Maak dat je wegkomt uit Curaçao

0
958
Civilians and members of the National Bolivarian Armed Forces parade during a military exercise in Caracas, Venezuela, August 26, 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares

Van Curaçao zal je weinig anders vernemen dan berichten over incompetente en inhalige politici, ware het niet dat de eiland vlak voor de kust van Venezuela ligt en als uitvalsbasis dient voor de Amerikaanse luchtmacht. Bij een gewapende confrontatie tussen de Verenigde Staten en Venezuela, wat in dit stadium onafwendbaar lijkt, zal het eiland veranderen in een strijdhaard. Voor de blanken op het eiland ontstaat in dat geval nog een bijkomend probleem, wat de nasleep van de orkaan duidelijk heeft gemaakt: als de chaos uitbreekt nemen gewapende plunderaars de straten over. Blanke Curaçaoenaar, als je op Curaçao woont wordt het tijd om te kiezen: verdedig je huis, of maak dat je wegkomt.

Onze vaderlandse geschiedenis bevat een even merkwaardig als pijnlijk incident, dat goeddeels onbekend is.

Op de avond van zaterdag 8 juni 1929 drong de Venezolaanse revolutionair Rafael Simón Urbina Fort Amsterdam op Curaçao binnen, samen met 45 medestrijders. Hij voerde een kort gevecht, waarbij 3 Nederlandse militairen sneuvelden en 6 anderen gewond raakten. De gouverneur Fruytier en de garnizoenscommandant Borren werden gevangen genomen. Urbina wilde met zijn actie wapens buitmaken voor de revolutionaire strijd in Venezuela. Hij dreigde de raffinaderij van Curaçao in brand te steken als zijn eisen niet zouden worden ingewilligd. De Nederlandse vertegenwoordiging, lamgeslagen door de gedurfde machtsovername, willigde alle eisen terstond in. Urbina vertrok de volgende ochtend in een buitgemaakt schip, met medeneming van een grote hoeveelheid wapens en munitie en 3500 gulden uit de kas. Om zijn aftocht veilig te stellen nam hij 5 gijzelaars mee, waaronder Fruytier en Borren, die later werden vrijgelaten.

De Nederlandse regering was door het incident ernstig in verlegenheid gebracht. Het tijdstip kon niet slechter; juist die zondag zou de feestelijke huldiging plaatsvinden van koningin-moeder Emma. De extra editie van de kranten werd aangepast om het nieuws over de aanval op Curaçao te brengen. In allerijl werd het marineschip Hr. Ms. Kortenaer naar Curaçao gestuurd, het eiland lag er onbeschermd bij. Na enkele dagen kon de macht worden hersteld. Nederland heeft sinds het incident een marineschip op Curaçao gestationeerd, wat tot aan de huidige dag zo is gebleven.

Het incident herinnert aan de kwetsbaarheid van de benedenwindse eilanden. Curaçao ligt geografisch in de invloedssfeer van Venezuela, op heldere dagen is het vasteland zichtbaar. De afstand die Curaçao van Venezuela scheidt is slechts 70 kilometer. Aruba ligt nog dichterbij, ongeveer 30 kilometer voor de kust van Venezuela. Ook cultureel is de invloed merkbaar, via de Venezolaanse TV zenders leren Antilliaanse kinderen Spaans. ’s Avonds schalt uit de cafés salsamuziek.

Wellicht dat de Nederlandse regering in de jaren ‘90 vond dat de kwetsbaarheid van de benedenwindse eilanden een kritisch punt had bereikt en om die reden aanklopte bij de Verenigde Staten. In 1999 werd een zogenaamde Forward Operating Location (FOL), een vooruitgeschoven posten van de Amerikaanse luchtmacht, ingericht op Curaçao en Aruba. Op de vliegvelden Hato en Reina Beatrix kunnen de surveillance- en gevechtsvliegtuigen gespot worden. Elke FOL wordt ondersteund door ongeveer 200 man grondpersoneel. Destijds werd als reden voor het plaatsen van deze vooruitgeschoven posten de drugsbestrijding opgegeven. Niet toevallig viel de plaatsing samen met het jaar waarin Hugo Chaves aan de macht kwam in Venezuela. Ook niet geheel toevallig was het voor de drugsbestrijding noodzakelijk om vanaf Curaçao naar Colombia te vliegen, over Venezolaans grondgebied.

