Geen hoofddoekverbod maar remigratie

2
720

Goed nieuws op de website van de NOS. In het plaatsje Skurup in Zuidoost-Zweden wil een meerderheid van het gemeentebestuur zo snel mogelijk een hoofddoekverbod op scholen invoeren.

Hoewel een hoofddoekverbod slechts symptoombestrijding is heeft het in elk geval grote symbolische waarde. Zweden stond altijd bekend als een van de meest links-progressieve naties van Europa. Immigranten, ongeacht hoe achterlijk hun achtergrond of hoe groot hun etnische/genetische afstand tot Europeanen ook was, waren van harte welkom in Zweden. Wee het gebeente van welke Zweed dan ook die daar kritiek op durfde te leveren! Wie dachten ze wel niet dat ze waren? Immigranten werden met open armen ontvangen en in de watten gelegd nadat ze relatief eenvoudig toegang tot het land hadden gekregen.

Het zoveelste multiculturele drama

Geheel tegen de gebruiken van de NOS in laten ze een rector van een school aan het woord die iets anders roept dan het standaard links-progressieve geluid:

“We zijn het er inmiddels wel met elkaar over eens dat de integratie in Zweden is mislukt”, aldus Liedholm. “Een school in Malmö met uitsluitend kinderen van immigranten werd bijvoorbeeld gedwongen om te sluiten omdat leerlingen te slecht Zweeds spraken en de resultaten te slecht waren.”

Bij de NOS merken ze problematiek rond migranten pas op als ze er echt niet meer omheen kunnen, dus we kunnen er gevoeglijk vanuit gaan dat deze rector gelijk heeft en dat de integratie in Zweden faliekant is mislukt. Iedereen die het nieuws niet uitsluitend via de NOS binnenkrijgt weet dat overigens al jaren. Verkrachtingen – een misdrijf waarbij bepaalde culturen en etniciteiten zwaar oververtegenwoordigd zijn – zijn aan de orde van de dag, complete wijken zijn voor Zweden ontoegankelijk, de staat heeft zijn autoriteit op veel plaatsen verloren en ook geweld tiert welig. Van een gedroomde multiculturele samenleving waarin alle volkeren van de wereld van harte welkom zijn en zich optrekken aan elkaars cultuur is net zo min sprake als in Nederland.

Hoofddoekverbod

Ik noemde al het feit dat een hoofddoekverbod slechts symptoombestrijding is. Een hoofddoek is niet zomaar een stukje textiel. Het is een religieus kledingstuk dat buiten islamitische kringen uitsluitend als praktische hoofdbedekking wordt gedragen, maar nooit met enige symbolische betekenis. Het toont dat de vrouwelijke drager ervan een moslim is en haar religie dusdanig serieus neemt dat ze het religeuze symbool ervan de ganse dag draagt. Niet het doek is het probleem, maar de achtergrond van de draagster! Het afdoen van haar hoofddoek maakt van haar nog geen Zweed, maar hooguit een moslima met wrok maar zonder hoofddoek.

Alsof ze dankzij een hoofddoekverbod ineens omgaat met Zweden met wie ze dat anders niet zou doen. Alsof ze dan wél ooit zou overwegen met een seculiere of zelfs christelijke Zweed te trouwen. Alsof ze dan ineens niet meer etnisch en cultureel is verbonden met een grote, niet-Zweedse groep. De islam komt immers via migratie Europa binnen. Wie op late leeftijd met deze derderangs ideologie kennismaakt bekeert zich er zelden toe.

Het voltrekken van het drama

Zeker in Zweden waren was politieke correctheid bijna te vergelijken met de ‘Juche’-ideologie in Noord-Korea, waarvan de hele samenleving tot diep in de haarvaten doortrokken is. Wie kritiek had op migratie of andere culturen manoeuvreerde zich direct naar de marge van de samenleving en zo konden hordes vreemdelingen – wellicht tot hun eigen verbazing! – zó Zweden binnenkomen.

De heersende doctrine was dat alle mensen en culturen gelijk zijn en dat westerlingen niet beter waren dan anderen. Migranten zouden liefdevol vertroeteld worden, de Zweden heel dankbaar zijn en zeer gewaardeerde leden van de Zweedse samenleving worden. Ze mochten hun cultuur blijven omarmen en hun religies – doorgaans de islam – blijven belijden. Zie daar Europa 2.0: het zou de beste dwarsdoorsnede van de hele wereld worden!

