Neem de Blokpil

7
269

Op 18 juli 2018 publiceerde de anti-Nederlandse staatsomroep Zembla meerdere fragmenten waarin VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een aantal correcte uitspraken deed. Deze fragmenten worden door veel normale Nederlanders begrepen, maar de kunstmatige verontwaardiging die hen opgelegd wordt door de Nederlanders van rijkere komaf, die vooral tussen soortgenoten wonen, doet sommige mensen twijfelen aan de correctheid van de uitspraken. Vandaar dat hier een objectieve verdediging van de uitspraken zal volgen.

Suriname is een gefaalde staat. Suriname is een voormalig Nederlandse kolonie. Van de Surinaamse bevolking is 27% Hindoestaan, 37% zambo of neger, 14% Indonesisch, 14% gemixt, 4% inheems, 1,5% Chinees en 1% blanki. Toen de onafhankelijkheid verklaard werd besloot een derde van de bevolking een Nederlands paspoort te nemen en te vertrekkenii. Waarom mensen liever in Nederland wonen dan in Suriname is ons een raadsel. Waarom kozen deze mensen niet voor het multiculturele Suriname in plaats van het kleurloze ouderwetse Nederland waar ze niet eens pittig eten hebben? Multiculturele samenlevingen functioneren toch zo goed? In Suriname worden per capita meer dan 11 keer zoveel mensen vermoord als in Nederlandiii. Het aantal moorden in Suriname ligt hoger dan landen als Gabon en Eritrea. Suriname scoorde in 2017 ranknummer 77 op de corruptie indexiv. Ze strijden om deze plaats met de landen China en Servië.

Nederland is succesvol ondanks de etnische diversiteit, niet dankzij de etnische diversiteit. Slechts 9% van de niet-westers allochtone leerlingen behaalt een Cito-score die vwo aangeeft, tegenover 20% van de autochtone leerlingen. Bijna de helft van de niet-westers allochtone kinderen behaalt een Cito-score die vmbo met basis- of kaderberoepsgerichte leerweg aangeeft. Bij autochtonen is dat bij 27% van de leerlingen het geval. Westers allochtone leerlingen (bijvoorbeeld kinderen van Duitse, Belgische of Engelse ouders) behalen ongeveer dezelfde score als autochtone kinderenv. Niet-westerse allochtonen zijn 12,6% van de Nederlandse bevolking (wat de bewering dat Nederland een multicultureel land is al in twijfel trekt), maar betalen slechts 6,7% van de belastingvi. Niet-westerse allochtonen hebben 51,75% van bijstandsuitkeringen en hebben gemiddeld 13% hogere zorgkostenvii. Niet-westerse allochtonen zijn 22,68% van alle werklozen, 13,2% van niet-westerse allochtonen is werkloos, ten opzichte van 4,9% van autochtonenviii. Niet-westerse allochtonen presteren dus gemiddeld onder de maat en zijn over het algemeen een blok aan het been voor de Nederlandse vooruitgang.

Deze sociaaleconomische kloof tussen rassen bestaat overal. In Zuid-Amerika staan blanken en eventuele Oost-Aziaten gemiddeld aan de top, mestiezen ergens in het midden en zwarten ergens onderaan. In geen enkel Zuid-Amerikaans land verschilt deze rangorde. Het idee van een functionele multiraciale of multi-etnische staat is dus bij elke objectieve maatstaf al gefaald. Raciale integratie gebeurt niet: als je de derde wereld importeert, word je de derde wereld.

Dus hoe kunnen mensen het in een dergelijke multi-etnische samenleving het met elkaar vinden? In 1979 al werd in Denemarken vastgesteld dat onderling vertrouwen lager wordt door etnische diversiteiti. Etnische homogeniteit verhoogt het sociaal vertrouwenii. Mensen in een multi-etnische samenleving zijn minder voorstander van het collectief betalen voor sociale voorzieningeniii. Etnische diversiteit en sociaaldemocratie sluiten elkaar dus uit. Etnische diversiteit zorgt voor minder goede samenwerking tussen groepen en individueniv. Meer etnische diversiteit gaat gepaard met meer steun voor nationalisme onder blankenv. Een studie uit Duitsland laat zien dat Duitsers hun buren minder vertrouwen in heterogene wijkenvi. Etnische diversiteit verklaart een groot deel van onderling conflictvii. Voorkeur voor eigen genen kan verklaren waarom diversiteit voor meer sociaal conflict zorgt. Blanke ouders hebben een voorkeur voor blanke scholenviii. Etnische diversiteit maakt mensen ongelukkiger, vooral mensen die armer zijnix. Etnische diversiteit in schoolklassen zorgt ervoor dat er groepen in de klas vormen op basis van etnische achtergrondx. Etnische herkomst speelt een grotere rol bij de stembus dan ideeën of inkomensklassexi.

