Gezond verstand in tijden van pseudomoralisme

1
2021

Waardoor zijn er zoveel positieve corona testen? Omdat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Waarom wordt het warmer op aarde? Omdat mensen de fossiele brandstoffen niet willen opgeven. Waarom presteren zwarten minder goed op IQ tests dan blanken? Dat moet komen door racisme.

Wat hebben deze uitspraken met elkaar gemeen? Alle deze uitspraken zijn een vereenvoudigde, geconstrueerde weergave van de realiteit. De antwoorden komen niet voort uit een logische redenering, maar zijn door conditionering ingeprent. Het zijn propaganda slogans.

Vrijwel elke kwestie in het publieke debat zal het heersende linkse media-apparaat trachten te kneden tot een gangbare liberale opinie. Om een kwestie kneedbaar te maken, wordt het aan een moreel oordeel gekoppeld. Dat gebeurt ongeacht of de kwestie in het morele domein valt of niet, zoals het weer of de seizoensgriep. Het publiek wordt voorgehouden dat zij tekortschieten, wat onontkomelijk is, want het morele oordeel is uiteindelijk te herleiden tot wie u bent (blanke European) of wat u onvermijdelijk doet (CO2 uitademen, uw huis verwarmen, uw familie opzoeken). Wie tekortschiet, draagt schuld. Om de schuld in te lossen dient u de opgelegde liberale opinie te volgen.

Meedoen aan het publieke debat is al gauw op eieren lopen. Want alleen al het bevragen van een maatschappelijk probleem zorgt ervoor dat je in een hoek van associaties valt, zorgvuldig geconstrueerd door de media. Degene die zich aan het schuldcomplex willen onttrekken kunnen een ad hominem aanval (racist, fascist, complotdenker, …foob, etc) verwachten. De discussie vindt aldus niet meer plaats op basis van rede en gezond verstand, maar op basis van liberaal (pseudo)moralisme, waarbij elk tegengeluid immoreel is.

Mensen zijn bijvoorbeeld niet anti-Trump om de dingen die hij gezegd heeft, ze zijn anti-Trump omdat ze dan horen bij een rigide morele gemeenschap. Op zijn beurt geeft dat weer een goed gevoel, want ze bevestigen voor henzelf dat ze aan de juiste kant van het moreel spectrum zitten. Want wie wil er nou niet een goed mens zijn? Dat dat morele spectrum niks anders dan een instrument uit elitaire kring is, doet er niet toe. We zien dit tekort aan denkvermogen echter door alle lagen van de maatschappij. Lager opgeleiden zijn minder vaardig in het verwoorden van hun gevoel, waardoor ze vatbaarder zijn voor ideeën die hun gevoelens rechtvaardigen. Voor iemand die gewoon geen zin heeft in een vaccinatie en het niet vertrouwt, is het voor de hand liggend om een of andere facebookpost te geloven die hier een argumentatie voor geeft. De argumentatie kan ver verwijderd van de realiteit zijn met een aluminiumfoliehoedje, maar dat maakt niet uit. De persoon die zijn gevoelens niet goed kan verwoorden heeft ergens een weerklank gevonden, en ook nog eens gelijkgezinden!
De fout die vervolgens wordt gemaakt is dat men denkt dat deze personen hun mening alleen baseren op basis van de informatie die ze hebben gekregen. Want het probleem ligt niet bij de informatie, maar bij het gevoel van wantrouwen. En ja, daar moet naar geluisterd worden. Het gezond verstand in de maatschappij heeft zich losgekoppeld van het logisch argumenteren. Intellectuelen laten zich makkelijk voorliegen door zelfbedachte denkstructuren, terwijl lager opgeleide mensen weer de intellectuele onderbouwing van hun gezond verstand missen. Deze laatste groep staat steviger met beide benen op de grond en kan de realiteit in een sierlijk simpele manier beschrijven, zoals het is. Vertel een dergelijk persoon maar dat een man in een vrouwenjurk een echte vrouw is of dat we migranten ‘nodig hebben’. Vergelijk dat maar eens met het antwoord van iemand die op de universiteit het vak genderstudies heeft gestudeerd.

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de liberale intellectuele gemeenschap, gevormd door niet nader te noemen instanties en individuen, een negatieve invloed heeft op het huidige maatschappelijke discours. Deze negatieve invloed laat zich gelden door een zuiver moralistische insteek in elke discussie en interpretatie van informatie. Hierdoor is het onmogelijk om een nuance aan te brengen die niet binnen de gegeven kaders van het debat valt. Gebeurt dat wel, dan hebben de moraalridders meteen een label paraat, als de brave loopjongens die ze zijn. De moraalridders dulden bovendien niks anders dan een redenatie gebaseerd op een schuldcomplex. Zolang jij, of in collectieve zin, wij, de schuldigen zijn dan is de redenatie goed. Dit is tevens een nare overerving van het fictieve Joods-christelijke wereldbeeld, waarbij het Joods perspectief van de klassenstrijd, de tegenstelling tussen arm en rijk, onderdrukte en onderdrukker, toch altijd weer een weg vindt om zich te manifesteren. Wijkt je argumentatie af van dit discours, of laat je moralisme weg uit je redevoering, dan ben jij ‘fout’. Zo simpel is het, maar zo complex is het ook.

~Kalki

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Nederlander1965
Gast
11 maanden geleden

Ja, zo werkt het. Ik merk in dagelijkse gesprekken met uiteenlopende mensen om mij heen dat het bijna onmogelijk geworden is zonder problemen een mening te geven die afwijkt van het sociaal-liberalisme. Iedere kritiek op de sociaal-liberale denkbeelden over racisme, migratie, gender, EU en globalisme wordt meteen afgekapt. Boze blikken, wegkijken en snel het onderwerp veranderen zijn nog de minst erge reacties. Vervolging, ontslag en geweld zijn ook al geen uitzondering meer.
Ik voel me allang niet meer vrij om mijn mening te geven, zoals ik dat tientallen jaren lang wél zonder veel problemen kon doen.

Wat de propaganda-instanties in de vroegere Oostbloklanden niet lukte, is hier in het vrije westen paradoxaal genoeg wél gelukt. In de Oostbloklanden deden de mensen netjes wat de communisten van hen vroegen, maar achter de voordeuren staken ze een dikke middelvinger op naar de marxisten. Dit verklaart ook waarom de overgang van het communisme naar normale systemen in die landen zonder al te veel problemen verliep.

Hier in het westen ligt dat heel anders. Hier is via de doctrines van het cultureel marxisme na WO II een sluipende indoctrinatie ingezet. Heel langzaam, voorzichtig inmasserend, vanaf de peuterleeftijd, zijn marxistische ideeën (vaak in moderne vorm verpakt) in de hoofden van meerdere generaties gestopt. Onderwijs, media en politiek waren daarbij de belangrijkste wapens. Schijnbaar werd daarbij geen dwang uitgeoefend, zoals in het Oostblok wel gebeurde. Hierdoor leken de ideeën redelijk en daar waar mensen zich toch verzetten volgt sociale uitsluiting of wordt -bij de meest hardnekkige dwarsliggers- justitie of GGZ ingezet als wapen om de gedachtengang om te buigen. Ook de dreiging van ontslag weerhoud steeds meer mensen ervan hun mening te geven als deze afwijkt van de opgelegde dogma’s.

De vroegere propagandabazen in het Oostblok zouden jaloers zijn op wat hier -nota bene in de vrije wereld- wél gelukt is. Wie in 1980 in slaap gevallen zou zijn en anno 2021 wakker wordt, zou zich hevig verbazen over wat er met het westen gebeurd is.