Het uitsterven van blanken is bewust beleid

2
1161

Dit artikel is een vertaling van Greg Johnson, verschenen op 15 september 2015 op Counter-Currents, waarin de auteur uiteenzet waarom blanke genocide aan de orde is. In de tekst zijn er naar eigen goeddunken toevoegingen of aanpassingen gemaakt.

Blanke Nationalisten zijn verenigd in het geloof dat ons ras door biologische uitsterving wordt bedreigd. Dit wordt vaak afgedaan als overtrokken, maar, zoals ik zal aantonen, kan men een zeer eenvoudig en overtuigend argumenten naar voren brengen die aantonen dat blanken, indien de huidige tendensen zich voortzetten, zullen uitsterven. Het doel van blank nationalisme is om deze tendensen te doorbreken.

Sommige Blanke Nationalisten gaan een stap verder en beargumenteren dat ons ras opzettelijk gedreven wordt naar uitsterving, oftewel, dat ons ras een doelwit van genocide is. Ook deze claim wordt afgewezen als zijnde niet alleen overtrokken, maar zelfs bizar. Desalniettemin zal ik betogen dat blanke genocide wel degelijk aan het plaatsvinden is. Er zijn mensen in machtsposities die beleidsmaatregelen doorvoeren waarvan ze weten dat ze op den duur zullen leiden tot het uitsterven van het blanke ras. Tenzij we hen tegenhouden, natuurlijk.

Om de these van blanke genocide uiteen te zetten, moeten we drie dingen doen. Als eerste moeten we genocide op zo een manier definiëren dat zij consistent is met een langzaam proces leidend naar uitsterving. Als tweede moeten we aantonen dat blanke genocide niet ontstaan is door een mysterieuze kracht van de natuur, maar het resultaat is van menselijke keuzes en acties is. Als derde moeten we aantonen dat blanke genocide niet slechts onvoorziene en onbedoelde gevolgen van deze beleidsmaatregelen zijn, maar juist een bewust en opzettelijk effect hiervan.

Het lijkt gevoelsmatig waanzinnig om te claimen dat blanken slachtoffers zijn van een genocide. Blanken worden niet met miljoenen tegelijkertijd geslacht, wat bij veel mensen wel het heersende beeld van genocide is. De verschijning van ons ras is krachtig, voorspoedig en talrijk. Maar verdedigers van de these van blanke genocide wijzen op het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide uit 1948, waar in Artikel II genocide wordt gedefinieerd als:

Elk van de volgende handelingen met de intentie om een nationale, etnische, raciale of religieuze groep in haar geheel of deels te vernietigen:

  1. Het doden van leden van de groep;

  2. Het veroorzaken van ernstig lichamelijke of mentale schade bij leden van de groep;

  3. Het opzettelijk bewerkstelligen van levensomstandigheden op de groep die gedeeltelijke of gehele fysieke vernietiging teweegbrengen;

  4. Maatregelen opleggen die het doel hebben geboortes binnen de groep te voorkomen

  5. De gedwongen verplaatsing van kinderen van de ene groep naar de andere groep.

Deze definitie van genocide is veel ruimer dan regelrechte massamoord. Met name punt (c) en (d) zorgen ervoor dat beleidsmaatregelen die een groep over een langere periode langzaam maar zeker vernietigt ook als genocidaal kan worden opgevat. Genocide komt dus in twee vormen, die we enerzijds een snelle, hete genocide kunnen noemen en anderzijds een langzame, koude genocide. Het uitsterven van blanken valt onder de laatste categorie.

Het uitsterven van blanken houdt in dat in elk blank land de voortplantingscijfers dermate gedaald zijn, dat ze nu onder het vervangingsniveau zitten. Dit betekent dat er meer blanken sterven dan er geboren worden, totdat blanken ophouden te bestaan als uniek ras.

Ik noem vijf oorzaken voor dit proces. Ik ben me ervan bewust dat er andere factoren aan deze lijst kunnen worden toegevoegd, maar als slechts deze vijf problemen worden aangepakt, zou ik al niet langer vrezen voor de toekomst van ons ras.

