Extremistische kritiek

2
183

Op 2 oktober kwam de AIVD (Hoi! Lezen jullie even mee?) met een rapport over rechts-extremisme in Nederland. Want, zoals we allemaal weten, is rechts-extremisme een groot probleem in Nederland.

Extremisme wordt door de AIVD als volgt omschreven:
“Het actief nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde. De gebruikte ondemocratische methodes kunnen zowel gewelddadig als niet-gewelddadig zijn. Voorbeelden van niet-gewelddadige ondemocratische middelen zijn systematisch haatzaaien, angst verspreiden, desinformatie verspreiden, demoniseren en intimideren”

Het hoeft voor de AIVD niet zorgelijk te zijn dat deze groepen opkomen. Ze zijn namelijk niet een gevaar voor de democratische rechtsorde, maar een symptoom van een gefaalde democratische rechtsorde. De fysieke samenstelling van een land (en continent!) moedwillig veranderen, ambtenaren en politici die cijfers en misdaden verzwijgen over criminaliteit onder allochtonen, minderheden die actief de tradities en geschiedenis van een land proberen te veranderen, behoort dat niet tot diepingrijpende veranderingen die de samenleving in gevaar kunnen brengen? Vast niet, daarom heeft de AIVD ook niets te doen op kantoor.

De reden waarom deze ‘rechts-extremisten’ bestaan, is precies om de reden dat ze zo genoemd worden. Een land waar de multicultuur doorheen geperst wordt met alle gevolgen van dien, als de fetisj van een verkapte kapitalist die baat heeft bij een grijze, makkelijk te controleren, identiteitsloze consumerende massa. Genderloos, zonder ras, zonder geschiedenis en zonder toekomst, gemaakt om te consumeren en al zijn lagere begeertes te voeden. Het probleem mag slechts oppervlakkig besproken worden, want iedereen mag een mening hebben. Daar blijft het immers bij. Een betere verwoording zou zijn om te zeggen dat iedereen een roeper in de woestijn mag zijn. Treedt men buiten die grenzen dan wordt het een probleem. Als de democratie beschermd had moeten worden is de AIVD al láng te laat. Ze voorkomen hetgeen lang voorkomen had kunnen worden. Bovendien zijn er voorbeelden binnen de E.U. die de functie van de inlichtingendienst in twijfel trekken; wellicht dat de voormalige collega in Duitsland, Hans Georg-Maassen daar wat meer over kan vertellen.

Dan nog het gebruik van het woord ‘democratische rechtsorde’ en ‘extremisme’. Laten we kort zijn over die eerste: die bestaat niet meer. Wanneer diepingrijpende veranderingen in de samenleving, in het belang van financiële grootmachten, plaatsvinden maar worden verzwegen door politici en media, dan leven we niet meer in een democratische rechtsorde. Om dan datgeen wat hier tegen ingaat extremisme te noemen is een vorm van zware cognitieve dissonantie. Maar de inlichtingendienst heeft gesproken; het besluit was dat Erkenbrand niet gewelddadig is in de fysieke zin, maar wel in de verbale zin. Een groot probleem, want dat kan makkelijker overslaan naar de straat in de vorm van fysiek geweld, “en dan zijn we te laat”. Mijn Sinterklaassurprises kon ik beter inpakken in groep 3 dan de chef van de AIVD zijn wens kan inpakken voor een gedachtepolitie. “Extremisten” zeggen ze dan tegen ons.

Is het dan extremistisch, AIVD, als we liefde tonen naar ons volk, land en tradities?
Is het extremistisch om te pleiten voor sterke, gezonde familiewaarden?
Is het extremistisch om de Nederlandse burger weer een doel in zijn leven te geven?
Is het extremistisch om je te verzetten tegen de fysieke destructie van je eigen volk?
Is het extremistisch om je af te zetten tegen de morele decadentie van Nederland?
Is het extremistisch om in actie te komen tegen massa-indoctrinatie?
Is het extremistisch, om te streven naar een politiek onafhankelijk land?

Is het extremistisch, AIVD, als we een land willen dat zich ontwikkelt op basis van principes,
vrij van de verdorvenheid en parasitaire manifestaties van het cultuurmarxistische vergif dat zich door de aderen van de samenleving verspreid?

Is dát extremistisch? Want in dat geval danken we jullie natuurlijk zeer, voor het strijden voor het tegenovergestelde.

~Herakles

Noot voor de lezer: wil jij op de hoogte blijven van de actualiteit? Meld je dan nu aan bij de Nieuwshoorn van Erkenbrand. U bent gewaarschuwd, lasciate ogne speranza, voi ch’entrate: https://t.me/Nieuwshoorn

2 COMMENTS

 1. Deze beweging is al heel lang gaande. Reeds in de jaren 80 van de vorige eeuw werden critici van de toen op stoom komende massa-migratie als neo-nazi’s en fascisten bestempeld.
  Ik hoef niet te memoreren hoe het de heer drs Hans Janmaat verging. Het is in dat kader niet verrassend dat voor de moordaanslag op Janmaat c.s. in Hotel Kedichem nooit iemand is opgepakt (er is zelfs een dode bij gevallen, de eigenaar van het hotel).
  Ook toen al werd de grote massa bewerkt via media en onderwijs. Zonder internet wat het praktisch onmogelijk voor andersdenkenden om hun mening te ventileren en zo wist men “extreem rechts” klein en gehaat te houden.
  Extreem rechts was toen al een verzamelbegrip. Niet alleen critici van de multiculturele samenleving en islam werden er onder geschaard, maar ook Hitlervereerders en andere neonazi’s. Van enige nuance was in de verste verte geen sprake, hoewel het juist links was dat ook toen al riep dat we niet mogen “generaliseren”. Dat dit slechts geldt jegens allochtonen en vreemde culturen is inmiddels genoegzaam bekend. Als het om Nederlanders gaat is het generaliseren en het op één hoop vegen van andersdenkenden in een verzamelbak “extreem rechts” geen enkel bezwaar.

