Gedachten over ras

0
961

Dit artikel wil een aanvulling zijn op het al eerder verschenen artikel “Een realistische visie op menselijke rassen” op deze website. Volledig terecht wordt in dat artikel het grijsgedraaide argument van rasontkenners, dat menselijke rassen er niet toe doen, omdat er nauwelijks genetisch verschil is aangetoond tussen deze rassen, verslagen met haar eigen argument.

Chimpansees en mensen verschillen ook amper genetisch (ongeveer 1%) maar zijn toch echt totaal verschillende soorten laat staan rassen. Een mens verschilt maar weinig qua genen van een varken en heeft zelfs 40% der genen met een gistcel in gemeen. Toch is een gistcel niet 40% mens of grotendeels varken of andersom! Ook man en vrouw hebben slechts kleine variaties in hun DNA ten opzichte van elkaar en toch zijn ze anders gebouwd en bedraad. Als het over honden gaat, heeft men opeens geen enkele moeite met het begrip ras.

Strikt genomen is ras niets anders dan een classificatie op uiterlijke en genetische verschillen binnen een soort. Er zijn nogal wat verschillende rassen binnen de hondensoort. Denk aan uiterlijk maar ook karakter en niemand ontkent. Gaat het om pygmeeën en Noord-Europeanen dan is dit louter opeens een sociale constructie, een verzinsel. Binnen de menselijke soort bestaan duidelijke verschillen. Verschillen in schedelbouw, herseninhoud, intelligentie, aanleg voor ziekten, verschillen in aanleg op verschillende vlakken.

Vaak correleren deze verschillen nauw met epigenetische (betreffend de overerfbare activering of deactivering van genen bij ouders door milieu-invloeden, welke doorgegeven worden aan de kinderen) en memetische (culturele ‘genen’ zoals islamitische) verschillen.

Wat te denken van het ras der Neanderthalers, de oorspronkelijke bewoners van Europa welke door toedoen onze voorouders uitgestorven zijn. Omvolking bestond toen ook al in Europa. Neanderthalers waren veel zwaarder gebouwd, met dikke botten, ze waren fysiek sterker, met afgeronde kinnen en zware benige wenkbrauwen, grote neuzen, veel grotere hersenen (250-300cc meer dan een moderne westerse mens).

Nee, ras is dan als je consequent bent volgens onze politiek correcte hogepriesters van het egalitairisme, ook maar een sociale constructie! Raciale verschillen tussen Koreanen en Aboriginals? Een sociaal verzonnen constructie volgens de huidige elite.

Een andere reden waarom ‘ras’ bij het grof vuil gezet is, is omdat het onwerkbaar zou zijn i.v.m. de vele grens- en tussengevallen die er bestaan. Natuurlijk zal er altijd een demarcatie of afbakening probleem zijn betreft deze beladen term, dat is logisch, door vele grens en tussengevallen en het is ook niet mogelijk iedereen te categoriseren naar ras.

Er bestaat echter overduidelijk wel zoiets als raciale verschillen en spreken over verschillende rassen onderschrijft de fysische realiteit. Maar hebben door mensen verzonnen etiketten als rood en blauw geen grond in de werkelijkheid omdat deze woorden door “mensen geconstrueerd zijn”? Bestaan ze niet, zoals elite in geval van rassen beweerd, omdat rood langzaam kan overgaan in geel en groen?

Moet de categorisering in hondenrassen worden afgeschaft vanwege de vele ‘asbakhonden’ en bastaarden? Het zijn handige begrippen die hun equivalent hebben in de werkelijkheid. Het afschaffen van deze begrippen berust op een ernstige denkfout en verarmt ons begrip. We moeten dus de dictaten van het “verschillen-tussen-rassen-bestaan-niet-want-rassen-bestaan-niet-isme” verwerpen als frauduleus en huichelachtig. Het is een verbod op boerenverstand. Zelfs een boer of juist een boer heeft zijn voeten beter in de aarde dan de door ideologie verblinde utopisch denkende academicus. We weten wat voor dystopieën juist de linkse maakbaarheidsideologen baren.

