Rotterdam, make it happen

0
1134

Volgens NIDA, een op de islam-geïnspireerde partij die sinds 2014 zitting heeft in de gemeenteraad van Rotterdam wil het zittende stadscollege, met daarin Leefbaar Rotterdam, “de stad witten”. NIDA-voorman Nourdin el Ouali zal hier doelen op het verrichten van gemeentelijke belastingfraude of op het daadwerkelijk witten van hele delen van de stad, zoals men dat met een muur of een plafond kan doen.

De kans is groot dat NIDA de druk van DENK voelt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien is het redelijk om aan te nemen dat ook de PVV zitting mag gaan nemen in de Rotterdamse gemeenteraad vanaf maart. Het totale falen van de multiculturele samenleving zal naar verwachting in geen enkele Nederlandse gemeente electoraal zo duidelijk worden als in Rotterdam, zo stelt ook Dennis de Witte in een artikel voor TPO.

We willen el Ouali graag verwittigen dat de correcte term voor de oorspronkelijke bevolking van Europa, Nederland en Rotterdam blanken is.

El Ouali verwijst naar de Rotterdamwet, bedoeld om asocialen, jihadisten en criminelen (drie termen die afhankelijk van de context een synoniem kunnen zijn) te weren uit zogeheten ‘kwetsbare’ wijken. Ook verwijst El Ouali naar de Woonvisie, een plan van de gemeente Rotterdam om in te zetten op kwalitatief hoogstaande buurten. De bedoeling hiervan is om de jarenlange scheefgroei in de stad tussen sociale woningbouw enerzijds en middeldure en dure woningen gelijker te trekken. Als derde haalt El Ouali de wens tot een nieuwe vestigingswet aan, aldus geformuleerd door Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Joost Eerdmans. Deze nieuwe vestigingswet zou de grote hoeveelheid halal-slagerijen, belwinkels, shishalounges, kebabtentjes en restaurants met een buitenlandse keuken in de stad tegen moeten gaan. In plaats daarvan moet de Nederlandse middenstand weer bevordert worden. Rotterdam zal op die manier weer herkenbaar worden als Nederlandse stad. El Ouali lijkt door zijn kritiek op de LR-plannen te erkennen dat een blanker Rotterdam een betere stad is en dat Rotterdam slechter af is met een hoog percentage buitenlanders. U weet wel, het type dat niet bepaald een blanco strafblad heeft.

Als er inderdaad middelen gebruikt worden om demografisch in te grijpen, zoals El Ouali stelt als een doorgewinterd aluhoedje, wat is er daarvoor dan gebeurt? Noemen we dat diversiteitsproces in Rotterdam dan maar blanke genocide? Is Rotterdam sinds de jaren ’70 verbruind, verpauperd en verkwanseld dankzij immigratie? Sinds 2017 is een meerderheid van buitenlanders in Rotterdam, waarvan 37,9% van niet-westerse komaf. Paspoorten zeggen tegenwoordig niets meer, dus veel zogenaamde autochtonen zijn mogelijk ook van andere komaf. Dit proces gaat voorlopig nog door. Dit zal ook te maken hebben met de wisselende definities van het woord allochtoon.

Rotterdam is door alle buitenlanders een onveilig, crimineel, armoedig, gepolariseerd en identiteitsloos oord geworden, met hier en daar leuke delen waar blanke studenten, blanke kunstenaars en blanke welgestelden bij elkaar komen. Verschillende bevolkingsgroepen zoeken elkaar niet op, al is dit overal in het land, overal ter wereld het geval. Men is nu eenmaal graag onder soortgelijke mensen, daar voelt eenieder zich werkelijk thuis.

Nog altijd heeft Rotterdam te kampen met grote werkloosheid, onderwijsachterstand en criminaliteit. Vergeet ook de grootschalige Turkenrellen in Rotterdam, een stad met de meeste Turken van Nederland niet. In toenemende mate maken buitenlanders Nederlandse steden, maar in het bijzonder Rotterdam, een strijdtoneel voor conflicten waarbij hun thuisland betrokken is.

Rotterdam gaat er als stad momenteel prat op een ontwikkelde stad te zijn, die in ontwikkeling blijft. Het moet gezegd worden dat er aardige projecten gaande zijn om de leefkwaliteit van Rotterdam toe te laten nemen. De vraag is hoe lang dat blijft duren als er geen eindeloze en groeiende geldstromen richting Rotterdam blijven gaan, zoals in Rotterdam-Zuid het geval was.

De beste ontwikkeling zou zijn om te erkennen dat buitenlandse volkeren geen plaats hebben in Rotterdam, Nederland of Europa. Maak van Rotterdam, na jarenlange kommer en kwel, de eerste grote stad die bevrijd wordt van de globalistisch opgelegde multiculturele samenleving. Maak van de Rotterdamse aanpak een blauwdruk om dit project vervolgens in heel Nederland uit te voeren. Maak van ons land een Nederlandse volksstaat. Rotterdam, make it happen!

Isengrim

Aanvullende bronnen:

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam

https://rotterdam.buurtmonitor.nl/