De realiteit van het evolutionair proces is dat organismen een voorkeur hebben voor hun eigen genen. Mensen neigen automatisch naar mensen die op hen lijken en dingen met hen gemeen hebben. Dit is de optimale strategie om je eigen genetische nageslacht veilig te stellen. Eveneens zijn mensen meer bereid hun leven op te offeren voor een broer, zus of kind, dan voor een neef of nicht, tegelijkertijd hebben zij weer meer over een neef of nicht dan voor een willekeurige vreemdeling. Deze strategie zorgt ervoor dat als bepaalde genendragers worden gefilterd door het evolutionaire proces, de genen toch nog zullen voortbestaan door andere mensen. Volkeren hebben ook meer genen gemeen met elkaar dan met mensen van buiten hun groep. De voorkeur voor hun eigen groep is dus evolutionair voordeliger dan een voorkeur voor mensen van buiten hun groep. Het is treurig om te zien dat Minister Blok zijn excuses heeft aangeboden voor zijn uitspraken.

Klaas

Bronnen

i Dinesen, P. T., & Sønderskov, K. M. (2012). Trust in a time of increasing diversity: On the relationship between ethnic heterogeneity and social trust in Denmark from 1979 until today. Scandinavian Political Studies, 35(4), 273-294.

ii Delhey, J., & Newton, K. (2005). Predicting cross-national levels of social trust: global pattern or Nordic exceptionalism?. European sociological review, 21(4), 311-327.

iii Reeskens, T., & Van Oorschot, W. (2012). Disentangling the ‘New Liberal Dilemma’: On the relation between general welfare redistribution preferences and welfare chauvinism. International Journal of Comparative Sociology, 53(2), 120-139.

iv Aksoy, O. (2015). Effects of heterogeneity and homophily on cooperation. Social Psychology Quarterly, 78(4), 324-344.

v Della Posta, D. J. (2013). Competitive threat, intergroup contact, or both? Immigration and the dynamics of Front National voting in France. Social forces, 92(1), 249-273.

vi Koopmans, R., & Veit, S. (2014). Ethnic diversity, trust, and the mediating role of positive and negative interethnic contact: A priming experiment. Social science research, 47, 91-107.

vii Vanhanen, T. (2014). Ethnic Nepotism as a Cross-Cultural Background Factor of Ethnic Conflicts. Open Journal of Political Science, 4(03), 143

viii Leeman, Yvonne, and Laurenz Veendrick. “De kleur van de school-Inleiding op een serie artikelen over etnische concentratie binnen het onderwijs.” Pedagogiek 21.3 (2002): 259-273.

Rangvid, B. S. (2009). School choice, universal vouchers and native flight from local schools. European Sociological Review, 26(3), 319-335.

https://www.americanthinker.com/articles/2005/12/the_new_separate_but_equal.html

ix Laurence, J., & Bentley, L. (2015). Does ethnic diversity have a negative effect on attitudes towards the community? A longitudinal analysis of the causal claims within the ethnic diversity and social cohesion debate. European Sociological Review, 32(1), 54-67.

Kanazawa, S., & Li, N. P. (2015). Happiness in modern society: Why intelligence and ethnic composition matter. Journal of Research in Personality, 59, 111-120.

x Munniksma, A., Scheepers, P., Stark, T. H., & Tolsma, J. (2017). The impact of adolescents’ classroom and neighborhood ethnic diversity on same‐and cross‐ethnic friendships within classrooms. Journal of Research on Adolescence, 27(1), 20-33.

xi Gimpel, J. G., & Cho, W. K. T. (2004). The persistence of white ethnicity in New England politics. Political Geography, 23(8), 987-1008.

