Er is geen oversterfte

0
2155

Nadat duidelijk werd dat het aantal Corona-doden niet langer exponentieel groeide, verschoof het publieke debat naar een nieuw begrip: oversterfte. Het idee was dat het aantal geregistreerde Corona-doden een onderschatting was van het werkelijke aantal doden. Door te kijken naar het totaal aantal sterfgevallen, zouden we de pas ware omvang van de ramp zien, waarbij de aanname is dat de oversterfte wordt veroorzaakt het Corona virus.
Het RIVM suggereerde dat de oversterfte bijna twee keer zo hoog was als normaal en de media namen het bericht gretig over. Neem bijvoorbeeld dit artikel in het Parool dat kopte dat de oversterfte “ongekend hoog” was. Wat het RIVM en de media echter weglieten is dat de griep altijd een piek geeft in het aantal sterfgevallen. Ergens in het seizoen ontstaat een concentratie van gevallen. Meestal valt de piek in februari, maar het kan ook in december of juist later in het seizoen. Dit jaar viel de piek begin april. Als je het moment van de piek als maat neemt, zoals het Parool deed, en dat vergelijkt met het gemiddelde ontstaat een vertekend beeld. Veel zuiverder is om de sterfte over een langere periode te bekijken, zoals heel het griepseizoen.
In Nederland kwamen in het afgelopen griepseizoen (oktober 2019 tot mei 2020) volgens het CBS precies 100720 sterfgevallen voor. Bij de laatste flinke griepgolf van 2017-2018 kwamen in dezelfde maanden 95573 sterfgevallen voor. Het huidige griepseizoen leverde dus meer sterfgevallen op dan het griepseizoen van twee jaar geleden, maar het verschil is klein, ongeveer 5% meer. In de loop van dit jaar zal blijken of er statistisch nog iets te zien valt van die oversterfte. Corona treft vooral ouderen met meerdere ziekten. Het is goed voorstelbaar dat veel terminale mensen in het eerste kwartaal zijn overleden, in plaats van later dit jaar. Het is zelfs goed denkbaar dat het jaar 2020 wordt afgesloten zonder oversterfte. En mocht er wel enige oversterfte zijn, blijft nog steeds de vraag of dat is toe te schrijven aan Corona. Het opschorten van alle reguliere behandelingen is immers niet zo goed voor de gezondheid. Bij de griepgolf twee jaar geleden gebeurde dat niet, er gebeurde helemaal niets. De griepgolf van 2017 – 2018 heeft bijna dezelfde sterfte als de huidige griepgolf, maar liet geen enkele rimpeling achter, noch in de politiek, noch in de media.

Toen we in februari niet wisten wat op ons afkwam, waren de quarantaine maatregelen nog rationeel. Het was destijds al wel duidelijk dat Corona bij een belangrijk deel van de besmette mensen zoveel benauwdheidsklachten gaf, dat opname in een ziekenhuis noodzakelijk werd. De vraag destijds was of onze gezondheidszorg het aankon. Rutte zelf zei dat deze vraag – kan de gezondheidszorg het aan? – doorslaggevend was voor het instellen van de quarantaine maatregelen. Nu de piek voorbij is kunnen we de balans opmaken. De gezondheidszorg heeft nooit de grens van overbelasting bereikt. Corona gaf een sterfte die was vergelijkbaar met een normale griepuitbraak. Scherper gesteld: de economie en heel het openbare leven zijn stilgelegd vanwege een griepgolf, die 5% meer sterfte gaf dan de vorige griepgolf.
Als de capaciteit van de gezondheidszorg kennelijk bepalend is, kunnen nu alle quarantaine maatregelen direct en voor altijd worden opgeheven. Het aantal Corona gevallen is afnemend, de eerste versoepeling van de quarantaine maatregelen heeft geen toename van het aantal gevallen gegeven. Op het komend griepseizoen is de gezondheidszorg voorbereid, de draaiboeken liggen klaar. Mochten de grenzen toch in zicht komen, is een beperkte quarantaine van kwetsbare ouderen te overwegen.
De quarantaine maatregelen die nu nog van kracht zijn hebben geen basis meer. Welke sinistere agenda het ook dient, met de volksgezondheid heeft het niets te maken. Het RIVM tracht de quarantaine maatregelen te onderbouwen met een term als oversterfte, maar zoals zij het gebruiken is het niet meer dan een alarmistisch taalwapen. Er is geen oversterfte.