Over de komende Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen

0
1100

Na een artikel over Rotterdam, waarover later meer, is het nu de beurt aan Amsterdam en in het bijzonder de aankomende gemeenteraadsverkiezingen aldaar. Beide steden lijken een kraamkamer te gaan worden voor de staat van identiteitspolitiek in Nederland. In dit artikel zal de lijst van deelnemende partijen in Amsterdam deels doorgelicht worden.

Nadat D66 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen het onbreekbaar geachte PvdA-bastion wist te breken is de politieke arena van Amsterdam nu volledig open. Wat vooral opvalt is het grote aantal one-issuepartijen dat deel gaat nemen. Ze kiezen er allen voor om een specifieke volgens hen benadeelde groep mensen te vertegenwoordigen. In deze potsierlijke wieling verdrinkt de democratie. Democratie staat, zo zeggen haar voorstanders, voor verbinding, afspiegeling van de maatschappij en de stem des volks.

Vanzelfsprekend doen veel landelijke partijen mee, die in de hoofdstad doorgaans veel meer een links-progressief profiel hebben dan de landelijke moederpartij. Zo wordt er weleens gegrapt dat de Amsterdamse VVD op het beschermen van Zuidas-vriendjes na net zo geinteresseerd is in radicale bevordering van LGBT+, diversiteitsdenken, feminisme, het afbreken van spiritualiteit en religie (op islam na) en verdrijving van blanken uit alle delen van de stad op de grachtengordel na in ruil voor toestroom van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Verder doen PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en 50Plus mee. Laatstgenoemde is een van de twee ouderenpartijen die deelneemt in Amsterdam. Interessante nieuwkomers op rechts zijn Forum voor Democratie, de Anti-Scooter Partij en nog opmerkelijker, de SGP.

Voor Forum zal het de enige gemeente zijn waar ze onder eigen naam deel gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Forum richt zich voorlopig op een gecentraliseerde uitbouw van de partij via regiocoördinatie en wil een nieuwe grote slag slaan bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Forum voor Democratie is lokaal al uitgesloten door D66, PvdA en GroenLinks. De Amsterdamse D66-voorman Reinier van Dantzig heeft zich met enige regelmaat negatief uitgelaten over Forum voor Democratie en Thierry Baudet in het bijzonder. Van Dantzig was kritisch over het uitnodigen van Joshua Mitchell voor een FvD-Winterschool. Van Dantzig maakte zich zorgen over de “xenofobe onderbuik van FvD” en heeft FvD na intern beraad op zeer democratische wijze uitgesloten voor coalitieonderhandelingen, nadat van Dantzig aangaf “misselijk te worden van racistisch FvD”. Dit heeft volgens van Dantzig te maken met wat hij de historie van Baudet met vermeende radicaal-rechtse personen of groepen.

De Anti-Scooterpartij is een protofascistische partij die opgericht is met het idee om Marokkaanse tasjesdieven, die normaliter na hun criminele daad snel kunnen ontsnappen op hun scooter, hun geliefde vervoersmiddel te ontnemen.

Als volgt de partijen die een eigen minderheidsgroepering hebben uitgekozen om te vertegenwoordigen: DENK (Mohammedanen, in het bijzonder Turkse nationalisten, lange arm AK-partij), QUEER (LGBT+), U-buntu Connected Front (Ubuntu-filosofie, Afrocentrisme), Samen Alle Mensen Eén Nederland (SAMEN), Carryonthemove (validiteitsbeweging) en Sylvana Simons met haar partij Bij1. De meest democratische van deze groepen is Bij1, die nog de moeite neemt om al deze zogenaamd achtergestelde groepen in haar kieslijst en partijprogramma op te nemen.

De politieke partij SAMEN weet het volgende te melden:

In een multi-etnische samenleving wil SAMEN de verschillende gezichtspunten tussen culturen overbruggen via dialogen over de gemeenschappelijke delers in de diaspora. Begrijpen waar we vandaan komen geeft richting hoe we gezamenlijk een volgende stap kunnen zetten. De raakvlakken in de diversiteit het uitgangspunt en drijvende kracht laten zijn van onze samenleving. De positieve kracht van binding en samenhang biedt tegenwicht aan het benadrukken van verschillen door discriminatie of racisme. Samen staan we sterker om de tweedeling door uitsluiting, achterstelling of armoede tegen te gaan.”

Over DENK en Bij1 is al veel geschreven. Dit gaan we op Erkenbrand.eu op dit moment niet nog eens doen. Het is veelzeggend dat partijen die opkomen voor specifieke etnische groepen hiervoor nauwelijks veroordeeld worden in media of het publieke debat. Zou er een partij deelnemen die een Nederlandse volksstaat voorstaat op basis van etnische motieven dan zou hier massaal over gevallen worden. Dit proces zien we nu al voltrekken bij Forum voor Democratie, een partij die Nederland o.b.v. culturele gronden wil doen herleven naar een vooralsnog vaag omschreven ideaalbeeld.

