Politiek soldatendom: een levenshouding voor de nationale beweging

2
1682

Erkenbrand stelt zich beschikbaar als platform voor politieke en intellectuele ideeën die je niet snel elders vindt, met een nadruk op nationalistische en raciale onderwerpen. Een van onze lezers schreef dit bericht met het verzoek het te plaatsen.

Volksnationalisme is meer dan een wereldbeeld, het is in de eerste plaats een manier van leven, waarbij het gemeenschappelijke belang voor het eigen belang gaat. Meer dan de politieke overtuiging, gaat het daarbij om de politieke daad.

De principes van het volksnationalisme zijn tijdloos. Ze zijn gebaseerd op de wetten der natuur en de aard van de mens. Maar boven alles wordt het volksnationalisme gekenmerkt door zijn karakter als strijdbeweging. Een beweging gedragen door politieke soldaten. De voorlopers van dit type mens zijn al te herkennen bij de Spartanen.

De politieke soldaten van het interbellum werden geboren in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Hier offerden miljoenen soldaten hun leven op voor hun vaderland. De politiek soldaat verschilt wezenlijk van de a-politieke soldaat, die zich kenmerkt door de onkritische verheerlijking van militaire gehoorzaamheid in dienst van elk denkbaar systeem, ongeacht hoe schadelijk deze is voor de vitale belangen van het volk. De politiek soldaat daarentegen wijdt zijn leven geheel aan de strijd voor het politieke idee en de beweging. Hij is indien nodig bereid zich er voor op te offeren.

De Freikorpsstrijders van weleer ontplooiden zich onder druk van de ontwikkelingen tussen 1918-1923 steeds meer tot politiek soldaten. Zij waren niet langer bereid het bestaande systeem te dienen. Nee, ze wilden het heersende liberaal-kapitalistische systeem omver werpen ten gunste van de Groot-Duitse volksstaat! Uit deze beweging zou later ook de Sturm Abteilung (SA) uitkristalliseren als de militante vleugel van de NSDAP.
Een partijleger van politieke soldaten, welke door hun strijd en opoffering de bepalende rol zouden spelen binnen de revolutie. Uiteindelijk waren 400 martelaars en enkele duizenden gewonden het bloederige offer dat de SA bracht om de partij aan de macht te brengen. Dit politieke leger marcheerde onverschrokken en onstopbaar vooruit tot de eindoverwinning zeker werd gesteld.

Het volksnationalisme verwezenlijkte destijds door zijn politieke strijd een nieuwe orde, waarin geen plaats meer was voor klassentegenstellingen, uitbuiting en vervreemding; de organische sociale volksgemeenschap. Deze samenleving werd gekenmerkt door een nieuw type mens; de arbeider en de soldaat. De bruinhemden van de SA waren en blijven de zuiverste belichaming van dit ideaal. Dit is de soort geest waar we in de hedendaagse politieke strijd aan vast moeten houden.

WIJ ZIJN DE NATIONALE BEWEGING VAN VANDAAG!

Het volksnationalisme is de erkenning van onze biologische aard. Als volksnationalisten willen we meer creëren dan slechts comfort en welzijn voor ons eigen leven en kleine kring. Onze lotsbestemming is om bij te dragen aan iets dat groter is dan onszelf; om te strijden voor een geheel nieuwe orde! In deze strijd putten we onze kracht uit de traditie van het politiek soldatendom.

Wat voor zware dagen er ook zullen komen, onze beweging zal door deze levenshouding steeds weer weten te overleven. Een groots idee kan men niet verbieden.

Politiek soldatendom is een ethisch principe; een levenswijze die zeer concrete eisen stelt aan wat er verwacht wordt. Als politiek soldaat vertrouw je je leven toe aan de beweging, hierdoor krijgt het betekenis en waarde. Het volksnationalisme wil niet uit het hoofd geleerd worden, maar wil geleefd worden. De strijd is het levensdoel van de politieke soldaat. Dat zal moeilijk zijn en men zal veel tegenslagen kennen zolang er nog banden met het vroegere leven zijn – familie, werk, interesses en vriendenkringen.

