Het Coudenhove-Kalergi Plan: Een volkerenmoord met voorbedachte rade

0
808

Massa-immigratie is een relatief modern fenomeen, waarvan het systeem de achterliggende oorzaken probeert te verhullen. Multiculturele propaganda probeert ons wijs te maken dat het iets is dat onontkomelijk is en iets dat altijd al heeft bestaan. De realiteit is echter dat er een verborgen agenda achter massa-immigratie zit, die we in dit artikel zullen blootleggen. Massa-immigratie is geen spontaan fenomeen, maar de uitkomst van politiek beleid. Wat men ons voor doet voorkomen als de onomkeerbare uitkomst van het moderne leven, is feitelijk een geraffineerd, decennia oud plan, bedoeld om het gezicht van ons Europese continent compleet te vernietigen.

Pan-Europa

Weinig mensen beseffen dat een van de belangrijkste voortrekkers van de Europese integratie en het EU project, tevens de man was die een genocidaal plan had ontworpen om de volkeren van Europa te vernietigen. Hij is een onbekend, duister figuur, wiens bestaan lange tijd onbekend was bij de massa’s. Maar de kosmopolitische elites beschouwen hem als de vader van de Europese Unie. Zijn naam: Richard Coudenhove Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat en edelman genaamd Heinrich von Coudenhove-Kalergi en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama. Dankzij zijn goede contacten met alle Europese aristocraten en politici en achter de schermen wist hij de elites van Europa warm te maken voor zijn project van de “eenwording van Europa”.

Om dit te realiseren stichtte hij in 1922 de Pan-Europese beweging, die erop gericht was een Nieuwe Wereld Orde te stichten, gebaseerd op een federatie van naties, onder het leiderschap van de Verenigde Staten. Onder haar eerste leden behoorden Tjechische politici als Masaryk, Beneš en de invloedrijke bankier Max Warburg. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de Oostenrijkse president Karl Renner namen een leidende rol binnen het Pan-Europese project. Later sloten ook Franse politici zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, en nog meer anderen zich aan.

Met de opkomst van nationalistische bewegingen tijdens het interbellum werd het project gestopt. Echter, na de Tweede Wereldoorlog en met steun van Winston Churchill, de Joodse lobby (B’nai B’rith) en de Amerikaanse regering werd het Pan-Europa project nieuw leven ingeblazen.

De essentie van het Kalergi plan

In zijn boek «Praktischer Idealismus», beschrijft Kalergi dat de inwoners van zijn toekomstige ‘Verenigde staten van Europa’ niet de mensen van het oude continent zijn, maar een soort sub-mensen; producten van rasvermenging. Hij beschrijft duidelijk dat de Europese volkeren moeten mixen met Aziaten en gekleurde rassen, om zo een multiraciale kudde mensen te creëren die zich makkelijk door een heersende elite laten regeren.

Kalergi roept op om het principe van nationale zelfbeschikking en naties af te schaffen via het gebruik van etnische vermenging en massa immigratie. Hij wil dat zijn nieuwe Europa door een elite geregeerd wordt en de Europese volkeren veranderen in een bastaardras van zwarte, blanke en aziatische komaf. Maar wie is deze elite dan? Ook daar is Kalergi zeer duidelijk over. Hij schrijft:

“De mens van de toekomst zal van een gemixt ras zijn. De rassen en klassen zullen langzaam maar zeker verdwijnen door de eliminatie van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatisch-negroide ras van de toekomst, zal op de Oude Egyptenaren lijken en de diversiteit van volkeren en individuen vervangen.

In plaats van het Europese jodendom te vernietigen, heeft Europa tegen haar wil dit volk versterkt en opgeleid en via dit kunstmatige evolutionaire proces hen geleid naar hun toekomstige status als leidende natie. Het is niet verwonderlijk dat het volk dat van de Ghetto-gevangenis is ontsnapt, de spirituele aristocratie van Europa werd. Dus de medelevende zorg die Europa gegeven heeft, heeft een nieuwe slag aristocraten gecreëerd. Dit gebeurde met de val van de Europese aristocratie door de emacipatie van de Joden (door de acties genomen tijdens de Franse revolutie).”

Hoewel geen enkel schoolboek Kalergi noemt, zijn zijn ideeën de leidende principes voor de Europese Unie. Het geloof dat de volkeren van Europa moeten mixen met Afrikanen en Aziaten, om zo onze identiteit te vernietigen ten gunste van een kosmopolitisch bastaardras, is de basis van het moderne multiculturele beleid. Dit beleid is niet gebaseerd op humanitaire gronden, maar op een genocidale tendens. Elke twee jaar wordt er een ‘Coudenhove-Kalergi European Prize’ toegekend aan vooraanstaande Europeanen die dit criminele project promoten. Onder de winnaars vinden we namen als Angela Merkel en Herman Van Rompuy.

Deze oproep tot genocide is ook de basis van het VN beleid, dat constant eist dat we miljoenen immigranten verwelkomen tegen de zogenaamde ‘vergrijzing’ van Europa. Volgens een rapport uit 2000, genaamd ‘Population division – Review of the United Nations in New York’, stelt men onder de titel “Immigration replacement: A solution to declining and aging population”, dat Europa in 2025 maar liefst 159,000,000 migranten nodig heeft.

Men moet zich afvragen hoe er een dergelijke nauwkeurigheid kan zijn in de schattingen van immigratie als dit geen vooropgezet plan is? Het lage geboortecijfer onder Europese gezinnen zou makkelijk aangepakt kunnen worden met de juiste maatregelen om gezinnen te ondersteunen. Het mag ook duidelijk zijn dat het toevoegen van vreemde genen de omvolking bespoedigt. De enige reden van deze maatregelen is om ons volk te laten verdwijnen, hen te veranderen in een ontwortelde groep mensen zonder nationale, historische en culturele cohesie. Dat is in het kort wat het Kalergi plan voor staat; een genocide op de Europese volkeren door middel van massa-immigratie.

Conclusie

Als we om ons heen kijken zien we met onze eigen ogen de gevolgen van het Kalergi plan. We zien de versmelting van Europa met de Derde Wereld. De plaag van interraciale huwelijken produceert jaarlijks duizenden kinderen van gemixt ras: de kinderen van Kalergi. Onder druk van desinformatie en valse humanitaire voorwendselen, constant gepromoot via de MSM, wordt Europeanen geleerd dat ze hun afkomst en identiteit moeten verwerpen.

De dienaren van het globalisme proberen ons ervan te overtuigen dat het afzweren van onze identiteit een progressieve en humanitaire daad is. Dat “nationalisme” slecht is. Dit omdat de kosmopolieten ons willen reduceren tot grijze, blinde consumenten. Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om de revolutionaire geest van de Europese volkeren te ontwaken. Iedereen moet beseffen dat Europese integratie en massa-immigratie tot genocide leidt. Er is geen andere oplossing, want het alternatief is nationale zelfmoord…

Erik Brand