  • Een ethiek van hedonisme, individualisme en egoïsme wat zowel voortplanting als het gezinsleven ondermijnt;

  • Feminisme, wat vrouwen aanmoedigt om carrières na te jagen in plaats van het gezinsleven tot primaire bezigheid te maken;

  • Het wijdverspreide gebruik van geboortecontrole en abortus om seks los te koppelen van zwangerschap en zwangerschap los te koppelen van kinderopvoeding;

  • De stijgende kosten van het beginnen van een gezin, voornamelijk veroorzaakt door raciale integratie – wat, doordat blanken opzoek gaan naar veilige plekken voor het stichten van families, de drijvende kracht achter suburbanisatie en ex-urbanisatie is – en door niet-blanke immigratie en de offshoring-industrie, die de lonen voor blanken verlagen;

  • Rassenvermenging, waarbij individuen wel hun eigen genen reproduceren, maar niet hun ras, doordat zij zich vermengen met een ander ras.

Deze factoren zijn niet slechts blinde krachten van de natuur, zoals een asteroïde botst met de aarde. Ze zijn allemaal gecreëerd door de mens. Sommige van deze factoren, zoals feminisme, geboortecontroles, gelegaliseerde abortus en de kanteling betreffende rassenscheiding, immigratiebeperkingen en verboden op rassenvermenging, zijn vrij recent. Ze werden uitgebroed in de geesten van intellectuelen, kunstenaars, wetenschappers, politici, onderwijzers en adverteerders. Ze werden werkelijkheid door een verandering in zowel de overtuigingen en waarden van de mensen als in de wetten en instituties die ons regeren.

Maar al deze dingen kunnen weer terug worden veranderd. Mensen kan worden geleerd om het gezinsleven meer te waarderen dan zelfzucht, hedonisme en carrièrezucht; feminisme zou ontmoedigd kunnen worden; de toegang tot geboortecontroles en abortus kan worden beperkt; wetten kunnen veranderd worden om familievorming betaalbaarder te maken; rassenscheiding, immigratiebeperking en economisch nationalisme kunnen weer beleid worden; rassenvermenging zou kunnen worden ontmoedigd. Het zijn precies dit soort maatregelen dat blanke nationalisten steunen om het uitsterven van blanken een halt toe te roepen.

Maar om de blanke genocide-these verder te onderbouwen moeten we aantonen dat blanke genocide het beoogde resultaat is van de beleidsmaatregelen waar wij op tegen zijn. De eerste drie oorzaken zijn eenvoudig de gevolgen van het najagen van individuele vrijheid. De laatste twee zijn gevolgen van individuele vrijheid en raciale gelijkheid. Is het dus niet mogelijk dat het uitsterven van blanken het onbedoelde resultaat is van individualisme en raciale gelijkheid?

Uiteraard is dat mogelijk en in veel gevallen is dat dan ook zo. De meerderheid van de mensen die voor individualisme en raciale gelijkheid pleiten, zijn zich simpelweg niet bewust dat deze waarden de voortdurende uitsterving van het blanke ras bevorderen. Onze taak is om hen te informeren. Dit onderricht zal zich vooral moeten richten op het gegeven dat blanken van zichzelf al heel wat diversiteit in zich hebben.

Maar indien zulke mensen worden geïnformeerd, vallen hun reacties in verschillende categorieën. Sommige mensen zullen simpelweg weigeren om te accepteren dat blanke daadwerkelijk uitsterven. Van hen die het wel accepteren zullen sommige mensen het willen stoppen en anderen niet. Van laatstgenoemde zal het de een simpelweg niets uitmaken en de ander zal het proces juist aanmoedigen.

Echter, er zit een verschil tussen hen, die wellicht dergelijke beleidsmaatregelen onderschrijven nadat zij hebben ingezien dat het eigenlijk leidt tot het uitsterven van blanken en hen, die dergelijke beleidsmaatregelen onderschrijven voordat zij zich bewust werden van de daadwerkelijke gevolgen. Welk bewijs is er dat zulke mensen bestaan?