De politiek soldaat is een professioneel revolutionair: zijn leven is geheel gewijd aan de strijd tegen het systeem. In deze strijd is geen plaats voor privé belangen, hoop voor familie, vrienden, carrière of sociale positie. De politiek soldaat is uiteindelijk bereid om alles op te offeren en strijd zonder rekening te houden met zichzelf. Deze heeft reeds volledig gebroken met de heersende orde, met de burgerlijke wetten en gewoontes.

Eer is het hoogste goed voor de politiek soldaat. Hij leeft naar zijn idealen, is bereid zijn plichten te vervullen en de gevolgen te aanvaarden. Zo iemand verdient respect in de ogen van zijn medemens en zal zichzelf kunnen en mogen respecteren. Van ieder die in onze gelederen strijd verwachten we dat deze een man van eer is. Die eer kan slechts verworven worden door de levenslange trouw aan onze idealen. De beweging eist politieke soldaten; mensen met een roeping; een eretaak waaraan ze een levenslange loyaliteit verschuldigd zijn!

Kameraadschap is het cement van de volksnationalistische beweging. Onze beweging is ongevoelig voor druk van buitenaf, want we zijn een onverwoestbare gemeenschap van gelijke geesten. Verraad en onkameraadschappelijkheid zijn de ergste misdaden die de politiek soldaat kan begaan. Wie geen kameraad kan zijn voor een ander, heeft bij ons niets te zoeken! Kameraadschap is iets anders dan vriendschap – het is niet gebaseerd op persoonlijke sympathie. De onverwoestbaarheid van ons kameraadschapsgevoel is niet gebaseerd op persoonlijke empathie, maar op onze gemeenschappelijke levenshouding!

Er zullen altijd kameraden zijn die elkaar mogen en die een afkeer van elkaar hebben. De politiek soldaat mag echter nooit vergeten dat deze niet deel uitmaakt van de beweging om persoonlijke redenen, maar omdat hij strijd voor een gemeenschappelijk doel. Persoonlijke gevoelens mogen nooit de innerlijke kracht van de beweging bedreigen. Daarom staat de plicht van kameraadschap boven elke persoonlijke genegenheid! Iedereen die onze politieke overtuigingen deelt en hiernaar handelt is onze kameraad! Het is de plicht van de politiek soldaat om hen te helpen en verdedigen – niet vanwege persoonlijke gevoelens, maar omwille van de zaak. De vijand moet weten; wie een volksnationalist aanvalt, valt ons allen aan. Wie ons aanvalt kan een reactie verwachten!

Revolutie! De politieke soldaat moet hard zijn! Hard voor zijn vijanden! Hard voor zichzelf, want onze strijd is er een van zelfopoffering en ontberingen. Wie dat met succes weet te doorstaan heeft alle zwakte, kleinburgerlijke zorgen en dubbelzinnigheden al overwonnen. Maar de politieke soldaat moet ook hard zijn tegen de vijanden van ons volk. Nooit meer mag de volksnationalistische revolutie verzanden in halve maatregelen en burgerlijke compromissen. Door zijn voorbeeld inspireert de politiek soldaat nieuwe kameraden. Kameraden die nog twijfelend zijn, die nog steeds vast zitten in oude ideeën of verblind zijn door vijandelijke propaganda, maar die wel actie willen zien in plaats van woorden. De strijd binnen onze gelederen is een selectieproces waarin het kaf van het koren gescheiden moet worden. Enkel de echte politieke soldaten zijn voorbestemd om dragers te worden van de nieuwe orde!

Inzending van A.N.

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eric Ypma
Gast
1 jaar geleden

Is het mogelijk om hier eens dieper op in te gaan / vorm te geven ?

Donnie
Gast
1 jaar geleden

AIVD of een Romeo?