Oostvaardersplassen

3
1214

Er is de laatste tijd ophef over het jaarlijkse verhongeren van enkele duizenden dieren in de Oostvaardersplassen, een natuurpark in Flevoland. Met name paarden, herten en runderen verhongeren in het gebied van slechts 56 vierkante kilometer. Het zijn inheemse soorten die in de rest van Nederland zeldzaam zijn geworden door urbanisatie en agricultuur. De cyclus herhaalt zich elk jaar, in de lente worden teveel veulens geboren, in de winter verhongeren de jonge dieren en zwakkere dieren. Dit is uiteraard een natuurlijke cyclus, maar deze wordt verergerd doordat de dieren ingesloten zitten en geen voedsel kunnen zoeken buiten het park.

U leest dit en denkt misschien “waarom schrijft Erkenbrand of all people hierover”? Dat is vrij simpel uit te leggen. Nationalisme gaat niet alleen om het behouden van abstracte idealen over de natiestaat of het behoud van het volk. Het gaat ook over de balans tussen mens en natuur. De oudste conservationistische bewegingen waren conservatief van aard, het is een tragisch feit dat dit nu een onderwerp voor nutteloze hippies en linkse radicalen is geworden en rechts zich liever bezig houdt met neo-liberale economische ideeën en oorlogen in den vreemde. Een mens kan niet leven zonder natuur en de verbinding met het land verliezen is funest. Het maakt van mensen wortelloze, geatomiseerde individuen die in een wereld van ideeën leven zonder connectie met de hardheid van de echte wereld. Want de natuur is hard. Zij houdt zich niet aan links wensdenken, eugenetica en darwinisme zijn de wetten van bestaan. Het recht van de sterkste heerst. Het is dus ook een foute gedachte om uit medelijden met de dieren te handelen. Uiteraard kan het allemaal humaner als wij meer zouden doen, maar daardoor wordt het steeds minder natuur en meer een dierentuin. Het is overigens ironisch dat vrije-markt-liberalen pleiten voor interventie wanneer men hen emotioneel raakt. De vrije markt lost het wel op wanneer oma geen thuiszorg meer krijgt, maar o wee als er veulens verhongeren. Of kinderen in Afrika wat dat betreft. De vrije markt is dan opeens niet zo’n goed idee meer.

Terugkerend naar de Oostvaardersplassen, het jaarlijkse sterven is natuurlijk, maar overdreven doordat de balans met de natuur weg is. Deze dieren leven in een attractiepark. Een artificieel ingeperkt systeem. En waarom? Omdat Nederland een overvol land is waar de meeste mensen geürbaniseerd zijn en elke vierkante meter ruimtelijk geordend is. Met 17 miljoen inwoners zijn wij het dichtstbevolkte land in Europa. Normaliter zouden deze dieren vrij rondlopen en voedsel kunnen zoeken waar nodig, migreren desnoods. Ook zouden er roofdieren als wolven zijn om de bevolking in perk te houden. Wolven herintroduceren was een succes in Yellowstone park. Maar in Nederland is er geen natuur om ze in los te laten. Elke kilometer moet gebruikt worden voor agricultuur of industrie om dit overbevolkte land te voeden en te kleden. En wat extra’s om te exporteren met winst uiteraard.

Voordat marxistisch links de milieubeweging geheel overnam ergens in de jaren ’70, bestond er een milieugroep genaamd “De Club van 10 miljoen”. Deze groep pleitte voor het inperken van geboortes en migratie, want met meer dan 10 miljoen mensen zou Nederland overvol raken. 10 miljoen is eigenlijk nog veel gezien hoe groot ons land is. Hoe meer mensen, hoe meer de natuur ruim baan moet maken, hoe meer er geconsumeerd wordt, hoe sneller grondstoffen op raken. Dit punt over demografie was gemeengoed in de retoriek van milieu-activisten tot de overname door links. Het is een vrij logisch standpunt. Meer consumenten betekent dat de natuur sneller achteruit gaat. Moderne milieu-activisten spreken er echter nooit over. Het zou maar racistisch zijn om voor te stellen dat immigratie slecht is voor de Nederlandse natuur. En geboortes in India en Afrika inperken is kolonialisme. Het demografische vraagstuk heeft men dus maar stilletjes laten vallen. Met als resultaat dat Aftika in vijftig jaar haar bevolking heeft zien groeien van 200 miljoen naar bijna een miljard mensen. Indiase en Chinese steden leven in een wolk van smog om de overbevolkte planeet van smartphones te voorzien. “Demography is destiny” is een leus die men vaak bij alt-rechts hoort. En dat is op meerdere manieren waar. Menselijke overbevolking zal de planeet sneller vernietigen dan klimaatverandering. Ook “vol is vol” is geen loze populistische kreet. Het is een feit dat een stuk land een beperkte hoeveelheid mensen kan voorzien in hun bestaan.

Demografie moet terug op de agenda van milieu-activisten. Er zijn teveel mensen op deze aarde. Zeker met toenemende automatisering is de bevolkingsgroei niet houdbaar. Het Westen zou zonder immigratie een natuurlijk proces van bevolkingsafname ingaan, dat na enkele generaties weer stabiliseert. Zoals wij in Japan zien gebeuren. Maar omdat we economische groei moeten hebben volgens de liberalen, vervangen we de vergrijzende bevolking door nieuwkomers die ons verdringen. En links praat dit goed met haar pro-migratie activisme. Beiden geven niets om het milieu maar om hun eigen agenda. Wij verwerpen zowel de liberalen als de socialisten. Nationalisme, is de oplossing. Eigen volk, eigen natuur.

