Een keerpunt voor antiblanke propaganda

1
1626

President Trump schaft antiracisme trainingen af. Afgelopen vrijdag stuurde hij een memo uit naar alle organen van de Amerikaanse overheid met de opdracht om de lopende cursussen en trainingen die ‘critical race theory’ behelzen of ‘white privelege’ zouden moeten tegengaan, per direct te stoppen. De memo noemt als voorbeeld trainingen waarbij de ambtenaren werden verteld dat vrijwel alle blanke mensen racistisch zijn. Op Twitter deed Trump er nog een schepje bovenop. Hij noemde kritische theorie een ziekte die gestopt moet worden. Hij riep op om melding te maken van overtreders, zodat hij dit soort trainingen zo snel mogelijk kan uitbannen.

Alle gegeven voorbeelden in de memo betreffen blanken. Daar is ook geen ontkomen aan, racisme is namelijk een beschuldiging die uitsluitend blanken om de oren krijgen. De argumentatie is echter nog steeds binnen het bestaande narratief – de trainingen zijn ‘on-Amerikaans’ en ‘zaaien verdeeldheid’. Nergens wordt de multi-raciale samenleving zelf geproblematiseerd, de memo gaat zelfs prat op het ‘diverse’ beleid van de Amerikaanse overheid. Niettemin valt de memo wel het hart van het anti-blanke propaganda aan, waarmee het indirect de blanke identiteitspolitiek promoot. Het belang van deze memo is dan ook moeilijk te onderschatten. In potentie vormt het een keerpunt van het narratief, omdat het een basis biedt om anti-blanke propaganda te problematiseren, op meer plekken dan alleen bij de overheid.

Als we niets veranderen, gaan blanken de komende decennia een gemarginaliseerde minderheid worden in hun eigen landen. Het grootste obstakel voor verandering is dat blanken hun collectieve belangen niet herkennen, laat staan nastreven. Deze memo van Trump en zijn bijbehorende tweet zijn een uitnodiging om voortdurend, elke dag en elke keer dat het opduikt, anti-blanke uitspraken aan te vallen. De ironie is dat de blanke identiteitspolitiek daarmee een strategie overneemt van de kritische theorie, die met hun voortdurende kritiek en ‘deconstructie’ van Europese waarden, culturele hegemonie wisten te bereiken. Het staat ons vrij om de mythen van links op eenzelfde wijze door te prikken. Laat de lange mars door de instituten maar beginnen!

1 COMMENT

  1. Deze beslissing is ver over tijd maar niettemin belangrijk.
    Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat blanken dit allemaal zomaar laten gebeuren?

    Zodra we massaal de schijn-werkelijkheid van politiek en media leren doorprikken kan genezing van de multikul illusie plaatsvinden en de anti-blanke vijanden kunnen dan maar beter maken dat ze wegkomen!

Comments are closed.