De relevantie van Oud Rechts

1
168

Dit artikel is een bewerking van een stuk van dr. Greg Johnson, filosoof, schrijver, uitgever en hoofdredacteur van de website counter-currents.com. Met Oud Rechts bedoelt Greg Johnson het Duitse nationaalsocialisme, het Italiaanse fascisme en de daaraan gerelateerde bewegingen.

Bekijk het originele artikel.


Wat is nog de relevantie van Oud Rechts voor de blank nationalistische bewegingen van vandaag de dag? De vraag zou niet in mij opkomen als er helemaal geen connectie tussen Oud Rechts en het moderne blank-nationalisme was. Een aantal ideeën uit het blank-nationalisme zijn namelijk afkomstig uit Oud Rechtse-ideologieën of zijn in ieder geval verwant eraan en kunnen gegroepeerd worden in eenzelfde tak van politieke ideologieën.

Dit is wat ik nog relevant vind aan Oud Rechts:

  1. Nationalisme boven globalisme: Oud Rechts vond het behouden en laten bloeien van bestaande volkeren belangrijker dan voldoen aan de eisen van de globale ideologieën, zoals het liberalisme en het communisme, en wilde juist globaliserende instituties, zoals de markt, weer op lokaal niveau terugbrengen.
  2. Het algemeen welzijn boven individuele vrijheid: Oud Rechts plaatste het algemeen welzijn van het politieke lichaam boven dat van de individuele vrijheid en zelfexpressie. Een persoon kan nog steeds genieten van vrijheid, een privéleven, individualiteit en een private onderneming, maar alleen zolang deze ook bijdragen aan een gezonde samenleving.
  3. Biologie is een fundamenteel gegeven voor de politiek. Liberalistisch individualisme kijkt niet naar de demografie van een natie of de ontwikkeling hiervan, want dit zou zogenaamd collectivistisch zijn. Oud Rechts daarentegen zag in dat de gezondheid van het politieke lichaam zeer sterk in verband staat met de demografische ontwikkelingen op de lange termijn en wilde daarom een gezonde demografische ontwikkeling bevorderen. Oud Rechts steunde een sterke band met de familie en zette deze centraal in de samenleving, wilde een gezonde groei van de populatie en een positieve en gezonde voortplanting.
  4. Het blanke ras is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van de Europese identiteit: Fransman, Duitser of Nederlander zijn houdt meer in dan alleen blank zijn, maar geen enkele niet-blanke kan een Fransman, Duitser of Nederlander zijn (of een onderdeel van welke Europese groep dan ook). We kunnen dus de Europese naties niet behouden als we niet ook de zuiverheid van het blanke ras weten te behouden. Een ander ras is namelijk niet in staat om de Europese beschaving voort te zetten, net zo min als bijvoorbeeld blanken in staat zijn om de Japanse beschaving voort te zetten.

Natuurlijk zijn deze ideeën, aangezien ze allemaal gebaseerd zijn op de zuivere realiteit, niet exclusief voor de ideologieën van Oud Rechts. De eerste drie punten werden voor de Verlichting beschouwd als niet meer dan gezond verstand. Iemand kan simpelweg bij deze vijf punten uitkomen door te kijken naar zijn eigen ervaringen, logica of door te kijken naar intellectuele en politieke tradities. Er is geen noodzakelijke verbinding tussen Oudrechtse-ideologieën en het moderne blank nationalisme. En dat is precies het juiste antwoord aan mensen die het blank nationalisme op voorhand af willen wijzen door het direct te linken aan de nationaalsocialisten en fascisten van toen: dat hoeft op zich helemaal niet, want de eerdergenoemde ideeën waren er al lang voor het nationaalsocialisme en fascisme. Ze zijn in dat opzicht niets nieuws.

Ik ben bijvoorbeeld in mijn eigen belangrijkste werk tot de eerste drie standpunten gekomen door de klassieke politieke filosofie te bestuderen. Ik kwam op rasrealisme door eigen observatie, gesprekken met vrienden en kennissen en het lezen van boeken als ‘The Bell Curve’ (van Richard J. Herrnstein en Charles Murray) en ‘The Culture of Critique’ (van Kevin MacDonald). En daardoor kon ik de waarde inzien van elementen van de Oudrechtse ideologieën.
Ik bedoel hiermee niet dat ik niets nieuws heb geleerd van de Oudrechtse ideologieën. Maar nooit nam ik een ideologie van Oud Rechts voor 100 procent over. Mijn visie op de wereld heeft er dan ook voor gezorgd dat ik altijd met een kritische afstand kon kijken naar deze ideologieën.