Ten eerste dient de bewijslast te worden verlegd. Is het nu echt plausibel om te denken dat de leiders van tientallen blanke landen met elkaar vergelijkbare beleidsmaatregelen hebben aangenomen, die allen op de lange termijn negatief uitwerken op het voortbestaan van hun eigen volkeren, terwijl geen van hen een idee zou hebben van wat ze nu echt aan het doen zijn?

Ja, het is goed mogelijk dat politici slechts denken in termen van de eerstvolgende verkiezingen. Maar dit is niet wat er daadwerkelijk aan de hand is. Politici zijn bijvoorbeeld zeer vooruitziend en toekomstgericht, wanneer het aankomt op hun persoonlijke carrière, hun ambities en plannen. Bovendien bestaat de heersende elite uit meer dan de gekozen politici. Bovenal staat de heersende elite in elke laag van onze samenleving erom bekend dat ze vooruitdenken en vooruitplannen. Zowel geheime diensten van de overheid als private ‘denktanks’ zijn gericht op het generen van voorspellingen op de lange termijn gebaseerd op huidige trends en maken hierop passend beleid. Het is dus niet plausibel om te denken dat onze leiders zich niet bewust zijn van het uitsterven van blanken. En of ze geven ze er niets om, of willen ze juist dat het gebeurt. Het is heel goed mogelijk dat ze hier handenwrijvend naar uitkijken en er ondertussen nog geld aan verdienen ook.

Het meest overtuigende bewijs voor blanke genocide is dat mensen er openlijk voor uitkomen dat ze het steunen. De enige mensen die op directe wijze stellen dat blanke mensen moeten worden uitgeroeid, zijn echter marginale gekken, zoals Dr. Kamau Kambon, een ‘Black Studies’-professor en de eigenaar van boekenuitgeverij Blacknificent Books, die verklaarde: “we moeten blanke mensen uitroeien, van de aardbodem laten verdwijnen.”

De meest voorkomende verdedigers van blanke genocide echter propageren rassenvermenging als een oplossing voor ‘racisme’. Ze zijn het met de blanke nationalisten eens dat raciale diversiteit ervoor zorgt dat een samenleving stroever zal lopen, dus om deze stroefheid te verhelpen, propageren ze rassenvermenging om zo één ras van gemengde afkomst te creëren. De meest invloedrijke verdediger van wat ik “rassenvermenging-nationalisme” noem, was Richard Coudenhove-Kalergi, een pionier van Europese eenwording. Hij was ook zelf van gemengde afkomst (zijn vader was blank, zijn moeder Japans). In zijn boek Praktischer Idealismus verklaart hij:

De man van de toekomst zal van een gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag de dag zullen geleidelijkaan verdwijnen, onder meer door het verdwijnen van afstanden en vooroordelen. Het Euraziatische-Negroïde ras van de toekomst, vergelijkbaar in uiterlijk met de Oude Egyptenaren, zal de diversiteit der volkeren vervangen door een diversiteit der individuen.”

Coudenhove-Kalergi was de oprichter van de Paneuropese Unie (PEU) in 1923, welbeschouwd een voorloper van de latere Europese Unie. Coudenhove-Kalergi wordt ook erkend als geestelijk vader van de EU. Bij de oprichting van de PEU werd hij financieel ondersteund door de bankier Max Warburg. De mannen waren in contact met elkaar gebracht via Louis de Rothschild. In 1933 werd de PEU in Duitsland verboden, maar na de Tweede Wereldoorlog werd hij weer opgericht. De Warburg-bankiersdynastie is verder ook bekend van de broer van Max, Paul Warburg. Paul Warburg was een groot voorstander van het centrale bankiersstelsel in de VS en een van de belangrijke krachten achter de Federal Reserve Act. De zoon van Paul, James, was in de vroege jaren van president Franklin D. Roosevelt een van zijn belangrijkste financieel adviseurs samen met Bernard Baruch en tevens onderdeel van Roosevelt’s zogeheten ‘Brain Trust’.

Waarom is het belangrijk om vast te stellen dat het uitsterven van blanken eigenlijk een blanke genocide is? Het is makkelijk te begrijpen dat mensen liever wegduiken voor een waarheid als deze. Het betekent namelijk dat blanken niet slechts slachtoffers zijn van een grove vergissing, of van een onpersoonlijk sociaal-politiek systeem, of een niet-menselijk kosmisch of historisch lot. Nee, zij zijn het slachtoffer van boosaardigheid, een fundamentele vijandschap, een duivelse kwaadheid.