Volgens het huidige links-liberale cultuur-marxistische paradigma dat ons denken nauwkeurig inbakent binnen strenge politiek correcte grenzen, is het begrip ‘ras’ tenminste voor zover het mensen betreft, een volledig verzonnen sociale constructie.

Vanuit morele hoogte wordt een ieder die anders durft te beweren, naar de brandstapel verwezen of aan de schandpaal genageld. Het spreken over menselijke rassen is in de publieke ruimte een anathema, nee, zelfs een taboe.

Zeker is dat iedere academicus die hier een ras-realistisch geluid durft te laten horen, kan fluiten naar zijn baan, laat staan promotie. Zelfs het benoemen van biologische verschillen is al gevaarlijk laat staan spreken over rassen in antropologische zin. Al onze instituties, media en onderwijs voorop, zijn ferm in de klauwen van de cultuur-marxistische hogepriesters die inquisitaire furie laten neerdalen op iedere autonoom denkende dissident.

Het woord ‘ras’ mag dan wel door mensen verzonnen zijn, het geeft wel degelijk iets weer. Het is een handig woord dat het categoriseren vereenvoudigt en ons denken en spreken soepeler laat verlopen. Een begrippenarme taal is een verarmde taal die denken en communicatie en klaarheid bemoeilijkt. De banvloek uitspreken over het het begrip ras, is een is een deerniswekkende als wel brutale poging van de door antiracisme bedwelmde gevestigde elite die non-discriminatie, non-onderscheid, dus blindheid, tot religie verheven heeft.

Het maakt deel uit van een breed programma, dat het bestaansrecht van vooral blanken moet ontkennen want waarom zou je iets willen beschermen wat een politiek incorrect verzinsel is? Dit is ook de werkelijke reden van de krampachtige rasontkenning: iets wat niet bestaat hoeft ook niet gekoesterd te worden of beschermd en dus mag Europa omgevolkt worden met zwarten, Arabieren, Aziaten en volkeren van waar dan ook.

Biologische eigenheid moet “gedeconstrueerd” worden, begripsmatig en letterijk, want de oude wereld, al wat heilig en mooi is, alles wat riekt naar Europa’s oude glorie, moet op marxistische wijze gesloopt worden en plaatsmaken voor een multiculturele- en multi-etnische dystopie. Hoe bizar de kronkels van de links-ideologische geest. Helaas doorwasemt deze geest al onze instituties en dicteert ze op leninistische wijze iedere dialectiek binnen strakke kaders.

Dit alles is niet zonder gevolgen. Door de vastlegging van deze cultuur-marxistisch-leninistische ideologie in allerlei wetgeving tegen ‘racisme en discriminatie’, hebben de blanken het zichzelf onmogelijk gemaakt zich langs juridische en wetgevende wijze te verweren tegen de gestage omvolking en verkwanseling van onze erfenis welke nu op kolossale wijze plaatsvindt in de gehele westerse wereld. Zonder slag of stoot bekeerde de westerse wereld zich met grote graagte tot het rampzalige multiculturalisme, ‘multiracialisme’, hun nieuwe geloof en offerden ze hun oude waarden, hun ‘racisme’ en trots op eigenheid, grond en geschiedenis op het altaar der mondiale nivellering en gelijkschakeling.

Juist door dit mondialistische ‘antiracistische’ multiculturalisme raakt het rijke palet van stammen, rassen, volken, talen en culturen zwaar beschadigd, vervaagd en vindt er enorme kaalslag plaats en krijgen we een verschraalde eentonige ‘eurabische coca-cola’ wereld gespeend van saamhorigheid en vol vervreemding zoals, in analogie, het introduceren van exoten in een voorheen geïsoleerde biotoop ook tot kaalslag en ravage leidt.