Venezuela is een olierijk land, met waarschijnlijk de grootste oliereserves ter wereld. Door de stijgende olieprijzen gedurende de regeerperiode van Hugo Chavez bestond alle ruimte voor de invoering van zijn sociale programma’s. De charismatische Chavez genoot ongekende populariteit onder de bevolking. Met die stevige thuisbasis groeide ook zijn assertiviteit naar de buitenlandse mogendheden die minder ophadden met zijn “socialisme voor de 21e eeuw”. Vanaf 2005 protesteerde Chavez steeds luider tegen de militaire aanwezigheid van de Amerikanen, een bedreiging die zich slechts op 30 kilometer afstand bevond. Hij beschuldigde de Verenigde Staten van het voorbereiden van een regime change. In 2009 gebruikte hij de klimaatconferentie in Kopenhagen om aandacht te vestigen op de kwestie. Chavez zei ten overstaan van de verzamelde wereldleiders: “Europa moet weten dat het Noord-Amerikaanse imperium deze eilanden vol zet met wapens, moordenaars, Amerikaanse spionage-eenheden, spionagevliegtuigen en oorlogsschepen”, waarmee hij rechtstreeks refereerde aan de benedenwindse eilanden. Volgens Chavez behoorden deze eilanden toe aan Venezuela. Om deze claim kracht bij te zetten liet hij regelmatig Venezolaanse militaire vliegtuigen “per ongeluk” het luchtruim van Curaçao schenden.

De Nederlandse media waren opvallend stil over de oplopende spanningen, of stelden op doorzichtige wijze gerust. Op de Antillen lag dat anders, de kwestie was minder ver van hun bed. Voor veel Antillianen voelde Venezuela meer nabij dan de geopolitieke belangen van Nederland of die van de Verenigde Staten.

Op Curaçao onderhield de partij Pueblo Soberano (“Onafhankelijk Volk”) van Helmin Wiels zelfs warme banden met het socialistische Venezuela. Wiels was de meest uitgesproken tegenstander van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. In 2012 zei Wiels tijdens een congres in Venezuela, dat de Verenigde Staten “meer doden op hun geweten hebben dan alle oorlogsmisdadigers in de geschiedenis van de mensheid”. Ook op Nederland had hij het niet zo, het liefst zag hij de Nederlanders teruggaan in lijkenzakken. Dat zou echter pas gebeuren het betalen van 200 miljard aan herstelbetalingen vanwege de slavernij.

Wiels was razend populair onder de Antillianen, in 2012 behaalde hij bij de verkiezingen het meeste aantal stemmen. Nog geen jaar later werd Helmin Wiels vermoord. De dader bleek een huurmoordenaar te zijn, die 23.000 euro betaald had gekregen voor zijn daad. Hij zei de opdrachtgever niet te kennen, noch zijn motief. Alleen boze tongen beweren dat het een politieke moord was, maar feit is dat het Nederland en de Verenigde Staten niet slecht uitkwam dat Wiels zelf in een lijkenzak eindigde.

In 2014 bereikte de relatie met Venezuela een nieuw dieptepunt. Op verzoek van de Verenigde Staten werd de Venezolaanse consul op Aruba Hugo Carvajal aangehouden, die tevens de ex-chef van de Venezolaanse inlichtingendienst was. Nicolas Maduro, de huidige president van Venezuela, stuurde daarop 4 marineschepen naar Aruba, om zijn eis van vrijlating kracht bij te zetten. Even leek het uit te lopen op een gewapende confrontatie, maar Frans Timmermans, destijds minister van Buitenlandse Zaken, boog voor het militaire vertoon. Hugo Carvajal werd prompt vrijgelaten onder het mom van diplomatieke onschendbaarheid, terwijl dat bij zijn aanhouding nog kennelijk geen bezwaar vormde.

De verhoudingen zijn er niet sindsdien niet beter op geworden. Venezuela heeft in 2015 haar defensieve zone zo ver uitgebreid, dat het ook de benedenwindse-eilanden omvat. Dat betekent dat Venezuela zich het recht toe-eigent om op vliegtuigen of schepen te vuren die het als bedreigend beschouwt, ook als deze zich binnen de Nederlandse grenzen bevinden. In 2015 heeft Venezuela daadwerkelijk een privé vliegtuig neergehaald boven Aruba, dat waarschijnlijk werd ingezet voor smokkel van drugs. Het stortte vlak voor de Arubaanse kust in zee.

Met Venezuela zelf gaat het slecht. Het land is door de lage olieprijzen van de afgelopen jaren terecht gekomen in een spiraal van toenemende economische neergang, het inflatiepercentage staat actueel op 34% per maand. Aan de meeste levensmiddelen is een tekort ontstaan, de bevolking lijdt honger. Oppositie tegen het regeringsbeleid wordt met harde hand onderdrukt.

