Rutte III tot dusver

1
188

Laten we eens terugblikken op anderhalf jaar Rutte III. In die tijd heeft de wankele coalitie van progressieven, liberalen en zogenaamde “christenen” met een meerderheid van slechts één zetel, de volgende schandalen en blunders achter de rug en het volgende wanbeleid veroorzaakt:

-De sleepwet (WIV) werd ingevoerd ondanks dat het Nederlandse volk in het desbetreffende referendum erover tegenstemde met een kleine meerderheid. Deze inbreuk van de privacy laat de overheid zonder noodzaak van juridisch bevel haar burgers bespioneren en die informatie 2 jaar lang vast houden. Een zorgelijke stap richting een politiestaat.
-Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking stuurde zonder de regering of parlement te consulteren, 14 miljoen euro naar Palestina, nadat de VN de subsidie naar Palestina korte. De minister is in theorie toegestaan dit te doen, maar het staat enigszins vreemd dat Nederland zomaar een besluit van de VN naast zich neerlegt. Verder speelt het feit dat Minister Kaag getrouwd is met een Palestijn en het hoogstwaarschijnlijk een besluit was dat werd gemaakt omwille van haar persoonlijke connectie met Palestina.
-De nieuwe donorwet werd erdoor gedrukt zonder referendum. Deze wet nationaliseert feitelijk iedereens organen en zet een uiterst gevaarlijk precedent dat de overheid zeggenschap heeft over de lichamelijke integriteit van haar burgers. Uw organen staan ter beschikking van de staat, behalve als u daar actief tegen optreed.
-Het afschaffen van de referendumwet (met de opvallende steun van D66) op zeer dubieuze gronden. Het volk stemde iets te vaak tegen de agenda van de EU en de regerende macht van progressief-liberalen, in de Oekraïne en WIV referenda. Daarmee zet Rutte III het niet erg lovenswaardige precedent dat het de eerste democratie is die het recht op referenda afschaft.
-Het kabinet heeft de laagste schaal BTW omhoog bijgesteld van 6% naar 9% en schafte tegelijkertijd de dividend belasting af, goed voor 1.4 miljard euro staatsinkomsten per jaar. Dit was aanleiding voor een motie van afkeuring die Rutte wist te overleven met 79 stemmen tegen 71. Feitelijk laat Rutte III het budget tekort – veroorzaakt door het afschaffen van de dividendbelasting – opvangen door de Nederlandse consument.
-Minister Zijlstra verzon dat hij aanwezig was bij een bijeenkomst met Poetin, waar Poetin zou hebben beweerd een Groot-Rusland te willen opbouwen met onder andere Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische Staten. Zo poogde Zijlstra de bevolking op te hitsen tegen Rusland. Hij moest opstappen als minister van justitie vanwege zijn leugen.
-Het ministerie van “Veiligheid & Justitie” veranderde van naam naar “Justitie & Veiligheid”. Kosten voor deze onnodige verandering zijn geschat op 1,5 miljoen euro, gebaseerd op de eerdere naamsverandering van het ministerie van landbouw.
-Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Nu sta ik er in dubio over of dit systeem überhaupt verstandig is, maar feit is dat het hypotheken enigszins betaalbaar hield voor de middenklasse. Dit viel ook erg slecht bij de VVD achterban, want de hypotheekrenteaftrek was een heilig item voor de VVD. Verder betekent dit dat men moet gaan betalen als men volledig heeft afgelost. Zogenaamde “aflosboete”- of met andere woorden uw huis is eigenlijk nooit écht van u.
-Een onuitvoerbaar klimaatakkoord getekend, dat zelfs volgens de rekenkamer niet uitvoerbaar is. Deze pure symboolpolitiek zou miljarden kosten, als zij uitgevoerd gaat worden. Wat onwaarschijnlijk is. De gemiddelde kosten per huishouden voor de warmtepomp en bijbehoren ligt rond de €10,000.
-De lopende ophef over het beleid rond gaswinning in Groningen. Schadevergoedingen worden niet betaald, uitgekeerde schadevergoedingen vallen opeens onder de vermogensbelasting. De overheid neemt ook nog eens de volle rekening voor de schade op zich, terwijl Shell, dat voorheen voor 50% eigenaar was, begin dit jaar haar aandeel afstootte en niet hoeft bij te dragen aan de schade. Zo draait de Nederlandse overheid op voor alle schade veroorzaakt door de NAM.

Rutte III valt op in dat D66 even medeplichtig lijkt te zijn aan dit wanbeleid als de VVD zelf. In Rutte II kwam de PvdA toch vooral over als het knullige ventje dat door de VVD werd misbruikt om haar beleid door te drukken, zonder echt te beseffen wat ze deden. D66 met Ollongren is de drijvende kracht achter de helft van de slechte beslissingen. De WIV, donorwet en afschaffen van het referendum kunnen we allemaal op conto van D66 zetten. En ze hadden hun eigen schandalen met Penthouse Pechtold. Naast het Penthouse kwam ook boven water dat Pechtold vastgoed fraude had gepleegd tijdens zijn ambtstermijn als wethouder in Leiden.

Rutte III lijkt een voortzetting van Rutte II. Toen hadden we de rellen rond het Turkse consulaat en inmenging van Erdogan in Nederlandse politiek (iets wat de komende jaren ongetwijfeld zal blijven terugkeren), we hadden de corruptie schandalen binnen de VVD partijtop, de desastreuze wet DBA die ZZPers het leven moeilijk maakte en de Wet Flexibel Werken, waardoor parttimers 6 maanden in plaats van 3 maanden thuis konden zitten in afwachting van het volgende 0 uren contract. Dan waren er nog de schandalen rond staatssecretaris Teeven, de enorme rotzooi die staatssecretaris Wiebbes maakte van de belastingdienst, wat tientallen miljoen koste en het woonakkoord dat huurprijzen omhoog gooide. Dan waren er nog de Griekse bailouts, ondanks de belofte hier niet meer aan bij te dragen.

Een kabinet vol schandalen, vol kosten voor de midden- en arbeidersklassen, dat alleen voordelig is voor illegalen, uitkeringstrekkers en megacorporaties. Zo kennen we de VVD. Dat juist het MKB en de middenklasse op de VVD stemt is vrij absurd. De kabinetten Rutte hebben weinig goeds voor hen betekend.

Maar goed. Als ik u echt niet kan overtuigen iets zinnigers te laten stemmen dan VVD, zoals SGP, PVV of FvD, breng dan tenminste een voorkeurstem uit op Stef Blok.

-Éordred

1 COMMENT

  1. Het is goed om dit overzicht te bewaren, en vlak voor verkiezingstijd bij de mensen terecht te laten komen.
    Ook voor de provinciale verkiezingen in maart 2019.
    Delen via Social Media met onze ‘normie vrinden’, of een bij een paar duizend huishoudens in brievenbus deponeren, liefst 1 dag voor de verkiezingen, en vergezeld van een flyertje met de oproep toch echt te gaan stemmen (want 1e kamer), en ook een klein flyertje van het FvD erbij.

    Op S. Blok zou ik nooit stemmen, alleen om het feit dat hij bij de vvd zit.
    Zo’n mooi FvD statement lekt natuurlijk niet zomaar uit. Men voelt de lavendelgeur al voorbij komen.

Comments are closed.