Een nieuwe tijd voor heldenmoed

1
589

“Vee sterft, bloedverwanten sterven, uiteindelijk zul jij ook sterven,
Maar glorie sterft nooit voor de man die het behaalt.
De dwaas denkt dat hij eeuwig zal leven,
Als hij wegblijft bij het gevecht;
Maar de oude dag garandeert hem geen wapenstilstand
Zelfs als de speren dat wel doen.”

-Hávamál

Het zijn op z’n zachtst gezegd bijzondere tijden. Wie een heldere blik heeft, ziet een strijd op wereldniveau tussen verschillende onverenigbare ideologieën. Een strijd die plaatsvindt zonder het gebruikelijke gebulder van kanonnen, geweervuur in de straten en het geraas van overscherende straaljagers. En desondanks is het oorlog.
Door de asymmetrische aard van dit wereldwijde conflict herkennen velen het niet als oorlog en erkennen het niet als zodanig. Voor de gewone mens, zonder veel interesse in zaken die buiten z’n normale levenssfeer vallen, is er slechts een pandemie gaande en de gevolgen daarvan. Voor de groep die achter de schermen precies weet wat er gaande is gaat dat niet op, zij weten wel beter.
Aan de ene kant is daar de groep die op de golven van de ‘pandemie’ meevaren en in sneltreinvaart allerlei veranderingen willen doorvoeren in zoveel facetten van het dagelijks leven van miljarden mensen. Of de oorsprong van het Corona virus kunstmatig is of spontaan, of er überhaupt wel sprake is van een pandemie is, is van ondergeschikt belang. Vaststaand feit is dat veel machtspelers gretig gebruik maken van deze tijd om, zoals Klaus Schwab van het World Economic Forum dit noemde, ‘nauwe tijdsraam van kansen’ te benutten om de wereld te manipuleren in zijn gewenste richting. De mogelijkheid om de samenleving een dermate bizarre en verontrustende kant op te dwingen dat alleen wie zelf geleden heeft onder communistische regimes zich een voorstelling kan maken.
Maar aan de andere kant zijn daar overal ter wereld tegenkrachten. Aan kracht winnende tegenkrachten mag ik daaraan toevoegen. Groepen mensen zoals de leden van ons eigen Studiegenootschap die al sinds jaar en dag op de hoogte waren van het bestaan en de methodes en doelstellingen van eerder genoemde globalistische krachten. Nu de vijanden van een werkelijk diverse wereld van vele volkeren, rassen, culturen en natiestaten zich gedwongen hebben gezien zich meer bloot te geven voor de volgende fase richting hun einddoel van een globalistische wereld met centraal gezag heeft dit voor ons, maatschappijkritische nationalisten wereldwijd, ook meteen het begin ingeluid van een volgende fase van verzet.

Onze wereld zal in rap tempo bizarder, dreigender en onlogischer worden voor een groot deel van de wereldbevolking. Wie echter al in ons kamp was en besefte dat het slechts een kwestie van tijd was alvorens bepaalde zaken zouden geschieden, zag zich bevestigd dat hij de juiste weg had ingeslagen. Met het wegvallen van oude zekerheden, oude verbanden, structuren en plezierige aspecten van de wereld van pré-Coronacrisis zal dit voor ons slechts het begin inluiden van het volgende hoofdstuk van onze weg: het beschermen en dienen van ons volk, ons land, onze cultuur en identiteit.
Dat wat ieder van ons al besefte en datgene wat het fundament vormt van Studiegenootschap Erkenbrand en van andere groepen waar dan ook ter wereld, telt nu meer dan ooit. Er heeft met het langzaam zinken van het zekerheid en vertrouwen gevende schip van de oude wereldorde ons alleen maar gesterkt in onze overtuigingen om te doen wat juist is. Reeds nu al merken we een groeiende interesse voor ons als Studiegenootschap maar ook voor andere groepen waarmee we goede banden onderhouden. Als de schepen achter velen zijn verbrand rest voor hen ook alleen nog zich aan te sluiten bij de strijd die vroeg of laat staat los te barsten. Velen voelen zich, gedwongen door de soms draconische en totaal buitenproportionele maatregelen van overheden wereldwijd, gesterkt in hun onverzettelijkheid tegen het systeem dat geleidelijk vorm begint te krijgen. Datgene wat de globalistische clubs voor ogen hebben is van een dermate groteske en sinistere aard dat het een hele nieuwe generatie van nationalistisch verzet zal opleveren. Ik ving deze tekst dan ook niet voor niets aan met een geliefde en bekende quote uit de oud-Noorse Hávamál, een quote van strijdbaarheid en een roep om heldenmoed. Onze vijanden hebben de handschoenen uitgetrokken. Wij zullen hetzelfde doen.

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
B. Gurion - "De NWO zal worden aangestuurd vanuit Jeruzalem"
Gast
4 maanden geleden

Wie van zijn land houdt, is nationalist.
Wie van zijn volk houdt, is socialist.
Wie logisch nadenkt is dus nationaal-socialist.

Wie geen nationaal-socialist is, werkt mee aan de sinistere plannen van de Nieuwe Wereld Orde.