Over het aanpassen van de Efteling attracties

2
169
En jawel, het is een klein clubje drammers weer gelukt om een stukje onschuldig Nederlandse folklore om zeep te helpen. Na de jarenlange strijd om ons Sinterklaasfeest met z’n kenmerkende Zwarte Pieten aan te pakken is het nu de beurt aan de Eftelingattracties ‘Carnaval Festival’ en ‘Monsieur Cannibale.’ Onder het motto van ‘racisme’ en ‘discriminatie’ eisen clubjes diversiteitsdrammers aanpassingen aan het uiterlijk van karikaturen uit beide attracties dan wel afschaffen ervan.
En wéér buigen we mee met het gedram en gekrijs van moraalridders. Want het is de Nederlander eigen om het compromis te zoeken, om harde conflicten te vermijden. We komen er samen wel uit, toch? Hier maken de mensen die tot toegeeflijkheid geneigd zijn echter een inschattingsfout. Ze doorzien de aard van hun tegenstander niet. Waar een conservatief ingestelde maatschappij zich baseert op het Bijbelse adagium ‘Onderzoek alles en behoud slechts het goede’ en verandering niet perse schuwt maar het met enige voorzichtigheid betracht, ziet de linker- tot zeer linkerflank alle verandering als progressie. En verandering is progressie, dus links, dus goed. En waar traditionalisten nog een stuk verder gaan dan conservatieven en hun wereldbeeld en doelstellingen richten op bewezen normen, waarden, kwaliteiten en tradities uit een nabij of ver verleden zien links-progressieve krachten de maatschappij graag in een uitputtende, vermoeiende maalstroom van continue veranderingen.
De inschattingsfout waar ik menig mainstream conservatief op betrap is de aanname dat met de steeds radicaler wordende links-progressieveling tot een compromis te komen valt. Verandering, ook al is het desastreuze, maatschappij ontwrichtende verandering, is echter het rudimentaire bestaansrecht van de links-progressieveling. Na het behalen van de ene ‘overwinning’ moet de links-progressieveling op zoek naar een volgende project. Zonder deze veranderingen verliezen ze simpelweg hun bestaansrecht, en dat is uiteraard ontoelaatbaar. Dus zal Nederland blijven meegaan in die neerwaartse spiraal van zelfverloochening en zelfverminking.
Tenzij…wij hen een halt toe roepen.
Tenzij wij zeggen: “tot hier en niet verder!”
“Waar houdt het op?” is een in wanhoop gestelde vraag die ik regelmatig terug zie komen bij het lezen van commentaren over deze kwesties.
Ik zal u zeggen waar het ophoudt: bij de geur-, kleur- en smaakloze grauwe totalitaire dystopie van George Orwell’s fictieve Engsoc-maatschappij uit zijn meesterwerk ‘1984’. Het houdt pas op als wij opstaan tegen de krachten die degeneratie als progressie proberen te verkopen. Als we hen van hun ingebeelde sokkels van morele superioriteit stoten en onze cultuur, tradities, identiteit, folklore , normen en waarden niet langer laten aantasten door het bijtende zuur van de politiek correcte links-progressieve sekte die we al veel te lang hebben getolereerd.
Als we zelfverzekerd en vastberaden uitroepen:
“Tot hier en niet verder!” 
~ Tom van Dam

2 COMMENTS

  1. Ik vrees dat het al te laat is, hoewel ik hoop van niet. Inmiddels wordt de derde of zelfs vierde generatie opgevoed met cultureel marxisme, klimaatalarmisme en oikofobie. In die mate, dat men zich er zelf helemaal niet bewust van is. Ik merk bij veel mensen tot pakweg een jaar of 40 dat cultureel marxistische denkbeelden zeer diep in hun denkwereld verankerd zijn en dat het onbestaanbaar is er anders over te denken. Als ze geconfronteerd worden met afwijkende meningen komt er enorme woede en afwijzing opzetten en kan degene die de afwijkende mening debiteert rekenen op afkeuring en zelfs uitstoting. Je bent dan een racist, fascist, nazi etc.
    Het onderwijs heeft gezorgd dat de kwalijke denkbeelden van het cultureel marxisme al tientallen jaren vakkundig ingegoten worden bij jongeren vanaf de peuterspeelzaal. Het rampzalige gelijkheidsdenken, feminisme en zelfhaat woden er met de paplepel in geramd.
    De media nemen dat stokje gaande de basisschool en het latere volwassen leven naadloos over.
    Zie dat maar eens te keren. Het vereist volledige zuivering van onderwijs en media maar ook van politieke lichamen op alle niveau’s. Een welhaast onmogelijke taak, die echter de enige reddingsmogelijkheid is, willen we geen samenleving a la 1984 of Equilibrium krijgen. Een samenleving waarin alles wat een risico kan zijn of iemand zou kunnen kwetsen, uitgebannen is. En waar gevoelens uiten verboden is en newspeak de norm.

  2. Het is nog lang niet te laat. Het tij kan nog worden gekeerd. Het proces van verwezing en sociaal-culturele ellende in het Westen neemt alsmaar toe en mensen zullen vanzelf wakker worden, mits ze inspiratiebronnen kunnen vinden. Daar ligt dan ook de rol van jullie club en aanverwante organisaties. De massa zal dan in de juiste richting worden gedreven.

Comments are closed.