Fort Europa

4
1506

Van de kusten van Corsica tot de bergtoppen van Schotland, van de Franse hoogvlakte tot de Russische toendra’s, over heel ons continent staan kastelen en forten als eeuwige wachters, hun grijze kantelen als waarschuwende vingers in de lucht. Dit is Fort Europa. Dit is onze geschiedenis en onze toekomst. De muren van het fort brengen de scheiding aan tussen binnen- en buitenwereld, tussen veiligheid en gevaar. Zonder muren is een fort geen fort. Zonder de muren kan geen veiligheid bestaan. Zoals de muren de mensen in het fort beschermen, zo zijn de grenzen verantwoordelijk voor het voortbestaan van een gemeenschap. Zonder grenzen is een rijk geen rijk.

Het openbreken van Fort Europa is in de eerste plaats een tragedie voor de bewoners van dit continent. Hoe kan men überhaupt nog over Europa spreken, als de grenzen ervan niet meer doen wat ze moeten doen? De aanval op onze grenzen is indicatief voor een culturele ommekeer. Met elke nieuwe immigrant verliezen wij een deel onze veilige thuis. Men realiseert zich dat het proces zelfversterkend is, want de massa-immigratie ondergraaft de Europese identiteit, waardoor verdere immigratie niet meer zou uitmaken. Als iedereen European kan worden, waarom dan nog onderscheid maken bij het naturalisatieproces? Als iedereen Europeaan is, is niemand Europeaan.

Zij die over de grenzen van Europa komen strijden niet tegen de immigratieregels, maar tegen Europa zelf, tegen Plato en Aristoteles, tegen Shakespeare en Goethe, tegen Rembrandt en Vermeer. Het is een strijd tegen onze afkomst en tegen onze toekomst, tegen onze veiligheid en uiteindelijk ons voortbestaan. Steeds meer mensen komen tot besef dat ze onderdeel uitmaken van een kwaadaardig hoofdstuk van onze geschiedenis. Als wij hier doorheen willen, zal Fort Europa hersteld dienen te worden, zodat de mensen en cultuur van dit continent niet langer zijn onderworpen aan de vernietigingsdrang van de ander. Dan zijn wij weer de architect van ons eigen lot.

4 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Diversiteit is een codewoord voor genocide
Gast
1 jaar geleden

Een gezonde samenleving is een samenleving waarin iedereen samenwerkt aan gemeenschappelijke doelen en op weg is naar een gemeenschappelijk ideaal. Diversiteit in vaardigheden en capaciteiten zijn goed, omdat het specialisatie mogelijk maakt en dus meer samenwerking.
Maar als de mensen diversiteit hebben in de doelen en waarden, dan zal er conflict ontstaan over de weg die gevolgd moet worden en is er dus minder samenwerking.
Mensen van verschillende rassen en culturen hebben verschillende waarden en principes, verschillende opvattingen over het leven, verschillende ideeën over waar ze met de samenleving naartoe willen, en dus zal een toename van diversiteit altijd leiden tot meer conflicten en geweld.
De enige mogelijke manier om dit op te lossen is door genocide van één groep door de andere, hetzij door geweld, hetzij door assimilatie.
Diversiteit is dus een instabiele situatie die onvermijdelijk zal worden gestabiliseerd door de vernietiging van alle volken behalve de overwinnaar in de strijd.
Om dit conflict en bloedvergieten te vermijden en ons volk én andere volken hiertegen te beschermen, moeten we de opgedrongen diversiteit terugdraaien en alle volken veilig en gelukkig laten leven in hun eigen naties waar hun cultuur en hun gewoontes beter tot hun recht komen.
Onze vijanden beweren: diversiteit is een kracht!
De realiteit zegt: Nee, diversiteit is een grote zwakte.
Welke groep is immers sterker, een hechte, homogene groep of een groep vreemden die spreken in verschillende talen en vanuit verschillende culturen en religies?

Martin
Gast
1 jaar geleden

Zelfs nu nog, nu we dagelijks getuige zijn van de kwalijke gevolgen van de massa-immigratie, zelfs nu nog zijn er mensen en zelfs politieke partijen die willen doorgaan op dezelfde weg.
Het is zo onbegrijpelijk.
En natuurlijk, de propaganda is extreem. De leugen van de gezellige samenleving die we de hele dag door op tv zien.
De leugen van de probleemloze samenleving die de reclame ons voorspiegelt is zo geraffineerd en zo krachtig dat veel mensen de werkelijkheid niet meer kunnen zien, en zelfs niet meer willen zien.

Grenzen aan de groei
Gast
1 jaar geleden

Beste postbode.
Het probleem is duidelijk.
Maar er is geen politieke partij die opkomt voor de belangen van ons volk.
Er is geen brede maatschappelijke beweging, zoals bijvoorbeeld een vakbond, die opkomt voor de belangen van de werknemers.
Iedere (bouw)ondernemer, iedere beweging, iedere politieke partij heeft op korte termijn financieel voordeel bij een toename van het inwoneraantal. Alles is gericht op groei en niemand denkt aan de gevolgen op de lange termijn.
Wat is de oplossing? Hoe kunnen we dat omdraaien?

Carl
Gast
1 jaar geleden

Economisch voordeel gaat alleen op voor het internationale financiële web waarvan globalisten denken dat alles afhangt (sorry Grapperhaus, maar het risico om het label antisemiet opgeplakt te krijgen weerhoudt me niet van het uiten van deze constatering). Blanke mannen kunnen straks alleen nog maar voordeel halen uit onderling vertrouwen en samenwerken in exclusieve mannenbonden, zoveel mogelijk onafhankelijk van de staat, die onderling goede contacten onderhouden. Dat is de eerste stap naar het verwezenlijken van een onneembaar bolwerk.