De Verenigde Staten hebben in augustus hun financiële instellingen verboden om geld te lenen aan de Venezolaanse overheid of de staatsoliemaatschappij PDVSA. Als reden gaven zij de ondemocratische maatregelen op van de regering van Maduro. Tegelijk met deze maatregel stelde de VS sancties in voor Maduro en een aantal van zijn partijgenoten. In reactie kondigde Maduro aan om bij internationale betalingen voortaan niet meer te rekenen in dollars. Hij tornde hiermee direct aan de hegemonie van de petrodollar. Meestal loopt het niet goed af met zulke landen, Maduro zou wel eens zijn doodsvonnis kunnen hebben getekend.

Geweldsescalatie is op dit moment vrijwel onafwendbaar. Venezuela heeft een territoriale claim op de benedenwindse eilanden gelegd. Zij hebben aangetoond escalatie niet uit de weg te gaan. Hun ervaring met Nederland is helaas dat onze overheid altijd slappe knieën krijgt als de druk wordt opgevoerd. Voor de Amerikanen ligt dat anders, deze voeren een agressieve politiek richting Venezuela. Het feit dat Nederland een FOL toestaat op Curaçao en Aruba, als uitvalsbasis voor de Amerikaanse luchtmacht, maakt deze eilanden een legitiem doelwit. Eerder zou het gebruik van de raffinaderij op Curaçao door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij nog een vorm van bescherming hebben geboden, maar het contract loopt af in 2019 en zal niet verlengd worden. De raffinaderij is verouderd, vaak valt de productie stil. Alleen een massale investering zou de zaak kunnen redden, maar zoveel kapitaal heeft Venezuela niet meer. De raffinaderij biedt dan ook geen bescherming meer als gedeeld belang, het is juist een strategische risico geworden.

Op 26 september 2017 zei Maduro tijdens een inspectie van een luchtmachtbasis: “We zijn schaamteloos bedreigd door het meest criminele rijk dat ooit bestaan heeft, en we hebben de plicht om ons voor te bereiden om de vrede te kunnen waarborgen.” Op de basis stonden onder meer raketten van Russische makelij uitgestald, waar hij aan refereerde in zijn toespraak: “Venezuela heeft het meest moderne raketsysteem dat het leger ooit in haar geschiedenis heeft gehad”.

Na de eerste schermutselingen, al dan niet uitgelokt door de Amerikanen, is het denkbaar dat Venezuela haar raketten zal afvuren op Curaçao. Maduro heeft weinig meer te verliezen en hij kan een buitenlandse afleiding van de interne spanningen goed gebruiken. Als doelwit ligt de FOL op Curaçao voor de hand of marinebasis Parera. De kans is groot dat de naastgelegen raffinaderij in brand vliegt.

Aruba is mogelijk ook een doelwit vanwege de aanwezigheid van de FOL, en de strategische voordeel van het feit dat Aruba dicht voor de kust ligt. Het eiland ligt zelfs binnen het bereik van de Venezolaanse 2S19 houwitsers.

De grootste risico’s voor de blanke bevolking bestaan op Curaçao. Het is een instabiel, crimineel land geworden na de verzelfstandiging. De orkaan op St. Maarten heeft duidelijk gemaakt wat het werkelijke gevaar zal zijn, als er chaos uitbreekt: plunderingen door de zwarte bevolking. De blanke inwoners van St. Maarten zeiden dat de orkaan weinig voorstelde vergeleken bij de dreiging die uitging van roofbendes die van huis tot huis gingen, gewapend met kapmessen. Zo zal het ook Curaçao vergaan, de rookwolk uit de raffinaderij zal weinig voorstellen vergeleken met wat daarna komt. Als Maduro handig is levert hij handwapens aan zijn sympathisanten op Curaçao, en de vele opportunisten. Curaçao is een instabiel land dat slechts een klein zetje nodig heeft om te vervallen tot anarchie.

Etniciteit is alles. Aruba heeft een grotere Latijns-Amerikaanse bevolking, de criminaliteit is lager. Bij een aanval op Aruba is veel minder chaos te verwachten. In het geval van een langer durend gewapend conflict tussen de Verenigde Staten en Venezuela zal Aruba waarschijnlijk overspoeld worden met bootvluchtelingen. Bonaire ligt verder uit de kust maar is voor bootvluchtelingen mogelijk interessanter, omdat het toegang geeft tot de Europese Unie.

Blanke man, als je op Curaçao woont, ga naar je buren en sluit vrede. In de tijd die gaat komen is jullie conflict niet meer van belang. Als je besluit om te blijven moet je voorbereid zijn op strijd. De Antilliaanse bewakers gaan je niet helpen. Zij zullen al lang vertrokken zijn, als de hordes uit Soto, Suoax en Koraal Specht arriveren. Weet wat je doet, de haat voor blanken is groot. Ditmaal komen er vuurwapens bij. Als je geen kans ziet om je te verdedigen, moet je daar wegwezen.