Luctor et emergo

0
1504

‘Luctor et Emergo’ , Latijn voor: ‘ik worstel en kom boven’

In deze tijd waarin het voor veel mensen zal lijken alsof de dobbelstenen geworpen zijn en ons lot al bepaald is zeg ik dit: juist nú gaat de strijd beginnen!

Wie denkt dat terugvechten tegen de duistere machten die we heden ten dage tegenover ons vinden onbegonnen zaak is kan ik zeggen: dit is ver bezijden de waarheid!

Onze tegenstanders geven zich meer en meer bloot, juist omdát ze wel moeten.

Tegenover een bekende denker en activist uit de beweging van Blank Nationalisme omschreef ik de huidige situatie als volgt:

“…een val voorwaarts…”

Het plan om de wereldbevolking te ketenen volgens de principes van wat wij kennen als de ‘Nieuwe Wereld Orde’ begint steeds meer vorm te krijgen: een op communistische grondslag gebaseerde globale tirannie waarbij iedereen behalve een kleine elite gedwongen zal zijn hetzelfde geur- kleur- en smaakloze kunstmatige leven te lijden, een onnatuurlijke staat slechts weinig verwijderd van totale slavernij.

Zie het als een langzaam opgebouwde piramide.

Zo traag, minutieus en nauwgezet opgebouwd over de duur van de afgelopen eeuwen dat slechts weinigen inzagen wat ons daadwerkelijk overkwam. Maar nu, om de piramide te voltooien, zal deze kleine wortelloze internationale kliek die deze communistische tirannie aan alle volkeren van de wereld hun wil opleggen, zichzelf noodgedwongen bloot moeten geven.
Daarom noem ik het een val voorwaarts: de eindstreep is in zicht maar de vermoeidheid heeft toegeslagen.

Er moeten te veel balletjes in de lucht gehouden worden om nog onopgemerkt te blijven. Het is een val voorwaarts waarbij voor een steeds verder groeiende groep mensen de duistere bedoelingen van deze club globalisten zichtbaar wordt.

De eindstreep van hun plan voor de gehele wereld is in zicht maar in hun val voorwaarts zijn ze kwetsbaarder dan ooit. Mede dankzij het internet heeft zich over de duur van de afgelopen decennia een aanzwellende massa ontwakende mensen en volkeren gevormd voor wie de structuur van de piramide steeds zichtbaarder wordt en is er ook een besef ontstaan van wié het zijn die zo graag over de ruggen van miljarden mensen uiteindelijk de top van deze piramide willen vormen.

De wereldwijde maatregelen om het ‘Coronavirus’ te bestrijden beginnen hun tol te eisen.
Economie, maatschappij, de geestelijke volksgezondheid… ze krijgen allemaal harde klappen.
Kent u de uitdrukking “maar we hebben het nog goed”?

Ik verwacht dat het aantal mensen dat deze uitspraak nog hardop zal kunnen uitspreken hard zal slinken. Het liberalisme van de westerse wereld na 1945 valt te vergelijken met een kudde schapen in de vrije natuur.

“Maar we hebben het nog goed”

Vervolgens werd er een hek om hun weide geplaatst.

“Maar we hebben het nog goed”

Vervolgens werd dit omheinde terrein gesegmenteerd.

“Maar we hebben het nog goed”

En werden sommige groepen schapen afgescheiden van de rest.

“Maar we hebben het nog goed”

En werd het terrein verkleind en verkleind

“Maar we hebben het nog goed”

En tot slot werden alle schapen in vrachtwagens geladen richting het slachthuis, met de belofte dat ze naar een nieuwe weide gebracht gaan worden

“Maar we hebben h…”

Dit is het heden. Dat is hoe ik de hele wereldwijde agenda van lockdowns en andere beperkingen rondom het gehypte virus zie.

We zitten in de vrachtwagen op weg naar het slachthuis en de schapen zonder zicht naar buiten geloven de belofte dat ze op transport zitten naar een nieuwe, mooie weide. Als ze de rit maar rustig uitzitten komt uiteindelijk alles goed.

Komt er een ‘ Nieuw Normaal ‘ op hun nieuwe weide.

Echter de schapen die door de openingen van de vrachtwagens naar buiten kunnen kijken zien het landschap steeds stedelijker en industriëler wordt en realiseert zich dat ze naar elders dan naar groen grasland getransporteerd worden.

Het grootste ontwaken zal binnen nu en afzienbare tijd plaats gaan vinden. Deze overgangsfase is voor de kliek aan de macht noodzakelijk, maar meer dan ooit zijn ze kwetsbaar.

Bij het afnemen van het mantra “maar we hebben het nog goed” zal tegelijkertijd de wanhoop aanzwellen. En uit de gelederen van mensen die hun hele bestaan onder zich vandaan gevaagd zien worden door de draconische maatregelen van regeringen om een virus met een mortaliteit vergelijkbaar met de griep te beteugelen zullen mensen opstaan.

Nieuw verzet.

‘Luctor et emergo’ , ‘ik worstel en kom boven’.

Mannen en vrouwen die alles verloren hebben door toedoen van hun eigen overheid en alle instituten en constructies die hen tot kort nog deden geloven in het systeem zullen beproevingen moeten doorstaan.

Zij zullen worstelen, en boven komen.

Deze strijd is niet verloren.

Deze strijd zal alleen steeds openlijker worden.

En heftiger.

Met het wegvallen van al die zalige zekerheden die ons verdoofd en verdwaasd hebben gehouden voor veel te lang zullen mensen gedwongen worden tot een strijd om zelfbehoud.
Mannen en vrouwen die nu nog, weliswaar met twijfel in de stem, het mantra “maar we hebben het nog goed” opzeggen zullen straks grootse dingen doen.

Studiegenootschap Erkenbrand zal doen wat in onze mogelijkheden ligt om u bij te staan in de zware tijden die voor ons liggen.