Jared Taylor verbannen uit Europa

2
1289

Weinig lezers zal zijn ontgaan dat de omstreden Amerikaanse predikant Steven Anderson naar Nederland wil afreizen. Deze ultraorthodoxe christelijke predikant staat bekend om zijn brute uitspraken.

De Amerikaan staat bekend om het doen van zeer grove uitspraken over de lhbti-gemeenschap, waarvan de Engelse vertaling volgens hem bijvoorbeeld staat voor Let God Burn Them. De aanslag op homonachtclub Pulse drie jaar geleden in het Amerikaanse Orlando juichte Anderson toe, omdat die er volgens hem voor had gezorgd dat de wereld was verlost van vijftig ‘pedoseksuelen’.

Zomaar even wat voorbeelden. Opgemerkt moet worden dat hij niet veel aanhangers in zijn omgeving heeft, al heeft hij wel een aanzienlijk aantal online volgelingen. Met zijn boude uitspraken, die zelfs een vrome middeleeuwse bisschop bijna nog te ver zouden gaan, weet hij in elk geval de aandacht op zich te richten getuige het feit dat ook u nu over hem leest. Het betreft hier geen beroemd mens, maar bovenal iemand die door zijn grove taalgebruik wind vangt. Zijn denkbeelden laten mij echter volkomen koud, daar ik niet tot zijn gemeenschap behoor en zijn ideeën niet deel. Zijn blinde haat tegen alle non-hetero’s – ik laat de modieuze afkortingsrijtjes even voor wat ze zijn – wekt echter veel wrevel op en clubs als het COC hebben dan ook formeel verzocht deze man de toegang tot Europa te weigeren. Dit terwijl hij geen crimineel verleden heeft en zijn laakbare gedrag slechts uit het verspreiden van meningen, ideeën en standpunten bestaat.

Jared Taylor

Wat echter volledig buiten het zicht van het publiek plaatsvond betreft een vergelijkbaar geval. De roemruchte rasrealist Jared Taylor mag tot maar liefst 2021 het Schengengebied niet betreden. Dit is verordonneerd door Polen nadat hij daar enkele toespraken op de televisie had gegeven. Desondanks hebben ze hem vooralsnog niet laten weten waarom hij Europa niet meer binnen mag. Het blijkt dus dat een enkel land iemand de toegang tot gans Europa kan laten blokkeren en dit verbod geldt dus ook voor Nederland. Het argument hiervoor is dat je binnen het Schengengebied vrij kan reizen en hij dus gemakkelijk Polen binnen had kunnen komen door via een ander Schengenland te reizen. Dat landen die hem wel graag binnen willen laten dat niet meer kunnen is een neveneffect daarvan.

Islamitische haatpredikers weigeren is al moeilijk genoeg, Anderson weigeren zal ook nog geen sinecure zijn maar Jared Taylor…? Die mag nu direct 26 landen niet in en als Polen een dergelijk besluit mag nemen mag Nederland dat ook.

Inconsistentie

Eenieder die bekend is met het werk van Jared Taylor weet dat hij een uitermate aimabel en vredelievend mens is dat iedereen vrede, voorspoed en welvaart wenst. Niets verafschuwt hij zo intens als geweld! Hij komt zelfs niet specifiek op voor blanken, want hij vindt dat zwarten of andere groepen evenzeer de mogelijkheid moeten hebben om zich met elkander op te houden. De term ‘white supremacist’ is dan ook een absurde aanduiding voor hem. Al dat hij propageert is dat mensen de neiging hebben om gelijken op te zoeken en dat er niets raars, bijzonders of onwenselijks aan is om een voorkeur te hebben voor rasgenoten. De grootste diversiteitspredikers in Nederland wonen ook niet in diverse wijken en er is nog bepaald geen exodus uit Europa op gang gekomen om gebieden buiten Europa te verrijken of zelf de gelukzaligheid van diversiteit op te zoeken. Jared Taylor benadrukt echter keer op keer zijn doelen geweldloos na te streven. Een goede uiteenzetting van zijn ideeën tegenover een zwarte interviewster is hier te vinden. ‘t Is toch bepaald geen man die je aan het hoofd van een kale knokploeg verwacht!

Wat hier echter bovenal aangetoond wordt is dat het nog steeds volstrekt onacceptabel is om te denken in raciale termen, behalve als dat wordt gedaan om blanken de schuld te geven van de meest uiteenlopende problemen in zwarte gemeenschappen. Zie bijvoorbeeld dit artikel over Ta-Nehisi Coates in De Volkskrant. Wie het opneemt voor blanken in plaats van zwarten of Latino’s wordt gelijk gezien als een gevaar voor de samenleving met een verkrampte rechterarm. Jared Taylor heeft dat al op bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Twitter moeten ondervinden en nu ook aan den lijve, daar hij jarenlang Europa niet meer binnen kan komen. Dat zal iemand als Ta-Nehisi Coates beslist niet overkomen, aangezien hij het opneemt voor arme, onderdrukte zwarten en de schuld bij de afschuwelijke witmens legt. Zo iemand wordt juist uitgebreid, zonder enige vorm van kritiek of nuance, in een groot landelijk dagblad geïnterviewd.

