Meditatie & Nationalisme

0
1227

Als blanke man in de moderne wereld ben je geprogrammeerd om jezelf te vernietigen. Zoals de dissidente kunstenaar Owen Cyclops het verwoordt: “Onze mensen hebben geleerd dat ze slecht zijn, dus doden ze zichzelf in recordaantallen.” Zelfmoord is hier natuurlijk de meest extreme uiting van, maar dezelfde spirituele stoornis kan worden gezien in een verscheidenheid aan verschijnselen, van de opioïde crisis tot alcoholisme tot de omhelzing van de niet-aflatende aanvallen op blanke identiteit, juist door veel blanken. Het boeddhisme leert dat leven lijden is, maar dat er een meer productieve uitweg is uit lijden.

Lezers kunnen meditatie en oosterse religie associëren met links, en dat is begrijpelijk. Meditatie en de bijbehorende religieuze tradities waren populair bij de hippiebeweging van de jaren zestig en de musici uit die tijd. The Beatles reisden naar India om Transcendente Meditatie te studeren bij Maharishi Mahesh Yogi, net als Mike Love van The Beach Boys, terwijl verschillende leden van The Doors ook interesse hadden in de beoefening van meditatie.

In de VS leunen beoefenaars van oosterse religies overweldigend “naar of identificeren zich met” de Democratische Partij, waarbij slechts 16% van de boeddhisten en 13% van de hindoes een voorkeur voor Republikeinen uitspreekt. Dit is niet alleen een kwestie van het feit dat veel van deze mensen Aziaten zijn, een links leunend bevolkingsdeel in de VS. Links denken komt ook veel voor onder blanke boeddhisten.

Maar er is niets inherent aan meditatie zelf dat dergelijke opvattingen vereist. Dissidente auteurs zoals Tara McCarthy en Robyn Riley hebben de beoefening van meditatie onderschreven, en zelfs de anti-egalitaire schrijver Jim Goad, die over het algemeen gekant is tegen religie, heeft het zenboeddhisme geprezen. Er zijn verschillende manieren waarop meditatie kan helpen bij de strijd voor een positieve nationale identiteit en de bredere opstand tegen de degeneratie van de moderne wereld.

Meditatie is geen enkele techniek; er zijn verschillende praktijken die enigszins verschillen in hun effecten. Maar ze omvatten allemaal een methode om opzettelijk de gebruikelijke interne monoloog van de beoefenaar tot bedaren te brengen, voornamelijk terwijl hij in stilte zit.

Hoewel er een grote verscheidenheid aan beweringen is gedaan over de effecten van meditatie, heeft de moderne wetenschap voor slechts enkele claims overtuigend bewijs geleverd. Een daarvan is de reactie op stress, die duidelijk relevant is voor de huidige strijd. Onderzoek waarbij hersenactiviteit en fysiologische tekenen van stress wordt gemeten, toont aan dat mensen die meer ervaren zijn in meditatie veerkrachtiger reageren onder stress, zowel fysiek als mentaal.

Psychologische stress kan worden opgewekt in een laboratoriumomgeving, onder andere door het tonen van gruwelijke beelden aan proefpersonen. Degenen met meer ervaring in meditatie vertoonden minder activiteit in de amygdala, een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de vecht-of-vluchtreactie. Er waren duidelijke lange termijn veranderingen in hun hersenen die dit zouden verklaren; ze hadden sterkere verbindingen tussen de prefrontale cortex, een gebied dat betrokken is bij emotionele zelfbeheersing, en de amygdala. [1]

Onderzoek naar meditatie en fysieke pijn laat iets vergelijkbaars zien. Ervaren beoefenaars van zen-meditatie vertoonden niet alleen een hogere pijngrens, maar ook psychologische onthechting, alsof ‘terwijl hun sensorische circuits de pijn voelden, hun gedachten en emoties er niet op reageerden’. [2]

Deze stressbestendigheid is duidelijk waardevol voor het leven in het algemeen, maar is vooral nuttig vanuit het oogpunt van dissidenten die te maken hebben met de extra belasting van censuur, sociale uitsluiting en in sommige gevallen juridische problemen. Het vermogen om iemands kalmte te bewaren onder stress is niet alleen gunstig voor de individuele beoefenaar, maar leidt ook tot respect bij anderen. Dit is zowel op zichzelf waardevol als nuttig om de demonisering van dissidenten door de heersende culturele stroming tegen te gaan.