Hoe anders zou het aflopen… Redelijke kritiek dat de immigranten echt niet zo succesvol zouden worden als Zweden en dat je maar een zeer beperkt aantal migranten in de samenleving kan integreren werd in de kiem gesmoord. Het drama kon zich met de tijd verder uitbreiden.

De eigenlijke oorzaak

Als je gelooft dat migranten dezelfde mensen zijn als de oorspronkelijke bewoners en je constateert daarnaast dat migranten niet succesvol zijn ligt het voor de hand om de oorspronkelijke bewoners als kop van Jut te gebruiken. Zeker aangezien die zo graag hun hoofd op het hakblok leggen en smeken of dat er alsjeblieft afgehouwen kan worden. Het geeft de migranten zelf ook nog eens een alibi om hun gebrek aan succes te verklaren: het is de schuld van die reactionaire Zweden die hen overigens eerst wel willens en wetens hebben binnengelaten en gepamperd. Bovendien is discriminatie bij wet verboden en ligt dat zeker in Zweden bijzonder gevoelig.

Laag IQ

Mensen, denk even na. Het probleem ligt niet in een onzichtbare organisatie van racistische mensen die in alle landen van Europa actief is en verhindert dat migranten goede opleidingen volgen, goede banen krijgen, de oorspronkelijke taal leren en op het rechte pad blijven. Het probleem zit ‘m direct in de achtergrond van de migranten. Zo komen migranten doorgaans uit gebieden waar het gemiddelde IQ lager ligt dan in Europa. Dat is ook niet verwonderlijk, want hoe lager het gemiddelde IQ van een volk, hoe groter de puinzooi die ze om zich heen creëren. Dat zal juist tot emigratiestromen leiden, terwijl het relatief hoge IQ van de blanke Europeaan juist migranten aantrekt. Migranten hebben voor het grootste gedeelte een relatief laag IQ en mensen met een hoog IQ zijn beter in staat hun positie te verbeteren. Ze zullen minder snel de noodzaak zien een lange en gevaarlijke reis naar een vreemd land te ondernemen en huis, haard en familie achter zich te laten. IQ is overigens voor het grootste deel erfelijk, dus veel mensen met een laag IQ zullen weinig familieleden hebben met een hoog IQ waarop ze terug kunnen vallen.

Eigengroepspreferentie

Een tweede probleem is dat deze migranten etnisch nauwelijks nog verwant zijn aan Europeanen en dat dit ook duidelijk aan hen is af te zien: je ziet bij de eerste oogopslag dat het hier mensen betreft die ‘nieuw’ zijn in Europa. Daar waar oorspronkelijk Europese migranten in Zweden probleemloos kunnen aarden lukt dat migranten uit bijvoorbeeld Afrika of het Midden-Oosten nauwelijks. Dat komt doordat mensen een sterke eigengroepspreferentie hebben en zich hoofdzakelijk ophouden met mensen die op hen lijken. Ook mensen die absoluut niets tegen zwarten hebben zullen liever niet in een zwarte wijk gaan wonen of naar een zwarte school of sportclub gaan. Dat heeft niets te maken met vooroordelen, haat, afkeer of iets anders afkeurenswaardigs: mensen zoeken het nou eenmaal liever wat dichter bij huis. Niet-Europese migranten hebben overigens precies diezelfde neiging en hebben de neiging elkaar op te zoeken. Een verschijnsel als zwarte scholen ontstaat dan ook niet alleen omdat racistische blanken niet tussen de door hen verafschuwde zwarten willen zitten, maar net zo zeer omdat zwarten ook de neiging hebben om elkaar op te zoeken. Daar is verder niets raars of schandaligs aan, het is bijzonder natuurlijk gedrag.

Dit houdt in dat het natuurlijke verloop van een samenleving niet integratie, maar segregatie is. Een samenleving heeft de neiging te segregeren als er geen dwangmatig beleid van hogerhand wordt toegepast om dit geforceerd tegen te gaan. Met het dwangmatig mengen van scholen is in de VS ruime ervaring opgedaan en kinderen werden met bussen naar scholen waar hun ras het meest gewenst was gebracht. In plaats van een ‘menggeneratie’ te creëren waren raciale conflicten op gemengde scholen schering en inslag, daar waar ze op niet-gemengde scholen uiteraard niet voorkwamen. De blanken trokken grotendeels weg uit de Amerikaanse binnensteden en een stad als Los Angeles bestaat inmiddels voor 70% uit zwarten. Zelfs een zeer antiracistische blanke zal daar niet snel gaan wonen, al zal natuurlijk nooit openlijk toegeven dat hij dat doet omdat hij liever tussen blanken, z’n eigen mensen, gaat wonen.1