Onderdrukking van blank rasbewustzijn

Het moge duidelijk zijn dat de verbanning van Jared Taylor uit Europa het directe gevolg is van het feit dat hij opkomt voor blanken, al kent hij ze geen enkele vorm van superioriteit toe en benadrukt hij ook keer op keer dat Aziaten intelligenter zijn dan blanken. Daarmee haalt hij zich trouwens nimmer de woede van de hypocriete intelligentsia op de hals, omdat de slachtoffers blank zijn en dat is juist prijzenswaardig! Ook het directe gevolg dat Aziaten dus ook intelligenter zijn dan zwarten wordt niet genoemd en dus ook niet bekritiseerd, want je mag alleen op blanken hakken. Het feit dat hij blanken als een specifieke groep ziet in plaats van als een pigmentcuriositeit maakt hem tot een dusdanig ongewenst persoon dat hij zonder enig probleem als een melaatse aan de grens teruggestuurd wordt! Laat dit een waarschuwing zijn! Een waarschuwing voor de Europese autochtoon wel te verstaan.

De krachten die de blanken naar de periferie van hun eigen samenlevingen manoeuvreren zijn immens. De grootste technologiebedrijven passen zonder enig probleem censuur toe. Antidiscriminatiewetgeving maakt het verspreiden van ideeën tot een groot risico omdat je gemakkelijk kan worden aangeklaagd en conform bijzonder ondoorgrondelijke wetgeving veroordeeld kan worden. Zo is de rechterlijke macht nou al niet minder dan vijf jaar (!) bezig om te bepalen of je mag zeggen dat je minder Marokkanen wil en het eind is nog bij lange na niet in zicht. Overheden kunnen je de toegang tot je land ontzeggen en en passant gelijk die tot 25 andere landen, hetgeen weer als voorwendsel kan dienen voor weer andere landen om mensen te weigeren. Je zou wensen dat er zo voortvarend werd opgetreden tegen immigranten, maar dat is dan weer bijzonder problematisch.

De medeburgers die je vooral probeert te beschermen door hun samenlevingen nog meerdere generaties leefbaar en herkenbaar te houden zullen zich tegen je keren en het is niet voor niets dat de schrijvers op Erkenbrand zich van pseudoniemen moeten bedienen, zo er al een naam onder een artikel wordt getoond. De geringste hint van dergelijke ideeën op een school kan je zwaar in de problemen brengen, want daar is slechts een bepaalde selectie van meningen toegestaan en anderen mogen alleen aangedragen worden met het doel ze te vermorzelen.

Zet de strijd voort

We moeten de strijd, die met elke arriverende migrant uit een achterlijke cultuur noodzakelijker wordt, voortzetten! We moeten gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om anoniem op internet te blijven zodat ze ons, in tegenstelling tot een publiek persoon als Jared Taylor, niets kunnen maken. We moeten onze ideeën te vuur en te zwaard verdedigen wanneer zich daar een gelegenheid toe voordoet!

Onder veel Europeanen heerst een ongemakkelijke onvrede die ze niet kunnen plaatsen. Ze hebben geen afkeer van islamieten, maar willen desondanks niet in een islamitische wijk wonen of hun kinderen naar islamitische scholen sturen en ze maken zich grote zorgen over de steeds hardnekkigere zuil die de islam aan het worden is. Ze hebben niets tegen zwarten, maar zullen niet in een zwarte wijk of in een zwart land willen wonen of vele miljoenen zwarten erbij willen hebben in hun land. Zij ervaren wat wij wel kunnen benoemen: de zeer natuurlijke en volstrekt niet kwaadaardige wens om te leven tussen mensen zoals henzelf. Waar deze mensen naar op zoek zijn is een platform waar vrijelijk over deze ideeën gediscussieerd kan worden. Besef terdege dat dit onder andere rassen, volkeren of culturen volstrekt normaal is. De blanke is de enige die het niet mag en als dat niet verandert zal Europa voor het eind van deze eeuw slechts vergane glorie zijn.

Jan de Scherprechter

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Arnold J. Meijer
Gast
3 jaren geleden

Ik vraag me af in hoeverre het Schengenbesluit indruist tegen de Nederlandse grondwet. Een zorgwekkende ontwikkeling, wetende dat onlangs een andere (blanke – Christelijke) “haatprediker” door Halsema (Amsterdam) de toegang is ontzegd.

Antwoord aan  Arnold J. Meijer
3 jaren geleden

Daar heb je wel een punt. Nu mag een land als Polen bepalen dat wij iemand niet meer in Nederland mogen toelaten en is dat geen ontoelaatbare inbreuk op onze soevereiniteit? Zouden wij zelfs een Pool kunnen verbieden om Schengen te betreden? Dat kan nog leuk worden als hun president straks niet meer binnen mag.

Daarnaast heb ik niet de indruk dat Taylor beroep kan aantekenen tegen deze beslissing en is dat geen schending van elementaire rechtsprincipes?

Eigenlijk zou iemand zich hier wat beter in moeten verdiepen.