Als we onszelf willen redden moeten we goed begrijpen wie onze vijanden nu precies zijn. We moeten begrijpen dat onze pogingen om de mensen bewust te maken en hun trouw te winnen op den duur niet alleen zal stuiten op onwetendheid en onverschilligheid, maar ook op keiharde boosaardigheid. Uiteindelijk zullen we de vrienden maken die we kunnen maken, de mensen voor ons winnen die we voor ons kunnen winnen en zullen alleen nog de vijanden overblijven – vijanden die niet kunnen worden gewonnen voor onze zijde, maar simpelweg dienen te worden verslagen.

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bjørn
Gast
4 jaren geleden

Die Paul&Max Warburg hebben tevens een aanzienlijke rol gespeeld in de uiteindelijke resultaten van de vredesbesprekingen aangaande de “Vrede” van Versailles. Als vooraanstaande financiële adviseurs aan beide kanten aanwezig hebben zij het nog goed naar hun hand weten te zetten. Zij hebben daarbij nog vulgair veel profijt gehad van de zinloze massaslachting die er aan vooraf ging ook. Ik dank u voor dit stuk, het voegt namelijk toe aan mijn kennis. Nu zo ook te weten dat deze lommerrijke figuren een connectie hadden met de PEU. Het maakt hun oogmerk alleen maar helderder. Nogmaals bedankt. Ik heb het met de diepste interesse gelezen!

Jos van Duin
Gast
4 jaren geleden

Allereerst, sorry voor de late reactie. Ik heb deze site pas deze week “ontdekt”!

Als ik Greg Johnson’s betoog goed begrijp dan is er, althans in west-Europa, sprake van een weldoordacht en doelgericht beleid om via massa-immigratie te komen tot een rassen- en derhalve culturele identiteit’s loze bevolking.
De natte droom van Karl Marx en mede-sociopaten; ware het niet dat zo’n horde van zwakbegaafde in harmonie levende massa-mensen door menig marktdenker als dè ideale consumenten worden gezien.
Best wel grappig te bedenken dat hier marxisme en kapitalisme te samen komen en elkander tot heil strekken.

Er is toch wel het een en ander aan te merken: consumentenproducten moeten worden betaald door de consument – zelfs een marxistische heilstaat kan niet tot in den treure wonderen verrichten.
De nodige pegulanten zouden dan verdient moeten worden door een groepscultuurloze bevolking met een door massa-immigratie uit derde-wereld landen verdunt gemiddeld IQ van 70 of 80!
In een Europa met kennis-economieën! Daar gaat je kapitalistische droom aan diggelen.

Als dit de insteek was geweest dan had Europa de poort open moeten zetten voor Aziaten en Indiërs; kortom landen waar het lager, hoger èn universitair onderwijs nog van een ouderwets hoog niveau is en niet inmiddels door dat kwaadaardige nivellerende socialisme ten gronde is gericht!
Een levensvatbare samenleving èn markt staat of valt met groepen mensen die zich op nationaal niveau, sans gêne, met elkaar kunnen en willen identificeren (bijvoorbeeld als Nederlander!) maar onderling voldoende van elkaar verschillen om zich te willen onderscheiden van elkaar door middel van status- en/of levenskwaliteit verhogende consumenten-producten en het nastreven van maatschappelijke posities.

Ik vrees, met grote vrese, dat het onderhavige immigratiebeleid niet het gevolg is van een weldoordachte visie of multinationale samenzwering, maar een catastrofaal resultaat van korte termijn denken; electoraal cliëntelisme, monumentale stompzinnigheid van het soort ideologisch bevlogen warhoofden, idioten en halve garen wat al sinds jaar en dag door even kortzichtig en geestelijk lui stemvee op het pluche word gehesen….
Een volk krijgt een overheid die het verdient.
Uiteindelijk maken we geen schijn van kans. Het is al een puinhoop – het is allemaal al veel erger dan de meeste mensen kunnen en willen weten. Het is alleen nog maar een kwestie van tijd