We moeten onze wortels hervinden. De mens is deel van de natuur en leeft onder haar wetten. Onze technologie zorgt er misschien voor dat we wat van de ongemakken kunnen ontstijgen (voor hoe lang?) maar we blijven dieren met alle beperkingen van dien. Daar moeten wij ons bewust van zijn. Wees eerlijk, wat is er mooier dan een ongerept meer of berg aanschouwen, of door een bos wandelen? Natuur is schoner dan alles dat de menselijke hand kan scheppen en wij moeten het behoeden voor ons en onze nakomelingen. En herstellen waar mogelijk.

Ik wil de lezer graag aanmoedigen om een aantal initiatieven te ondernemen:

  • Het terugbrengen van demografie in de milieudiscussie, desnoods door het oprichten van eigen activistische groepen en NGO’s. Groen en nationalistisch.
  • Een terugkeer naar de natuur. Meer waardering en respect ervoor kweken, door het oprichten van een nieuwe Wandervogelbeweging bijvoorbeeld.
  • Een terugkeer naar Romantische kunst die de natuur verheerlijkt, in de stijl van Goethe en Schiller.

 

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Éordred
Gast
4 jaren geleden

Een correctie. Ik kwam er na het schrijven van dit artikel achter dat de club van 10 miljoen nog steeds bestaat. Ik steun hun initiatief ten zeerste en hoop dat zij in de toekomst harder en meer effectief zullen lobbyen. Want hun boodschap valt niet echt mainstream te noemen.

Alfred
Gast
4 jaren geleden

Nederland telt momenteel 17.020.000 inwoners. Daarvan zijn er 13.200.000 autochtoon (incl. derde, vierde, vijfde generatie allochtonen etc.). In Zuid-Afrika zitten momenteel 2.700.000 Afrikaners, waarvan een gedeelte ook nog Kleurlingen zijn, wiens situatie rap verslechtert. Samenwerken met Duitsland, Vlaanderen en Frankrijk voor de repatriëring van de Afrikaners, tegelijkertijd remigratie bevorderen, zal onvermijdelijk tot daling in bevolkingsgroei leiden, waarvan een gedeelte ook kon kan worden opgevangen door de terugkeer van de Afrikaners. Dan zijn de volgende problemen afgezwakt: multiculturele anderleving, raciaal conflict in Zuid-Afrika, milieubelasting en misdaad en bijstandscijfers. Ik gelukkig, Dion Grauss gelukkig, Erkenbrand gelukkig, PVV gelukkig, PvdD gelukkig, GroenLinks gedeeltelijk gelukkig. Hoeven we niet van die absurde milieubelastingen in te voeren naar GroenLinksplan. Kunnen we relatie met Turkije en Erdogan eindelijk stabiliseren, hebben we geen interne Rifoorlog, geen beroepsslachtoffers. De Afrikaners moeten natuurlijk wel aan hun taalachterstand geholpen worden. Anderzijds kunnen ze natuurlijk de Schilderswijk, de Bijlmer, Nieuw-West en (haha) de Afrikaanderwijk opvullen. Wie tegen is, is natuurlijk een racist/seksist/fascist/misogynist/homofoob/transfoob/afrofoob/xenofoob/islamofoob/antisemiet.

Gast
4 jaren geleden

Ik ben het helemaal eens met de schrijver dezes. De natuur is de bron van alle leven. Er gaat inderdaad niets boven een wandeling over het strand, of door de Limburgse heuvels. Ik laad m’n batterij ermee op, met deze wandelingen. Je houdt je lichaam en geest er gezond mee. Ik vraag me wel ‘ns af hoe lang ik hier nog min of meer ongestoord door de natuur kan wandelen. Hoewel ik de indruk heb dat er in dit land veel minder natuurliefhebbers dan ‘hardcore stedelingen’ (mensen die zich alleen maar in een stadse omgeving begeven) zijn, merk ik al jaren dat ik me meer en meer erger aan de toenemende drukte in de natuurgebieden van Nederland. Of je nu over het strand van Wassenaar wandelt, of in de Kaapse Bossen, je merkt dat dit land veel- en veel te vol is. Dit land is zelfs krankzinnig vol. Het gekke is, dat het bij de meeste mensen (waaronder politici) wonderbaarlijk genoeg niet echt een issue lijkt te zijn. Als ik zo nu en dan onder vrienden of collega’s laat vallen dat ik dit land onleefbaar vol vind, wordt ik vaak wat meewarig aangekeken. De meeste mensen zijn immers van mening dat er nog zat ruimte is in dit land. Wat natuurlijk totale onzin is; we zijn, op stadsstaatjes en dwerglanden na inderdaad het dichtstbevolkte land van Europa. Ik zie ons land meer en meer verworden tot een stads gedrocht. Dat baart niet alleen jullie zorgen, dat baart mij ook enorme zorgen. Want als we het contact met de natuur verliezen, verliezen we het contact met onszelf.
https://theedgyveggieweb.wordpress.com/2017/10/31/nederland-steeds-onleefbaarder-door-onstuitbare-bevolkingsgroei/