan is dat racistisch.”

– Sarah de Lange, onderzoeker extreemrechtse groepen in Nederland

 Als er ergens een onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, is het wel bij de Black Achievement Month. Daarom is het artikel van de NOS ook hypocrisie ten top, want de verontwaardiging over alt-rechts staat in schril contrast met wat de NOS een ruim jaar later publiceert in het artikel: Op de foto als goed voorbeeld, ‘want wij misten vroeger een zwart rolmodel’. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van Black Achievement Month. Daarover meldt de NOS: “De maand is in het leven geroepen om de vele kwaliteiten te laten zien die er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn.”

 De eerste alinea zet al duidelijk de toon: 

 Bij binnenkomst wordt iedereen nog even gecontroleerd door een styliste. Strikjes worden rechtgezet, pluisjes van de schouders gehaald. De vrouw is onder de indruk. “Geweldig, al deze mooie succesvolle zwarte mannen!”

Een consument van Nederlandse – en andere West-Europese – media zal hier al niet meer van opkijken. Onderscheid maken op basis van ras is alleen fout als blanken dat doen, maar zwarten in het zonnetje zetten is heel andere koek natuurlijk. Wie een ‘White Achievement Month’ gaat houden zal niet alleen met de toorn van de verslaggevers van de NOS, maar zelfs met het strafrecht te maken krijgen! Dat lijkt hier bepaald niet het geval te zijn. Het is de zwarten die hier op de foto staan zelfs vergeven dat het allemaal mannen zijn, ook iets waarmee een blanke zich snel verdacht kan maken. Ook verderop in het artikel wordt meerdere keren specifiek van ‘mannen’ gesproken. Blijkbaar hoef je geen vrouw meer te zijn, je deugt reeds als je maar zwart bent. Een golf van feministische verontwaardiging lijkt hier niet van de grond te komen. Zou deze Black Achievement Month de feministen compleet ontgaan zijn? Slordig, op z’n zachtst gezegd…

Terwijl de fotograaf de mannen op de goede positie probeert te zetten, vertelt initiatiefnemer Gershwin Bonevacia wat het idee achter de foto is: “Dit doen we vooral vanuit de noodzaak om alle zwarte mannen te empoweren. Door ze zichtbaar te maken kunnen zwarte jongens opgroeien met de overtuiging dat ze niet alleen maar voetballer of rapper kunnen worden, maar ook makelaar, fysiotherapeut of visagist.”

 Met andere woorden: vooroordelen dat zwarten alleen maar voetballer of rapper kunnen worden heersen dus net zo sterk, zo niet sterker, onder zwarten als onder blanken? De blanken wordt vaak kwalijk genomen dat ze zwarten stereotyperen, maar als zwarten dat zelfs in sterkere mate  en ondubbelzinnig doen, kan dat de blanke dan wel kwalijk genomen worden? Het stereotype beeld dat blanken racisten zijn lijkt bepaald niet af te brokkelen door de grote hoeveelheden politiek correcte blanken die hun uiterste best doen om dat beeld te ontkrachten, dus de effectiviteit van Black Achievement Month kan flink betwist worden. Tenzij blanken anders zijn dan zwarten maar als de zwarte organisatoren dat denken zijn ze zelf racistisch, nietwaar?

 ‘Rolmodel gemist’

In het artikel wordt een zwarte schrijver aan het woord gelaten:

 Bonevacia is schrijver. Hij heeft een zwart rolmodel zelf vroeger gemist, vertelt hij. “In het Nederlands (sic!) literaire landschap kom je weinig zwarte schrijvers tegen. Dan ga je je afvragen: is dit wel wat voor mij? Past het wel bij mij? Word ik wel geaccepteerd? En dat proberen we te doorbreken met deze fotoshoot.”

 Je kan je afvragen of er niet een logische verklaring is voor het feit dat er relatief weinig zwarte schrijvers in het Nederlandse – een buitengewoon ironische taalfout hier van de NOS – literaire landschap zijn dan het ontbreken van rolmodellen. Zo zijn schrijvers vaak, in tegenstelling tot podiumartiesten, vrij anoniem. Ik zou van de boeken die ik heb gelezen de schrijvers zelden herkennen als ik ze op de televisie zou zien. Bovendien vereist het een bijna extreme taalvaardigheid om werk van een dusdanige kwaliteit te produceren dat het wordt uitgegeven en als ‘literatuur’ wordt gezien. Migranten in Nederland zijn relatief laag opgeleid en vooral migranten van de eerste generatie zullen niet snel over de vereiste taalvaardigheid beschikken. Daarnaast heeft volgens het CBS zo’n 12,7% van de Nederlandse bevolking een niet-westerse migratieachtergrond. Corrigeer dit voor het relatief lage opleidingsniveau en het aantal zwarten dat literatuurschrijver is blijkt inderdaad vrij klein. 

