Grote opkomst op de Erkenbrand Familiedag

0
1501

Erkenbrand kwam zeer recent in grote getale bijeen in een prachtig, klassiek landgoed in Overijssel. Gegeven het feit dat de bijeenkomst in de vakantieperiode georganiseerd werd besloten we er een gemoedelijke, gezellige maar ook informatieve bijeenkomst van te maken. De zon scheen, de culinaire voorzieningen waren uitstekend en de sfeer was opgewekt. Zeer jong tot zeer oud beleefden samen een mooie, nationalistische dag.

Als organisatie waren we blij verrast dat we onze hoogste opkomst ooit konden vaststellen. Blij verrast omdat het vakantietijd is, maar ook omdat we een afname in enthousiasme verwacht hadden naar aanleiding van de schietpartij in El Paso, Texas, waar een rechtsextremist naar de wapens greep. Een ware stroom aan mediaberichten over het vermeende gevaar van ‘witte terreur’ en ‘extreemrechts’ kwam op gang. Het onderscheid tussen denken en doen werd niet gerespecteerd: alle mensen die zich op enige manier zorgen maken over een blanke toekomst worden als een eenvormige massa gezien. Het wereldbeeld dat opkomen voor volk en land een nobel streven is, werd en wordt in de criminele, terroristische sfeer geplaatst. Het is een verachtelijke vorm van ‘journalistiek’ die blanke volkeren in diverse landen vijand gezind is, met als bedoeling overheidsrepressie te doen toenemen. Ondanks dat we vol onder de loep liggen en we als organisatie enige vrees hadden voor een grote hoeveelheid afhakers gezien de recente gebeurtenissen hield het overgrote deel van de aanmelders de rug recht.

Op de dag van de bijeenkomst zelf ontvingen we 70 mensen, waaronder veel nieuwe gezichten. Dit is een nieuw record aan aanwezigen voor een reguliere bijeenkomst. Dit sterkt ons in de gedachte dat we op de goede weg zijn, al zijn we er eveneens van bewust dat er nog veel werk te verzetten is. We willen meer inkomsten genereren, artikelen en podcasts maken en uiteenlopende bijeenkomsten agenderen om op vreedzame manier te werken aan bewustwording onder onze volksgenoten.

Vier sprekers uit eigen gelederen wisten ons te onderhouden en te informeren over de volgende thema’s:

1. Organisatorische stand van zaken en toekomstvisie Erkenbrand

Voor de nieuwkomers is het van belang dat ze goed op de hoogte zijn hoe Erkenbrand er als organisatie voor staat en wat we van hen verwachten. Voor de meer ervaren aanwezigen was het nog eens een goede herinnering aan waar ze voor gekozen hebben toen ze zich aan hebben gemeld bij ons studiegenootschap. Toehoorders konden handgeschreven kaartjes inleveren met daarop vrijblijvende adviezen aangaande de koers van Erkenbrand als organisatie.

2. Man en vrouw, hand in hand op weg naar een blanke toekomst

Nationalisten krijgen nogal eens het stempel opgedrukt dat we vrouwonvriendelijk zouden zijn. Zoals vaker, klopt hier weinig van. In een goed betoog zette een getrouwde Erkenbrander uiteen waarom we de verschillen tussen mannen en vrouwen moeten eren en hoe we dit het beste doen via een traditionele rolverdeling. Dit betekent echt iets anders dan het kolderieke stereotype beeld dat een vrouw enkel de gehele dag met het huishouden of manicure bezig is en mannen hout hakken of jagen in het bos.

3. Metafysica en nationalisme

Deze spreker wist zijn publiek te vermaken met een bij tijd en wijlen komische voordracht in orakelvorm. Even waanden we ons in een kring rondom de dorpswijze van een Germaanse stam. Een bewuste keuze, zo bleek, om aan te geven dat er een diepere laag is onder de façade van het alledaagse leven. De spreker drukte ons op het hart met meer bewustheid, meer bezinning, meer liefde voor wat ons bind en met eerbied voor onze bescheidenheid t.o.v. het eeuwige indachtig te leven.

4. Reactie op schietpartijen in El Paso, Texas en Dayton, Ohio

Alle complimenten voor de extra ingelaste vierde spreker, die een ultiem gevoel voor urgentie toonde. Middels een zuiver vlammende voordracht werd uiteen gezet hoe vals de media is in wat betreft het verschil in reactie op de schietpartij in El Paso door een rechtsextremist en in Dayton door een linksextremist. Het zal ook u niet verrassen: Dayton krijgt beduidend minder aandacht. De spreker in kwestie gaf zijn publiek aanvullend een klein college over digitale en fysieke veiligheid in verband met de te verwachten toenemende overheidsrepressie en media-aandacht gericht op nationalisten.

Studiegenootschap Erkenbrand streeft ernaar om ook volgend jaar een Erkenbrand Familiedag te organiseren. We hopen u te mogen ontvangen.