Een getijde van kleur dreigt de Verenigde Staten te verzwelgen

0
746

Als Erkenbrand kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Belangrijk om op te merken is dat we onze kritiek richten op de VS als regime, dat een belangrijke loot vormt aan de stam van het internationale centrale bankenstelsel. Daarnaast stelt de VS als regime de belangen van een vreemde staat, te weten Israël, boven die van haar eigen volkslichaam. Wie de geschiedenis kent, weet dat het internationale kapitaal en het ontstaan van de staat Israël nauw met elkaar samenhangen.

In onze kritiek hebben we het niet over onze bloedbroeders, ongeacht of het nou Amerikanen zijn van Nederlandse, Duitse, Zweedse, Franse, Italiaanse of Spaanse (nadrukkelijk niet de gemengde ‘Latino’s’!) afkomst. We kunnen er echter ook niet omheen dat velen van hen zich in grote mate hebben laten degenereren door een platte massamediacultuur die diepe onwetendheid viert alsof het een deugd is, die sexuele afwijkingen normaliseert en die rasverraad propageert. Er is echter veel om voor te strijden, omdat er veel te redden is: alle blanke Amerikanen, wat heet, juíst de blanke Amerikanen hebben de mogelijkheid zichzelf en hun omgeving te verbeteren. De gehele opbouw van het land is er het bewijs van. De Verenigde Staten onder blanke heerschappij zou een belangrijk centrum van blanke kracht zijn.

Volkskrant en Trouw brachten recent het nieuws dat blanke Amerikanen, door hen doorgaans wit genoemd, voor het eerst in de historie in aantal afnamen, ook relatief ten opzichte van kleurlingen. Omvolking werd lang weggezet als extreem-rechtse complottheorie door media als Volkskrant en Trouw, maar kennelijk zijn de journalisten aldaar wakker geschrokken. Of de desbetreffende redacties zijn inmiddels goed gevuld met talentvolle Erkenbranders. Hoe dan ook is de omvolkingstheorie niet langer een complottheorie maar een onderwerp van beschouwing. In de artikelen mist echter een analyse waarom blanken in de VS afnemen.

Bij het bericht moest ik direct denken aan T. Lothrop Stoddard, in het bijzonder zijn boek The Rising Tide of Color. In dit boek uit 1920 waarschuwde Stoddard al dat een afnemende blanke populatie en in het bijzonder, afnemende blanke heerschappij tot een steeds meer brutale houding, gedrag en acties zouden leiden onder kleurlingen. Dit zien we dan ook heden ten dage. Alle typisch blanke uitingen worden ter discussie gesteld, bekritiseerd, beschimpt en als het even kan verboden. Als Erkenbrand hebben we eerder bijzondere aandacht besteed aan Stoddard in een serie, waarvan u het begin hier aan kunt treffen.

Enkel wanneer we in etnische scheidslijnen gaan denken kunnen we het eigene behouden. Zelfbehoud is onze eeuwige opdracht. Het is niet te laat om onze raciale wil aan de gekleurden op te leggen. Doen we dit niet, dan vervallen we tot een Brazilië, Joegoslavië of Zuid-Afrika. Dit gaat niet alleen op voor de Verenigde Staten, maar ook voor Europa.

Isengrim