In dit artikel gaan we in het bijzonder in op U-buntu Connected Front (UCF), een partij die ook meedoet aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Een een eigen website ontbreekt vooralsnog. UCF is een partij die zegt te staan voor menswaardigheid in Nederland, verbinding en dekolonisatie. Voor de bron van haar inspiratie moet gekeken worden naar de Ubuntu-filosofie. Deze filosofie wordt door voorstanders beschreven als menselijkheid tegenover anderen, universele verbondenheid van de volledige mensheid en als een vorm van Afrikaans humanisme. Tegenstanders associëren de Ubuntu-filosofie met Nelson Mandela en de val van Apartheid in Zuid-Afrika, Afrikanisering van Europese kolonies in Afrika, het noodlot van blanken in Zuid-Afrika en opeisend gedrag van zogenaamd onderdrukten en wetgeving die negatief uitpakt voor blanken. De term Ubuntu komt voor in de interim grondwet van Zuid-Afrika van 1993: “Er is behoefte aan begrip, maar niet aan wraak, er is behoefte aan herstel maar niet aan vergelding, er is behoefte aan Ubuntu maar niet aan slachtofferschap.” Het liep iets anders af dan gewenst.

Als politieke filosofie heeft Ubuntu raakvlakken met socialisme, een van haar speerpunten is nivellering van rijkdom, goederen en diensten. Dit past ook volledig binnen de Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) wetgeving van Zuid-Afrika.

UCF ziet de Zuid-Afrikaanse grondwet als vertrekpunt voor hun ideologie. UCF en U-Buntu filosofie heeft als doel nieuwe nationale overkoepelende normen en waarden te introduceren die rechtdoen aan een multiraciale en multiculturele samenleving na afschaffing van het Apartheidssysteem in Nederland. Erkenbrand betreurt het dat er geen daadwerkelijke Apartheid in Nederland is als transitieperiode richting een volksstaat. UCF ziet U-Buntu als instrument in het kader van het proces als democratische transformatie en natieopbouw.

Enkele doelstellingen van UCF zijn als volgt:

UCF wil het historisch besef en bewustwording vooral op het gebied van de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme bevorderen en alles wat ertoe bijdraagt ter vereffening van de verwerpelijke effecten daarvan en de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Hierbij valt te denken aan de actieve inzet op de bestrijding van raciaal en etnisch profileren en taalgebruik.” Doelt UCF op de volgende trans-Atlantische slavernij vanuit Nederland?

Racisme vooral Afrofobie is één van de belangrijkste oorzaken van achterstelling, die ervoor zorgdraagt dat bepaalde groepen niet uit de gemarginaliseerde positie geraken. Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten in de Steden waar UCF deel uitmaakt van het Stadsbestuur. UCF beseft maar al te goed dat het de steun nodig heeft van meer Politieke Partijen en Fracties het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de Civil Society.”

Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten in de steden waar UCF deel uitmaakt van het stadsbestuur.” Wat origineel, nog een groep die Zwarte Piet wil uitbannen.

UCF zal zich ook inzetten op de invoering van het Papiamentu en Sranantongo als meerkeuzetalen in het regulier onderwijs.” Want het Nederlands is nog niet genoeg verpest door Amerikaanse, Arabische, Turkse en Afrikaanse invloeden van de straat?

“Meer aandacht voor senioren met een etnische achtergrond zonder volledige AOW en voor éénoudergezinnen en burgers met financieel en sociaal maatschappelijke problemen.” Zou UCF hier doelen op de vele vaderloze gezinnen in bepaalde etnische gemeenschappen?

Wat kunnen Nederlanders verwachten wanneer partijen zoals UCF in de toekomst grotere demografische steun ontvangen? Een blik op het Europees Parlement spreekt boekdelen.

Begrijpen waar we vandaan komen staat centraal als concept binnen Erkenbrand, in fysieke, historische en ideologische zin. Groeperingen als UCF, SAMEN, Bij1, DENK, PvdA, D66, SP, de Piratenpartij, GroenLinks, etc. begrijpen echter niet dat in de volledig gedeelde samenleving met Turken uit Turkije, Marokkanen uit Marokko en Surinamers uit Suriname dat Nederlanders zullen ontstaan in deze multiculturele brei zonder enig besef van thuisland of identiteit. Want in deze toekomst zullen historische straatnamen hernoemd worden en beledigende standbeelden van hun sokkel getrokken zijn.

Als het hele deelnemersveld van politieke partijen wordt geëvalueerd dan heeft Amsterdam vooral keuze uit partijen die van Amsterdam een wet- en rechteloos anarchistisch oord willen maken waarin zogenaamd minderbedeelden op kunstmatig wijze verheven worden en echte Nederlanders op ingrijpende wijze benadeeld worden. Amsterdam mag zich gelukkig prijzen dat er nog geen krachtige beweging is ontstaan die alle etnische minderheidsgroepen weet te verenigen tegen Nederlanders, iets wat DENK wel probeert met het initiatief BOKS. Uiteindelijk is het doel van veel Amsterdamse partijen om iedereen gelijk te maken. Amsterdam moet nog afgetrapter, meer degeneraat en identiteitsloos worden dan het al is. Amsterdam maakt haar reputatie als marxistisch werelddorp met verve waar. 

Isengrim & Ome Sam