Cultuur, religie en familie

Het moge bekend worden verondersteld dat migranten ook in cultureel en religieus opzicht sterk van westerlingen afwijken. Voor veel moslims – hetgeen voor het overgrote deel migranten zijn – is hun religie erg belangrijk en niet slechts een stukje folklore. Zeker deze moslims zullen een sterke preferentie voor andere moslims hebben en zullen liever niet zien dat hun kinderen met ongelovigen, christenen of zelfs joden2 trouwen. Het moge duidelijk zijn dat integratie onbegonnen werk is als gast en gastheer elkaar nauwelijks verdragen.

Je cultuur geef je ook niet zomaar op. Als wij zouden migreren zouden we er een sterke voorkeur voor hebben om onze levenswijze voort te zetten op de manier die we gewend zijn. Wij zouden in Syrië geen Syriërs worden, in Egypte geen Egyptenaren, in Japan geen Japanners maar in andere West-Europese landen kunnen we wel gewoon onszelf blijven. Het is volstrekt onrealistisch om van nieuwkomers te verwachten dat ze precies het tegenovergestelde doen en in Rome doen wat de Romeinen doen. Bovendien hebben ze altijd familiebanden met achterblijvers in het thuisland waardoor ze altijd cultureel met de eigen groep verbonden blijven.

Conclusie

Als we niet zo verblind waren geweest door cultuurrelativistische propaganda en volstrekt onwetenschappelijk geleuter als dat alle mensen, volkeren en culturen precies gelijk zijn aan elkaar en dat we ons perfect tot een nieuwe groep kunnen mengen hadden we dit drama kunnen voorkomen. De eersten die riepen dat het wel wat minder kon met migratie uit andere culturen werden volstrekt gemarginaliseerd, opgejaagd, ontslagen en zelfs regelrechte aanslagen zijn niet uitgebleven. We hebben werkloos toegekeken hoe het schip zo hard op de wal afstevende dat zelfs deze het schip niet meer kon keren. Nu zitten zowel wij, de Zweden als veel andere Europese landen met de gebakken peren.

Op de huidige manier doorgaan is geen optie! Het huidige migratiedebat wordt nu nog steeds met foute vooronderstellingen gevoerd: dat integratie een kwestie van tijd is als we er maar genoeg energie in steken. Dat het al anderhalve eeuw met de zwarten in de VS niet is gelukt, ondanks de extreme inspanningen die getroost werden om dit enorme maatschappelijke probleem het hoofd te bieden, biedt echter weinig hoop voor de toekomst. We moeten accepteren dat er grote verschillen bestaan tussen de volkeren van West-Europa en die van elders in de wereld, als ze niet afstammen van West-Europeanen zoals Australiërs en blanke Amerikanen.

De enige oplossing is het scherp afremmen van migratie van volkeren die niet compatibel zijn met ons. Dat is onze enige hoop en de enige manier om Europa voor een ondergang te behoeden!

Jan de Scherprechter

1: Tip aan een dergelijke blanke: zeg gewoon dat je niet op een plaats met veel criminaliteit wil gaan wonen. Dan komt geen enkele zwarte wijk nog in aanmerking.

Geen hoofddoekverbod maar remigratie2: Antisemitisme tiert welig onder moslims.

2 COMMENTS

  1. Het moet maar eens afgelopen zijn dat we moslims willen assimileren inderdaad. Respectvolle remigratie is de beste oplossing.

    • Bedankt voor je reactie! Je hebt gelijk, het assimileren van moslims heeft geen zin. Ze staan als groep te ver van ons af. Voor ons basale zaken als gelijkheid voor de wet, gelijkheid tussen geslachten en vrijheid van religie zijn voor moslims beslist niet vanzelfsprekend. Zo trouwen moslims bijna alleen onderling.

      Precies wat je zegt: respectvolle remigratie. Wat mij betreft krijgt elke vreemdeling een grote zak geld als hij terugkeert. Dat is altijd nog goedkoper dan mensen hier houden die bijvoorbeeld de woonmarkt zwaar onder druk zetten en de criminaliteit verdubbeld hebben.

      Dit idee wordt nu nog als radicaal gezien, maar een land naar de knoppen helpen is dat ook en dat proces gaat steeds verder voort.

Comments are closed.