Ephialtes, inleiding

0
205

A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within.” 

-Ariel Durant

De komende tijd mag u van ons de artikelenreeks Ephialtes verwachten. In ieder deel zullen wij een andere terreurbeweging die zich ideologisch gezien aan de linkerzijde van het politieke spectrum bevindt behandelen. 

In deze tijden van grote dreiging vanuit radicaal-islamitische hoek vergeten we wel eens hoezeer de recente geschiedenis in Europa, de Verenigde Staten en andere landen en gebieden die samen de westerse beschaving vormen geteisterd is geweest door extreem-links activisme en terrorisme. Activisme en terrorisme met aanslagen waarbij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd duizenden mensen het leven hebben verloren, een veelvoud daarvan voor het leven getekend is en waarvan we de materiële schade alleen maar kunnen schatten. 

In de artikelen zullen we uiteraard de bekendste linkse terreurbewegingen behandelen zoals de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland en de Brigate Rosse (Rode Brigades) in Italië, maar ook minder bekende en minder bloeddorstige extreem-linkse terreurgroeperingen. 

Waarom het citaat van Durant en waarom de naam Ephialtes voor deze reeks artikelen? 

Zoals in het christendom de naam Judas Iskariot een synoniem vormt voor een verrader en het werkwoord ‘judassen’ voor ‘treiteren’, zo vormt voor de oude Grieken de naam Ephialtes het synoniem voor verraad binnen de eigen gelederen. Het was deze eenvoudige boer uit het oude Trachis die in ruil voor rijkdom en privileges zijn volk verraadde. Hij toonde het invasieleger van de Perzische Koning Xerxes een verborgen bergpas waardoor de slag om Thermopylae tussen het Perzische Rijk en de Griekse troepenmacht onder aanvoering van de legendarische Spartaanse verdedigers in het voordeel van de Perzen beslecht werd. Zo zien wij ook links-radicale terreurgroepen: als verraders die hun eigen volk, familie en geliefden, hun eigen landen, hun eigen cultuur en hun eigen erfgoed voor de leeuwen gooien in ruil voor datgene dat zij nastreven. 

Waarom Durant? 

Omdat wij deze links radicale groeperingen zien als een bedreiging voor het voortbestaan van onze beschaving. Als een negatieve kracht vanuit onze eigen volkeren die laagje voor laagje de natuurlijke weerstand van de westerse wereld ondermijnt. 

Wij hopen dat u de komende tijd met veel interesse onze artikelen reeks Ephialtes zult volgen!