Jared Taylor en zijn visie op rasverschillen

0
727

Verschillen benoemen tussen de rassen, sowieso verschillen benoemen tussen groepen, heeft gevolgen voor de verhoudingen. Om deze gevolgen te voorkomen is de Westerse cultuur op een zeker moment overgegaan tot een loochening van de meest elementaire biologische feiten over ras. De geldende norm is om te doen alsof rasverschillen niet bestaan. Deze norm geldt van hoog tot laag, van de dagelijkse contacten op straat tot de hoogste bestuurslagen. Het is een angstvallige, maar ook een dwingende norm. Op overtreding staat uitstoting, wat ieder ondervindt die weigert om mee te gaan in rasontkenning.

Jared Taylor is een Amerikaans intellectueel die sinds de jaren negentig actief is met zijn organisatie American Renaissance. De naam van de organisatie verwijst naar het streven om rasverschillen weer bespreekbaar te maken, zoals tot vijftig jaar geleden de normaalste zaak van de wereld was. Zijn punt is dat als de biologische variatie tussen rassen niet benoemd mag worden, een andere, valse verklaring zal ontstaan voor de maatschappelijke verschillen. Als niet meer gezegd kan worden dat zwarten 15 IQ punten lager scoren dan blanken, wat zal doorwerken in de inkomensverschillen, dan zal een vervangende pseudo-verklaring ontstaan: onderdrukking, racisme, slavernij. Dit ontlokt vervolgens weer ressentiment van zwarten.

In het onderstaand filmpje legt Jared Taylor pijnlijk bloot hoe zeer de biologische verschillen tussen rassen een blinde vlek zijn in onze samenleving. Ook verklaart het hoe rasontkenning leidt tot het omgekeerde van wat linkse academici en politici beoogden: toegenomen spanning in de raciale verhoudingen. Of zelfs erger, getuige de misdaadstatistieken, van zwart geweld naar blanken.