Ollongren’s toespraak op de RUG

0
1162
2018-02-15 17:38:52 DEN HAAG - Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het Tweede Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum. ANP BAS CZERWINSKI

Minister Ollongren sprak maandag 19 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen over de Wet Interne Veiligheid (WIV) ook wel bekend als “de Sleepwet”. Erkenbrand kon uiteraard niet ontbreken dus gingen we er met een flinke delegatie van Groningers heen.
De minister haar toespraak betrof de afwegingen tussen privacy en veiligheid in het huidige kabinetsbeleid en de invoering van de WIV. Daarbij beriep ze zich meermaals op argumentum ad populum. Populariteit, niet moraliteit, is blijkbaar doorslaggevend bij Ollongren. Ze begon met een vraag: wie in het publiek had er een Albert Heijn bonuskaart. Enkele tientallen staken de hand op. Ollongren beweerde prompt dat 50% a 70% de hand opstak. Over nepnieuws gesproken… Ook zouden we vrijwillig informatie aan Google en Facebook afstaan opdat we als consumenten niet hoeven te betalen. De luiheid en drang naar comfort van de meerderheid verantwoordt blijkbaar verregaande inbreuken op privacy.

Ollongren beweert dat volgens vele studies meer dan 70% van de mensen zegt niets te verbergen te hebben. Ik zou deze studies wel eens willen zien. Maar zelfs als dit absoluut feitelijk is, lijkt me dit het argument van een welwillende burger die niet nadenkt over waar hij ja op zegt. Zelfs als hij niets fout doet in de legale zin, zou hij echt op zijn gemak zijn als hij constant gesurveilleerd wordt? Een alziend oog permanent op al zijn acties gericht. Als hij daar geen probleem mee heeft, kan hij ook christen worden en wat zelfregulatie toepassen. De christelijke allesziende god is in ieder geval moreler dan de veiligheidsdiensten. Hoeveel ‘Abu Graibs’, Irak-dossiers en Nicaraguas voordat men dat eens doorkrijgt. En “de meeste Nederlanders hebben een bonuskaart” is geen argument. De ironie van deze constante ad populum oproepen als justificatie van de WIV, terwijl zij het referendum wil afschaffen, kan niemand ontgaan zijn. Men vraagt zich af of dit een moedwillige poging tot sabotage was door haar speechwriter, of dat dit een binnenpretje van Ollongren was zodat ze haar publiek kon uitlachen.

Opvallend genoeg stelde Ollongren op een gegeven moment dat met alle nieuwe binnenkomers we niet altijd weten wie we binnen halen en sommigen op enig moment kunnen radicaliseren. Op een vraag uit het publiek of een non-interventiebeleid in het Midden-Oosten en gesloten grenzen dan niet beter was, verwees zij slechts naar de EU en de noodzaak om internationaal samen te werken.
Ollongren bleef hameren op de noodzaak om data op te slaan voor veiligheid, drie jaar lang want men zou met metadata netwerken kunnen natrekken. Maar ze ontneemt geen van de zorgen rond privacy. “De minister moet toestemming geven als men een gehele Syrische stad wil aftappen om ISIS-leden te vinden” zegt zij op een gegeven moment ter geruststelling. Laten we maar hopen dat er iemand op de ministerpost zit met sterke morele integriteit.

Ollongren gaat over op een technocratisch argument. “Laat de professionals het doen”. Transparantie en inzicht zijn niet nodig, democratische controles kosten teveel tijd. Ze begint erg emotionele taal te gebruiken “people with evil in mind”. “Bad guys”. Nog steeds heeft ze niks inhoudelijks gezegd over privacy. Alleen “jij zal echt niet worden afgeluisterd”; “de veiligheidsdiensten zijn niet eens in staat iedereen af te luisteren” en uiteraard dat de meeste Nederlanders een Albert Heijn bonuskaart hebben. Geen woord over de morele en ethische vraag of het wel wenselijk is dat de overheid iedereen in potentia kan afluisteren en dat daar minimale controles op komen door het publiek. Een Amerikaanse dame in het publiek stelde dit passend aan de kaak: “We weten door de ‘Snowden leaks’ dat de NSA ondanks alle garanties zowat iedereen in de VS bespioneerde en geen enkele aanslag heeft weten te voorkomen”. Ollongren draaide er behendig omheen, volgens haar “doen wij het anders in Europa” (sterk argument) en waren er wel degelijk aanslagen voorkomen. Niet dat ze voorbeelden kon geven.

Tot slot waren er een paar vragen over het referendum over de WIV. Op de vraag of ze de uitslag van het referendum zal respecteren legde ze de referendum wet uit zonder ja of nee te zeggen. “Er is geen publieke steun voor een bindend referendum” beweerde de minister in een overvolle zaal die vooral kritische vragen stelde over de WIV en het referendum. Er is geen enkel bewijs dat er geen draagvlak is voor de referendumwet. Meerdere referendumaanvragen hebben in korte tijd de 10,000 en 300,000 handtekeningen gehaald in de vereiste periode van zes weken. Dat het niet leeft is ongefundeerd.

Het was een zeer slappe toespraak van de minister die nergens diep op in ging, non-argumenten leverde om Orwelliaans beleid te verantwoorden en op geen enkele vraag inhoudelijk antwoord gaf. De enige conclusie die wij eruit konden opmaken is dat volgens de minister populariteit zwaarder weegt dan moraliteit en dat dit kabinet een zeer technocratische visie heeft voor de toekomst.

Erkenbrand Groningen