 Bonevacia zegt vervolgens:

 “Hij geeft als voorbeeld dat je nooit een zwarte kunsthistoricus op televisie ziet over Rembrandt. “Je ziet dat redacties van mainstream media toch eerder kiezen voor een witte dan een zwarte man.”

 Zijn ‘verklaring’ rammelt echter. Voordat je kunsthistoricus wordt zal je daarvoor vrijwel altijd een universitaire opleiding moeten afronden. Om daarna ook nog gevraagd te worden je mening op de televisie te geven moet je tot een van de hoogvliegers in het vakgebied behoren. Hier wreekt zich het relatief lage opleidingsniveau van migranten. Hoe hoger de lat, hoe kleiner de kans dat een significante groep migranten die nog kan bereiken. Rembrandt is daarnaast een typisch Hollandse meester en de schilder van wat algemeen gezien wordt als het belangrijkste werk uit de Nederlandse schilderskunst. De kans is groot dat dit juist relatief veel Nederlanders aantrekt. Zouden de mainstream media, toch bepaald niet gespeend van een flinke dosis politieke correctheid, werkelijk weigeren mensen uit te nodigen op basis van hun huidskleur? Het zou natuurlijk kunnen, zie onderstaand citaat:

 “Een rolmodel met dezelfde huidskleur als jezelf maakt wel degelijk verschil, denkt Bonevacia. Volgens hem is iedereen op zoek naar herkenning. “Dat kan natuurlijk op verschillende manieren, je kunt je ook laten inspireren door mensen die niet op jou lijken, maar uiteindelijk denk ik dat puur de huidskleur een belangrijke rol speelt.”

 Je kan je allereerst afvragen waarom Bonevacia geen genoegen wil nemen met blanke rolmodellen, maar hij lijkt er weinig problemen mee te hebben om onderscheid te maken naar ras. Nog een paar van die krasse uitspraken van hem en de NOS zal hem wellicht bij de alt-rechts onderbrengen. Vast staat wel dat hij dan weinig moeite zou hebben om vernieuwende literatuur te produceren!

 Hoe zou er op een blanke worden gereageerd als hij zegt dat hij zich laat inspireren door mensen die op hem lijken en dat puur de huidskleur een belangrijke rol speelt? De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Dat mensen de neiging hebben zich te associëren met mensen die op hen lijken is een gegeven. Niemand zal middels een roulette bepalen met wie hij omgaat en als regel zoekt hij gelijkgestemden op. Bonevacia heeft dus wel degelijk gelijk, maar dat is niet mijn punt. Mijn punt is de typische dubbele moraal waarbij een zwarte die dit roept dit probleemloos op de website van de NOS kan doen terwijl een blanke gelijk als racist zou worden weggezet. Huidskleur doet er niets toe, toch? Zwarte schrijvers die als rolmodel worden gepresenteerd lijken daar echter anders over te denken. Het is te hopen dat de mensen die door hen geïnspireerd worden dit staaltje zuivere racisme niet overnemen! Laat hij het maar houden bij het publiceren van lezenswaardige literatuur.

 Het lijkt er sterk op dat Black Achievement Month een verzameling op basis van ras geselecteerde mensen is die en passant nog even melden dat huidskleur een belangrijke rol speelt en dat de ‘mainstream media’ eerder blanken dan zwarten selecteren. Dit weerhoudt de NOS, toch ook echt deel van deze mainstream media, er echter niet van om er positief over te berichten. 

 Wissel de huidskleuren om en een storm van verontwaardiging zou losbarsten! De voddenbalen van de Antifa zouden er op de voor hen bekende gewelddadige wijze op af komen en talloze gesubsidieerde “nuttige idioten” clubjes zouden om het hardst moord en brand (en om meer subsidie) schreeuwen! Dat is helaas nog de realiteit in onze zogenaamde rechtsstaat.

Jan de Scherprechter

2 COMMENTS

  1. Ik word echt doodziek van dat eeuwige geleuter over discriminatie. Ik zou tegen de azijnpissers onder de zwarten willen zeggen; leg niet zo de nadruk op je zwart zijn, daarmee benadruk je alleen maar dat je anders bent. En daarmee roep je het onheil dus over je zelf af. Schudt die slachtofferrol eindelijk eens van je af en leef gewoon je leven. Je krijgt in dit land alle kansen van de wereld. Juist ook als je NIET blank bent. En voor wat betreft de NOS: dat deze staatsomroep al decennialang de multiculturele samenleving propageert irriteert me mateloos. Ik laat me niet brainwashen en bepaal graag zelf of het al dan niet prettig is om in een multiculturele samenleving te wonen.

Comments are closed.