Hierin verschil ik van mening met Oud Rechts:

  1. Ik ben een ‘universeel nationalist,’ wat betekent dat ik ervan overtuigd bent dat het etnisch nationalisme goed is voor alle volkeren op de wereld. Dit betekent automatisch dat ik tegen imperialisme ben, terwijl Oud Rechtse regimes dit wel hebben bedreven, zowel tegenover Europese als niet-Europese volkeren. Imperialisme verdedigen is eigenlijk niets meer dan tegen je buurman zeggen dat je niet tegen moord en diefstal bent, zolang het jou maar goed uitkomt. Dit is niet bepaald de juiste wijze om solidariteit op te wekken van andere Europese naties, of überhaupt om te werken aan een vredige wereld.
  2. Aangezien blanke nationalisten bezorgd zijn over hun ras, zowel in haar geheel als de vele ondercategorieën daarvan, is het onlogisch om blank nationalisme te verbinden met de Oudrechtse regimes, die hun staatsbelangen vaak nastreefden ten koste van andere blanke volkeren. Blank nationalisme gelijkstellen aan het Duitse nationaalsocialisme is onmogelijk wanneer je bedenkt hoe de Duitsers de Polen en Oekraïners behandelden. De volkeren hebben zwaar geleden vanwege de nationale Duitse belangen.
  3. Oud Rechts is ontstaan in de strijd tegen het bolsjewisme en nam daarom van het bolsjewisme verschillende tactieken over in de poging hen te verslaan. Zij werden ook een paramilitaire partij en stichtten een totalitaire staat, inclusief terrorisme en massamoord. Dat soort beleid beschouwt Nieuw Rechts als zowel immoreel als onnodig. De naoorlogse hegemonie van Nieuw Links is niet gecreëerd met deze tactieken, maar door de instituten te infiltreren en culturele vernieuwing voor te spiegelen. Nieuw Rechts zal daarom Nieuw Links moeten bestrijden op dezelfde wijze: door de instituties infiltreren en een vernieuwing binnenin de cultuur te veroorzaken. Dit ligt aan de basis voor de metapolitieke strategie van Nieuw Rechts. Nieuw Rechts is niet tegen gebruik van een geweer in een fysieke oorlog, maar wel tegen dit gebruik in wat in essentie een strijd der ideeën is.

Kortom: Oud Rechts is voor blank nationalisme relevant wanneer het gaat over het analysekader en de uiteindelijke politieke doelen, maar ik wissel wel het imperialisme in voor een universeel nationalisme en ik verruil het organisatiemodel van het bolsjewisme voor dat van een netwerk en de methodes van de metapolitiek.

Hoe moeten dus hedendaagse blanke nationalisten Oud Rechts vandaag de dag benaderen? Eigenlijk op dezelfde manier waarmee je elke traditie en elk gedachtegoed dient te benaderen: met een open maar kritische geest. Zorg er allereerst voor dat je voldoende educatie en ervaring hebt om jouw eigen beeld van de wereld te vormen, zorg ervoor dat je begrijpt wie je bent en oordeel naar de juiste maatstaven. Zoek dan uit wat Oud Rechts echt inhoudt, neem over wat bruikbaar is en verwerp wat dat niet is. Deze aanpak vergt bewustzijn van jezelf, authenticiteit en gegrondheid in je eigen identiteit en visie op de wereld.

De minst productieve benadering van Oud Rechts is dat mensen die een eigen ontwikkeld wereldbeeld missen op zoek gaan naar complete, pasklare ideologieën die ze blindelings kunnen navolgen. We kunnen hierbij denken aan het katholicisme, de orthodoxie, het traditionalisme, maar ook het nationaalsocialisme. In deze gevallen worden de ideologieën van Oud Rechts vaak nagevolgd als religieuze dogma’s, die niet meer te bediscussiëren zijn en dit verhindert de vooruitgang van het denken. Het gevaar is dat zulke mensen strategieën die niet langer gerechtvaardigd kunnen worden (als dat ooit al kon) gaan herhalen. Ze komen ze zowel ervaring als kritisch denken tekort om verder te kunnen denken dan alleen deze pasklare ideologieën. Zij realiseren zich niet goed wat wel of niet van toepassing is op de hedendaagse realiteit en ook niet wat wel of niet haalbaar is. Het resultaat is doorgaans hetzelfde: ze eindigen vaak verbitterd en boos op het internet en allerlei fora. Daarentegen is uitproberen van ideeën een onderdeel van onze intellectuele groei; en nieuwe ervaringen opdoen en het bedenken van tegenargumenten zorgt er doorgaans voor dat we intellectueel alleen maar sterker worden.