7 COMMENTS

 1. helemaal mee eens.
  ben die flauwekul over “diversiteit en etc” meer dan spuugzat en kotsbeu.
  al krabbelt blok terug, eens gezegd blijft gezegd zeiden wij vroeger.

 2. De reden dat die mensen hiernaar toe komen is omdat wij in de 16e en 17e eeuw zo nodig daar naar toe moesten gaan om onze religie en onze gewoontes op te dringen aan die mensen want mensen die halfnaakt rondliepen dat kan natuurlijk niet!. Bovendien hebben we ze massaal als slaven verkocht! En nu zitten ze dus hier , dat hebben we aan onszelf te danken, Nederland is rijk geworden over de ruggen van die mensen en nu komen ze het even terughalen. En in de Antillen en Suriname is het inderdaad anders dan hier, helaas hebben de mensen daar een iets andere levensinstelling dan wij “blanke Nederlanders” en WIJ vonden dat ze moesten veranderen en hun land zo inrichten zoals wij dat hadden gedaan en dat combineert niet helemaal lekker dat is waar. Vraag jezelf eens af hoe dat komt, heel simpel, WIJ zijn daar naar toe gegaan om ze dat op te dringen omdat WIJ vonden dat onze manier van leven het beste is. We hadden ze beter met rust kunnen laten dan hadden we er nu geen last van gehad dus moeten we nu niet zeuren!

  • Wat een onzin, het feit dat onze voorouders sterker waren dan hun voorouders betekent niet dat wij nu moeten accepteren dat heel het Westen overgenomen wordt door derde wereldlingen. Het ottomaanse rijk om maar een voorbeeld te noemen heeft aan Europese slavenhandel gedaan, moeten de turken daarom nu maar hun grenzen opengooien zodat Europeanen Turkije kunnen overnemen, want dit zijn ze volgens jou aan ons verschuldigd?

  • Alle beschavingen deden aan slavernij. De Codex Hammurabi uit 1780 voor Christus beschrijft al hoe slaven behandeld dienen te worden in Mesopotamië. Dus welke beschaving stopte als eerste met slavernij? De Europese blanke beschaving. Wij zijn niet de schuldigen in deze wereld, maar juist de mensen die bedankt en vereerd moeten worden. In Sub-Sahara Afrika hebben zwarte mensen geen metro’s, verzorgingsstaten, obesitas of dure kledingmerken van eigen bodem. In het westen hebben zij dit wel. Slaven in het westen waren zowel op de korte termijn als op de lange termijn beter af dan hun familie in Afrika. Overigens hebben wij hen als slaven gekocht en niet “verkocht”. Wie hebben hen slaaf gemaakt? Hun zwarte medemens. Slavernij is inderdaad slecht, daarom hebben blanken daar een einde aan gemaakt. Als je dat erg vindt zul je bij wat extremere partijen moeten aankloppen, want wij gaan geen slavernij steunen.

   Ditzelfde geldt voor kolonisatie. Uit academisch onderzoek blijkt dat landen die gekoloniseerd zijn succesvoller zijn dan landen die niet gekoloniseerd zijn, daarnaast zijn landen die intens gekoloniseerd zijn rijker dan landen die minder intens gekoloniseerd zijn. En landen in Europa die geen grote koloniën gehad hebben? Zweden? Noorwegen? Finland? Denemarken? Zwitserland? Deze zijn vaak rijker dan landen die wel koloniën gehad hebben, maar worden desondanks boos aangekeken voor hun blank zijn. Als wij zo rijk geworden zijn van koloniën, wat dus duidelijk niet het geval is, verklaar de Scandinavische rijkdom dan maar.

   Waar komt die blanke zelfhaat toch vandaan? Als je werkelijk blank bent tenminste… Waarom ga je er bij elke kwestie van uit dat wij blanken de boosdoener zijn? Waarom kun je geen gezond stressloos persoon zijn die zich er bewust van is dat het falen van zwarte beschavingen gewoon hun eigen fout is en niet de onze?

  • “Alles is de schuld van de blanke man, ook 60 jaar na dekolonizatie en als slechts 1% van de bevolking”.

   Toch mooi dat links vindt dat niemand eigen verantwoordelijkheid heeft.

  • Als jij je verdiept had in de slavernij, dan had je niet zo’n domme reactie neergezet.

Comments are closed.