Het Maagdenhuis weer eens bezet

0
147

Het Maagdenhuis werd voor het eerst bezet in 1969, in de context van de studentenrellen in Parijs die elders navolging kregen, waaronder in Amsterdam. De studenten doopten het bezette Maagdenhuis tot de “Karl Marx Universiteit”. Toen eiste men democratisering van het universitaire systeem, waardoor wij nu verkozen posities voor studenten in faculteitsraden hebben. Nu is het in mijn ervaring aan de universiteit zo dat de enige mensen die zich kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger strebertjes zijn die het op hun CV zetten en er verder weinig ermee doen. En dat men deze verkiezingen wint met cijfers als 20 stemmen versus 14 stemmen. Op universiteiten met honderden studenten wel te verstaan. Eigenlijk een vrij overbodige bezigheid dus. De studenten boeit het niet, de vertegenwoordigers komen niet naar de vergaderingen en uiteindelijk bepaalt de administratieve kant van de Universiteit het beleid, niet Hoogleraren of Studenten. Zoals overal in het westen dus: een schijndemocratie voor een ongeïnteresseerde bühne terwijl het bureaucratisch apparaat haar eigen agenda bepaalt en uitvoert.

Men vond dit echter blijkbaar een erg geslaagde actie, want sinds 1968 is het Maagdenhuis vaker bezet door studenten met steeds maller wordende eisen. In 1978 werd het Maagdenhuis tweemaal bezet in protest tegen modernisering van het universiteitsbestel. In 1980 in protest tegen het niet benoemen van 2 vrouwelijke hoogleraren. In 1986 werd het bezet in protest tegen gekorte studiefinanciering. In 1990, 1993 en 1996 werd het Maagdenhuis bezet met elke keer als reden de studiefinanciering. In 2005 werd het wederom bezet omdat Mark Rutte (destijds staatssecretaris) het collegegeld wou verhogen voor studenten die langer dan 5,5 jaar deden over een Bachelor. Blijkbaar vonden de UVA studenten het heel normaal dat men haast twee keer zolang als verwacht deed over zijn bachelor zonder daar de maatschappij voor te compenseren. Dit is het soort rechtvaardigheidsstrijd die men aan de UvA voorstaat.

In 2015 werd het Maagdenhuis anderhalve maand lang bezet, van eind februari tot begin mei. De eisen waren ditmaal weer zeer marxistisch, in tegenstelling tot de egoïstische economische eisen die men had gesteld gedurende de bezettingen in de jaren 90. Men eiste transgender toiletten en er was een algemene oproep tot meer democratie en het aftreden van het bestuur. Hoe die democratisering er uit zou moeten zien en waarom het bestuur weg moest kon men echter niet uitleggen wanneer er op werd doorgevraagd, buiten iets over patriarchaat en seksisme (het bestuur van de UvA bestond destijds merendeels uit vrouwen). Ze deden het denk ik meer uit een soort gevoel van gewoonte. Als je studeert aan de UvA bezet je het Maagdenhuis, zo doen ze het blijkbaar aan de UvA, al 50 jaar lang. En dat is toch een traditie die langer bestaat dan sommige andere universiteiten.

Een ME’er met een lange staat van dienst kent onderhand het Maagdenhuis beter dan de gemiddelde student, zou ik denken. Die heeft het al zo vaak schoongeveegd van hippies en communisten met de wapenstok dat het een vermoeinde gewoonte begint te worden.

En die oude ME’er krijgt binnenkort weer de kans om communisten te aaien met zijn wapenstok, want het Maagdenhuis is weer eens bezet. Ditmaal eist men meer diversiteit, meer democratie (wederom een vage ‘feel good’ eis waar niemand tegen kan zijn) en protesteert men tegen bezuiniging op het onderwijs. Men rolde een spandoek uit “autonome universiteit” (“autonome” is een veelgebruikte linkse term om te verhullen dat het om communisten gaat). Dit, de eis om diversiteit en de de uitgesproken steun van Groen Links aan het protest toont aan wat voor een groep we hier mee te maken hebben: Marxisten. Zelfhatende marxisten, want ik heb eens naar de beelden van die demonstratie gekeken en het was even blank als de gemiddelde Erkenbrand bijeenkomst. Het soort mensen dat niet snapt dat in een 85% blank land, met een nog steeds overweldigend blanke elite, een elite universiteit erg blank gaat zijn. En ze willen zichzelf blijkbaar erg graag wegcijferen, want wat betekent meer diversiteit? Minder blanken. Ze schaden alleen hun eigen positie aan de universiteit en hun eigen kansen in hun toekomstige carrière.

En dat is zonder in te gaan op het IQ argument en de inherente verschillen tussen groepen waardoor meer diversiteit alleen mogelijk is door het verlagen van standaarden. Enfin. Ik hoop dat de oude, vermoeide ME’er deze naïevelingen  wat verstand bijbrengt wanneer ze onvermijdelijk de boel weer moeten schoonvegen. En verder wens ik deze studenten veel succes met hun studie en carrière terwijl zij eisen dat niet-blanken altijd voorgetrokken moeten worden voor banen, promoties en studieplekken. Moge jullie de eersten zijn die de effecten daarvan gaan ervaren.

-Éordred