  Nu het tegengeluid via internet iedereen kan bereiken en steeds luider wordt, moet door de elite en cultureel marxisten naar andere middelen worden gegrepen. Links heeft normaal altijd veel kritiek op de overheid en justitie, maar als middel om kritische stemmen te smoren werken ze maar wat graag mee samen.
  Dat is nu het middel: criminaliseren van meningen, door ze tot racisme, discriminatie en haatzaaien te bestempelen en liefst ook als zodanig door justitie te laten vervolgen.
  Ook sociale uitsluiting is een beproefd middel. Het is immers zo dat het leveren van kritiek op islam of migratie je nog steeds in een verdachte hoek plaatst. In gezelschap zie je dan mensen wegkijken, snel van onderwerp veranderen of heel voorzichtig een beetje meepraten, waarbij dan onvermijdelijk het “Ja maar….” volgt, ter vergoelijking van hetgeen aan kritiek onderhevig is.

 2. Volkomen met eens, en hier ook duidelijk eens mag gezegd worden en mij ook al de vraag heb gesteld, hoever deze tegenstellingen gegroeid zijn en eigenlijk de eigen burgers wel degelijk gediscrimineerd worden t.o.v. moslim geloof zich steeds verder oppermachtig
  charia geloof aan invloed aan veroveren zijn. Dit zijn geen verzinsels, maar feiten die zich steeds verder verspreid in Europa en Nederland. Deze onzichtbare macht heeft zich steeds verder en meer eenzijdige invloed in het dagelijks leven en maatschappij dit zich ook verder in de toekomst constant eenzijdige moslim geloof steeds verder oppermachtig zich willen blijven manifesteren. Dit gebeurt door verschillende politieke machtskanalen, die er wel degelijk zijn in Europa t.o.v. eigen bevolking en cultuur en eigenheid in eigen land steeds verder zal ondermijnt worden en steeds meer duidelijk zichtbaar begint te worden. Wie had dit ooit kunnen vermoeden, dat het op dergelijke manier tegen ons eigen culturele waarde en geloof en eigenwaarde op deze wijze steeds verder ondermijnt zou worden en tot absurde situaties veroorzaken. Deze eenzijdige charia geloof dat geen enkele ruimte bied aan andere gelovigen en niet gelovigen geen enkele plaats bied is mij al langer bekend en wel degelijk en groot gevaar voor in de toekomst, die totaal onderschat wordt. Charia geloof heeft maar een doel. Zoveel mogelijk macht en gebied veroveren, via nieuwe moskeeën te laten bouwen, via de rijke midden oosten en ondertussen Turkije zich in de toekomst ook verder de moslims wil ondersteunen. Om uiteindelijk zoveel mogelijk eenzijd-ige macht en invloed te kunnen uitoefen, dat het onomkeerbaar in Europese landen wordt
  en de charia overheersend grondgebied zal geworden zijn. Dit is de werkelijke essentie van charia geloof en macht verder te ondersteunen, met ernstig blijvende gevolgen die nu nog totaal onderschat worden. Dit is dankzij, Sorros en Bondskanselier, Angel Merkel en nu President van Frankrijk, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, die en bepaald boek heeft gelezen en hierdoor volledig voorstander is geworden van de Afrikaanse massa immigratie. Wegens de problemen van Europese bevolking steeds verder daalt en te kunnen compen-seren en Frankrijk ook groot kapitaal pensioen probleem heeft in de toekomst is mij bekend en tegelijk de problemen van Afrika hierdoor te willen verbeteren. Dit zijn toch problemen zelf ontwikkelen, door problemen te gaan importeren van totaal uitheemse vreemde culturen die in Europa niet verenigbaar zijn en toch moedwillig naast zich neer te leggen of dit zichzelf zou oplossen. Ondertussen leid dit tot onvoorstelbare maatschappe-lijke problemen en zelf in bepaalde gebieden in Europa tot Afrikaanse anarchie geleid heeft. Zover zijn wij al in Europa. Tegelijk wordt er ook zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan gegeven wordt, is mij wel bekend. Zou nog volledig artikel kunnen typen, over hoe het verder aan evolueren is, i.v.m. moslim gelovigen en hun invloed steeds meer macht wint t.o.v. hun eigen eenzijdig almachtig geloof totaal geen ruimte is, voor anders denkende of andere gelovigen en tegelijk systematisch terrein veroveren. Dankzij steeds meer en meer nieuwe moskeeën te bouwen in Duitsland en Nederland en in Europa en hier bewuste bedoelingen en trategieën schuil achter gaan, is mij ook bekend.

Comments are closed.