Meditatie is ook nuttig om de ontmoedigende trends van de moderne wereld te bestrijden. Zelfs na correctie voor verschillende gezondheidsfactoren zijn de testosteronniveaus bij mannen tussen 1987 en 2004 met ongeveer 1% per jaar gedaald. De oorzaken hiervan zijn complex en niet helemaal duidelijk, maar de gevolgen zijn duidelijk genoeg. Naarmate de fysiologische basis van mannelijkheid afneemt, ontbreekt het mannen in toenemende mate aan spirit. Ze verliezen hun trots en waardigheid en beginnen een hekel te krijgen aan anderen die deze eigenschappen behouden. De omkering van gezonde waarden die we nu in de samenleving zien, inclusief de verheerlijking van jaloezie en onzekerheid, is daar deels een weerspiegeling van.

Er zijn minstens twee manieren waarop meditatie dit verlies aan vitaliteit kan tegengaan. Ten eerste, zoals hierboven besproken, bouwt het weerstand tegen stress op, en stress is een van de oorzaken van een laag testosteron. Ten tweede stimuleert het een goede lichaamshouding. Hoewel men in elke positie kan oefenen, wordt het traditioneel gedaan in een zittende positie met de rug recht gehouden. Er zijn aanwijzingen dat een verwante houding het testosteron verhoogt, in tegenstelling tot de slungelige houding die voor velen de standaard is. Specifiek, een rechtopstaande en ‘uitgebreide’ houding die bekend staat als ‘power-poseren’ heeft de neiging om gevoelens van kracht en zelfvertrouwen te vergroten, wat enkele van de psychologische effecten zijn die samenhangen met testosteron.

Ten slotte, hoewel de bestaande wetenschap dit niet rechtstreeks bevestigt, kan meditatie helpen om sociale conditionering te doorbreken. Een goede uitleg hierbij is het concept van de “fnord”, dat werd gepopulariseerd door de overleden Amerikaanse auteurs Robert Shea en Robert Anton Wilson in hun Illuminatus! Trilogie. Het idee is dat de bevolking van jongs af aan geconditioneerd is om op een bepaalde manier te reageren op een woord dat door de autoriteiten in verschillende soorten stukken media aanbod wordt ingevoegd. Mensen worden getraind om bij het zien of horen van dit woord een emotionele reactie te vertonen. Als ze een fnord vinden in een nieuwsartikel, zullen ze een gevoel van grote angst krijgen bij die specifieke context en zullen ze er niet meer kritisch over kunnen nadenken. De fnorden stellen de autoriteiten in staat het denken in te perken om een ​​grote mate van macht over de massa’s te behouden. Het is echter mogelijk dat sommige mensen worden gedeconditioneerd, waardoor ze de fnorden kunnen waarnemen zonder in paniek te raken. Dit is waar meditatie om de hoek komt kijken.

Vermoedelijk is het concept van fnords niet letterlijk juist. De bevolking van elk westers land is echter zeker geconditioneerd, grotendeels door middel van propaganda, om een ​​sterke emotionele gehechtheid aan bepaalde opvattingen te hebben en een grote angst voor afwijkende meningen. Deze opvattingen omvatten anti-blanke attitudes die zelfhaat en zwakte bij blanke mensen aanmoedigen. Een vanouds geclaimd voordeel van meditatie is een verbeterd vermogen om emotionele gehechtheden los te laten. Meditatie kan dus leiden tot bevrijding van ongezonde normen en de illusies waar mensen afhankelijk van kunnen zijn.

Er zijn natuurlijk talloze negatieve invloeden in onze omgeving, maar de reden waarom het blanke ras met ontbinding geconfronteerd wordt, is dieper dan deze. We zijn in gevaar omdat we geestelijk zwak zijn, en we zullen met dezelfde moeilijkheden blijven kampen totdat genoeg van ons de noodzakelijke geest hebben bereikt om onze eigen belangen te verdedigen en onze eigen bestemming te veroveren. Meditatie is een manier om dit te bereiken.

[1] Goleman, Daniel, and Richard J. Davidson, Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body (New York: Penguin Random House, 2017), pp. 96-98.

[2] Ibid., 89-91.

Dit is een vertaling van een artikel dat eerder verscheen op Counter-Currents