Een andere contraproductieve toenadering van Oud Rechts is niet alleen een pasklaar systeem overnemen, maar jezelf ook nog eens gaan identificeren met bijvoorbeeld het Derde Rijk of een ander fascistisch regime uit de voorbije tijd. Dit gaat verder dan het leren van lessen uit de geschiedenis om ze vervolgens toe te passen op de huidige tijd. Het wordt eigenlijk een soort van vluchtgedrag, een manier om te ontsnappen aan de huidige tijd. Dit in plaats van te pogen de huidige tijd te veranderen. Je gaat gevechten uit het verleden opnieuw uitvechten – zonder in staat te zijn de uitkomst ervan te veranderen – en je vermijdt daarmee het gevecht van vandaag de dag, waarin ons ras, en daarmee onze beschaving, op het spel staan. Je kunt je energie beter aan het heden besteden.

Identificatie met een regime uit het verleden komt daarnaast ook niet authentiek over – zeker niet als het een buitenlands regime is. Men moet voor ogen houden dat blank nationalisme een vorm van identiteitspolitiek is, maar dit is alleen mogelijk indien deze daadwerkelijk gebaseerd is op onze concrete bestaande identiteit. We verwerpen immers de betekenisloze identiteiten die de huidige systemen ons bieden: ontwortelde individuen, burgers van het heelal, onszelf identificerende met de producten die wij kopen (van een paar nieuwe schoenen tot een dure smartphone). Onze echte identiteit wordt echter bepaald door onze biologische en culturele afkomst. Wij zijn het nageslacht van een lange familielijn. De moderne ’identiteit’ is een vervalsing, die ons niet past en daarom ongelukkig maakt. Wat we vervolgens op proberen te lossen door nog meer te consumeren. Maar deze moderne identiteit en dit moderne individualisme blijken alleen een vervalsing zijn als wij ook daadwerkelijk een echte identiteit hebben, ondanks dat vele mensen deze ware identiteit grotendeels vergeten zullen zijn. Daarom is het antwoord op dit moderne ongemak de zoektocht naar wie wij écht zijn, om vervolgens een levenshouding aan te nemen die daarmee overeenstemt. Om niet een neppe, maar een authentieke identiteit aan te nemen. Het antwoord is dus niet het verwerpen van deze neppe identiteit om er vervolgens een aan te nemen die eigenlijk net zo niet-bestaand is. Ofwel: oude ideologieën toepassen op het heden en een identiteit hiervan aannemen is leven in het verleden. Het zijn eigenlijk symptomen van je wortels kwijt zijn en bieden geen oplossing. In plaats daarvan moeten we onze authentieke identiteit aannemen en van de Oudrechtse-ideologieën alleen datgeen pakken wat vandaag de dag nog bruikbaar is.

 

– Bijeenkomsten –

Elke maand organiseert Erkenbrand bijeenkomsten waar schrijvers en lezers van Erkenbrand elkaar kunnen ontmoeten. We streven naar een discussie op niveau en naar gezelligheid. Meer informatie vind je hier.

 

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van wikimedia.org

1 COMMENT

  1. Uitstekend artikel, waar ik me prima in kan vinden! Wat we nodig hebben is spirituele vernieuwing. Het cultureel marxisme heeft de o.a. de christelijke wortels van Europa gesloopt. Het spirituele vacuüm dat in de jaren ’80 is ontstaan is opgevuld met het politiek correcte denken als nieuwe religie, en zaait tegelijkertijd verdeeldheid onder de blanke bevolking. We moeten elkaar eerst weer vinden, o.a. om spirituele eenheid te verwerven, de mars terug door de instituties te kunnen maken enz. Weg dus met het individualisme!
    De aanzet die Johnson in het artikel geeft is reëel, veelomvattend en past m.i. perfect bij onze volksaard.

Comments are closed.