Goed nieuws voor het vrije woord!

3
1597

Een belangrijke overwinning voor het vrije woord: de Nashvilleverklaring is niet strafbaar!

De Nashvilleverklaring

De Nashvilleverklaring is een orthodox-protestantse visie op verschijnselen als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transseksualiteit. Hoewel deze verklaring stamt uit 2017, is het nog steeds onderdeel van een verhit debat. Op wikipedia is de achtergrond samengevat:

De Nashvilleverklaring (Engels: Nashville Statement) is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Amerikaanse stad Nashville is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelicale kringen, een eenduidig geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transseksualiteit. De ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en seksuele onreinheid.

en:

De eerste ondertekenaars van de Amerikaanse versie waren 150 voornamelijk conservatieve leiders vanuit het evangelisch christendom.

Het moge duidelijk zijn dat de opstellers van dit document ultraconservatieve christenen zijn die bijbelteksten als basis voor hun wereldvisie nemen.

Conservatieve standpunten

Het mogelijke duidelijk zijn dat afwijzing van veel vormen van seksualiteit diametraal tegenover de hedendaagse, gangbare opvattingen hierover staan. Zo wordt homoseksualiteit gezien als iets zondigs en wordt gesteld dat seks alleen binnen een huwelijk mag plaatsvinden Een citaat uit het eerste artikel is bijvoorbeeld:

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

In het genoemde artikel is te lezen dat honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hun handtekening onder deze verklaring hebben gezet. Ook internationaal kreeg de Nashvilleverklaring navolging. De eerste groep Nederlandse ondertekenaars bestond vooral uit vertegenwoordigers van de gereformeerde kerken.

Felle reacties uit de samenleving

Het moge voor zich spreken dat een aanval op homoseksualiteit, mits deze niet uit islamitische kringen afkomstig is, veel weerstand zal opwekken in de samenleving. Er werd zelfs aangifte gedaan door de ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhuizen, tegen de SGP-parlementariër Kees van der Staaij. Dit had tot gevolg dat het OM een vooronderzoek naar deze publicatie instelde. Na ampele overwegingen besloot het OM dat er geen verdere strafrechtelijke vervolging plaats zou vinden omdat de publicatie niet strafbaar is. En dat is goed nieuws!

De trend om onwelgevallige meningen via het strafrecht terug naar de borreltafel te manoeuvreren bestaat al tientallen jaren. Wijlen Hans Janmaat werd bijvoorbeeld meerdere keren aangeklaagd en ook veroordeeld voor het doen van uitspraken. Het zal vele anderen ervan hebben weerhouden hun mening te uiten.

Onwelgevallige meningen

Het is de vraag waarom het Wetboek van Strafvordering uit de kast getrokken moet worden om volstrekt geweldloze meningen te verbieden. Dit was anders geweest als de Nashvilleverklaring een oproep tot geweld zou zijn geweest, maar nogmaals, het gaat om een scherpe, maar vreedzame mening. Dan zou een verbod juist zeer gewenst zijn. In feite is de Nashvilleverklaring niet meer dan een handvest voor de eigen gemeenschap, waar je wel of niet deel van kan uitmaken.1 In het bijzonder betreft dit de orthodox-protestantse kerk. De leden van deze kerk zijn conservatieve christenen die zich nogal strikt aan de letter van de Bijbel houden. Op grond daarvan concluderen ze dat ze bepaalde samenlevingsvormen, zoals het huwelijk, als sacraal zien en dat andere gedragingen zondig zijn. Je zou verwachten dat ze dat mogen vinden, en dat ieder ander het daarmee volstrekt oneens mag zijn.

Het staat een homofiel vrij om lid te worden van deze kerk, maar als hij zich openlijk als praktiserend homoseksueel opstelt zal hij wellicht weer uit deze gemeenschap verstoten worden, net als bijvoorbeeld iemand die graag meerdere relaties met meerdere vrouwen tegelijk heeft. Tenslotte keert de Nashvilleverklaring zich ook tegen polyamorie, maar dat zal veel barricadeklimmers zijn ontgaan, omdat polyamoristen lang niet zo’n bevoorrechte positie innemen als homoseksuelen2.

Er bestaan zeer strenge kloosterordes waarvan de leden zich aan zeer strikte regels moeten onderwerpen. Niemand die daar enig bezwaar tegen heeft, het staat immers eenieder vrij om niet tot deze orden toe te treden. Integendeel, deze orden hebben weinig leden en je komt er ook niet zomaar tussen. De vraag is waarom orthodoxe protestanten niet ook hun eigen visie mogen hebben, mits ze de die niet met geweld aan anderen opleggen.

Andere afwijkende meningen

Sommige leden van Erkenbrand hangen meningen aan die veel frictie kunnen opwekken in de samenleving in bepaalde kringen. Wij vinden dat er verschillende volkeren bestaan op de wereld en dat de leden van deze volkeren een bepaalde verbondenheid met elkaar hebben. Mensen voelen zich prettiger en meer op hun gemak tussen gelijken dan tussen mensen die – ook genetisch – op grote afstand van hen staan. Dit zorgt ervoor dat mensen bijvoorbeeld eerder hun landgenoten opzoeken en dat Nederlanders eerder Nederlanders of anders verwante volkeren als Belgen, Zweden of Australiërs opzoeken dan Aboriginals, Malagassiërs of Koreanen. De verbonden volksleden kunnen tot grootse daden in staat zijn, alwaar het mengen van volkeren zelden een goed idee is en slechts spanningen tot gevolg heeft. De logische conclusie daarvan is dat je bepaalde migranten nog wel kunt opnemen in de samenleving, zoals Europeanen, terwijl Afrikanen beter buiten Europa kunnen blijven. Andersom werd de blanke aanwezigheid in Afrika ook bepaald niet gewaardeerd door de inheemse bevolking, wat vanuit dit perspectief begrijpelijk is.

Leven en laten leven

Wij doen niemand kwaad. Hoewel wij ons meer verbonden voelen met bepaalde groepen dan met andere haten wij de leden van groepen die op afstand van ons staan geenszins. Zij voelen – soms bewust en soms onbewust – waarschijnlijk dezelfde verbondenheid al is dat onder onblanken absoluut geen probleem. Zo mogen zwarten woorden uitspreken die blanken niet mogen zeggen. Wij misgunnen niemand het recht om bepaalde voorkeuren voor wat betreft hun associatie met anderen te hebben, ook niet als iemand zorgvuldig elk contact met blanken of Nederlanders wil vermijden. Dat is zijn keus en eveneens zijn goed recht. Wie onze meningen en levensvisie abject vindt staat het vrij zichzelf als kleurloze wereldburger te zien en zich daarnaar te gedragen. Wij maken echter andere keuzes. Het is buitengewoon triest dat dit in het geniep moet en dat deze discussie niet open en bloot in traditionele media gevoerd kan worden. Het ontneemt onze tegenstanders ook een podium om het als gelijken tegen ons op te nemen.

Bepaalde dogma’s, zoals dat homoseksualiteit een volkomen normaal verschijnsel is en dat de afkomst van een mens er totaal niet toe doet, worden zo breed gedragen dat ze als een de facto standaard opinie worden gezien. Afwijken daarvan wordt als dusdanig onnatuurlijk, achterlijk en vals gezien dat zelfs justitie kan worden ingeschakeld om het verdwaalde schaap weer op het juiste pad te brengen.3 Deze edele taak werd vroeger door de inquisitie uitgevoerd, die geen middel onbenut liet om onjuiste meningen te vervangen door de toegestane. In deze tijd wordt het OM verantwoordelijk gehouden om de politiek correcte dogma’s te handhaven.

Sta pal!

Het is absurd dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te bepalen wat goed dan wel slecht of zondig is zo stringent wordt ingeperkt dat je niet meer vrijuit kan publiceren of conform bepaalde ideeën mag leven. De Europese samenlevingen hebben juist zo’n hoog beschavingsniveau ontwikkeld doordat geen enkel dogma nog aan een verhitte polemiek kon ontsnappen. Deze tijd wordt nu weer teruggedraaid, alsof er een optimum is bereikt en verdere pennenstrijd slechts tot afbraak van de samenleving zal leiden. Deze opvatting is in het verleden, toen de katholieke kerk nog oppermachtig was, ook aangehangen. Gelukkig ligt die tijd achter ons, maar als we niet waakzaam zijn worden slechts oude dogma’s vervangen door nieuwe die zorgvuldig worden beschermd door de rechterlijke macht en het strafrecht. Alsof de samenleving in zichzelf niet buitengewoon capabel is om zichzelf richting te geven!

In plaats van ons in te graven moeten we in de tegenaanval gaan. Wij moeten onze meningen, ideeën en opvattingen zoveel mogelijk verspreiden! Hoewel ik niet achter de Nashvilleverklaring sta, sta ik pal achter het recht van de aanhangers ervan om bepaalde samenlevingsvormen af te doen als ‘zondig’ of ‘ongewenst’ en andere juist te zijn als betekenisvol en gewenst. Wie het daar niet mee eens is moet er maar met een boog omheen lopen en zijn eigen mensen opzoeken.

Strijdend gaan wij niet ten onder!

1: ook veel christelijke theologen spraken zich uit tegen de Nashvilleverklaring.

2: daarnaast kom je dan in het kamp tegen moslims terecht, omdat polygamie is toegestaan binnen de islam.

3: ironisch genoeg is dat ook de precieze reden dat de Nashvilleverklaring werd gepubliceerd.

Jan de Scherprechter

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Redbad
Gast
2 jaren geleden

Prima artikel Scherprechter, helemaal mee eens!

Antwoord aan  Redbad
2 jaren geleden

Bedankt voor het compliment Redbad! Verspreid het maar zoveel mogelijk. De samenleving heeft behoefte aan een andere visie dan de selecte meningen die tegenwoordig als onaantastbaar worden gezien. Niets is onaantastbaar en je ziet gelukkig tegenwoordig zelfs xenofilie steeds minder gangbaar worden. Volksnationalisme is een natuurlijke levensvisie maar wordt nog steeds door veel mensen eng en angstaanjagend gevonden. Juist het loslaten van volksnationalisme en ongeremde vermenging van volkeren is angstaanjagend.

Roeland
Gast
2 jaren geleden

Hmmm best een ’liberaal’ artikel. Waarom staat juist een Erkenbrander niet pal achter de Nashville verklaring ? Dat is toch wel het minste wat je kan verwachten?? Ook was Europa beter afgeweest met een oppermachtige orthodox katholieke kerk als je naar de huidige stuurloze post moderne decadentie en ontworteling kijkt Hoe kan je dat betreuren dat er ooit een oppermachtige kerk was ?? ( De wereldlijke heersers waren haast altijd machtiger maar dat ter zijde ) De kerk bracht scholen, ziekenhuizen, wetenschappers, universiteiten, morele fundering, recht en betekenis in een anders volstrekt onbegrijpelijke kosmos welke nu echter door de Schepper was geschapen. Dit is geen kleinigheid en wordt overvloedig aangetoond in het boek :’How the Catholic Church Build Western Civilization’ van Thomas Woods.