Een antwoord op de kritiek van Marcel Bas op de terminologie van alt-rechts.

3
1053

Marcel Bas is een veteraan van de nationalistische beweging en alom gerespecteerd in onze kringen. Zijn kritiek vatten wij dan ook serieus op. Hij uitte recent kritiek op onze woordkeus, wat samen te vatten valt als “waarom gebruikt Erkenbrand als Nederlandse nationalisten Engelse termen wanneer er ook Nederlandse zijn met dezelfde strekking?”. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: hij heeft gelijk. De terminologie die wij hanteren is zeer veramerikaniseerd, waar er ook goede Nederlandse termen voor zijn. Maar er zijn ook wat dingen voor te zeggen vanuit het oogpunt van marketing en internationale allianties met gelijkgestemden.

De gesjeesde jongens van Erkenbrand die marketing gestudeerd hebben, beargumenteren dat termen als etnostaat i.p.v. volksstaat en rasrealisme i.p.v. volksbewust een innovatief kenmerk hebben. Wanneer iemand de term ziet zal hij eerder geneigd zijn zich erover te informeren dan als men de term volksnationalist of volkswezen hanteert. Volk heeft al snel een negatievere associatie, helaas, denk hierbij aan termen als Völkisch, Volkssturm en ga zo maar door.

Tegenargument is uiteraard dat als we de term volksnationalisme gebruiken, wij ons duidelijker in de traditie van Nederlands nationalisme plaatsen, zoals Voorpost dat doet. Aan de andere kant is het gebruik van de alt-rechtse termen uit Amerika nuttig om ons te identificeren als deel van die tegencultuur. Elke tegencultuur kent haar eigen terminologie die haar nieuw en “hip” maakt.

Uiteindelijk komt de keuze van etno- als prefix in plaats van volks- uit een marketing en culturele overweging.

De kritiek dat onze woordkeuze geamerikaniseerd is, is terecht. De ironie is dat nationalistische bewegingen erg geglobaliseerd zijn. Er is een sfeer van vrij kosmopolitische wereldburgers, die de ene dag een conferentie in Helsinki of Londen bezoeken, de andere dag lobbyen zij bij hun eigen overheid. Tweedjasjes en whiskey hebben bier en spandoeken vervangen binnen nationalistische kringen.

Inhoudelijk blijven de Europese bewegingen echter ver van de ideologie van de Amerikaanse Alt-Right. Erkenbrand gebruikt wel dezelfde termen staat ideologisch dichtbij de Nouvelle Droit. Het hangt er maar net vanaf welke Erkenbrander je spreekt: je kunt een groot fan van Hoppe tegen het lijf lopen bij Erkenbrand, of iemand die zich met name door oud-rechtse bewegingen laat inspireren of een orthodox christen. Binnen ons studiegenootschap zijn er mensen die de Amerikaanse invloed met kracht afwijzen of volledig omarmen en alles wat er tussenin zit. De nieuwe Europese nationalisten geloven niet in “white identity” maar Nederlandse, Duitse, Franse, Italiaanse, Poolse, Hongaarse identiteit et cetera. In die zin zijn wij als nationalisten weinig veranderd. Ook zijn wij minder libertair (economisch liberaal) dan de Amerikanen.

De grap is dat zowel links als rechts geglobaliseerd zijn. Links spreekt van “wit privilege” en slavernijverleden alsof we in de VS leven met haar Jim Crow verleden en rechts spreekt van etnostaten en rassen in plaats van volkeren. De conclusie die we kunnen trekken is dat de Amerikaanse invloed in het westen van ingrijpende aard is en in het hele politieke spectrum binnen is gesijpeld.

De vraag is dus, is het wenselijk om Nederlandse termen te hanteren en ons af te sluiten van de nationalistische tegencultuur? Het is zeker een discussie waard, die intern gevoerd zal worden, met voor en tegenstanders. Wij bedanken Bas voor het onder de aandacht brengen van dit punt.

Éordred ‏

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
everef
Gast
3 jaren geleden

Absoluut Nederlandse/Germaanse termen gebruiken. Wij maken geen deel uit van de anglosfeer, en de alt-right baseert zich juist weer op praktijken van het nationaal socialisme, waarvan de Duitse termen vertaald moesten worden voor de Engelssprekenden. Minimalisering van Amerikaanse/Anglo invloed is sowieso een doel om naar te streven, omdat een identitaire instelling daar nog nooit succesvol is geweest en er zelfs sinds 1939 globaal tegen gevochten is. Het is cultureel gezien veel significanter om te kijken naar Duitsland, Oostenrijk en Scandinavische landen en het taalgebruik wat daar gebruikt wordt/werd. Uiteindelijk vechten we toch ook tegen de Amerikaanse (globalistische) cultuurexport? Dat is juist het gif wat de nationalistische geest doet inslapen.

Trouwens, heeft ‘volk-‘ echt negatievere connotaties dan ‘ras’ of ‘ethno’? Ik zou het omgekeerde beargumenteren. Laat jezelf niet meeslepen naar het midden (als rechts persoon betekent dit naar links). Als mensen oncomfortabel zijn met normale woorden is het onze taak om dat te verbeteren door die woorden op een normale manier te gebruiken en niet hun connotatie laten definiëren door media en linkse groepen.

Jan
Gast
Antwoord aan  everef
3 jaren geleden

Er valt veel te zeggen voor het handhaven van de eigen taal, maar niet als deze te weinig woorden bevat om de huidige situatie accuraat weer te geven. Iedere beweging heeft zijn eigen taalbril en taalfilter (filter in de zin van welke ideeën wel en welke ideeën niet gemakkelijk onder woorden zijn te brengen) nodig om de beweging te versterken en te laten groeien als een samenhangend organisch geheel.
Pragmatisme in de zin van biocentrisme is momenteel naar mijn idee belangrijker dan principieel vasthouden aan cultuurbijzonderheden, die uiteraard wel al onze respect en liefde verdienen op grond van de diepere betekenis die hiermee samenhangt en ons verbindt met onze voorouders.
De opdeling in anglosfeer en Nederlans/Germaans is denk ik onverstandig en verzwakt de internationale beweging als geheel. Dit werkt alleen maar de situatie in de hand dat, net als in ons Europees verleden, een gezamenlijke blanke belangengroep wordt opgesplitst en tegen zichzelf wordt opgezet, door internationaal wel goed georganiseerde blank-vijandige groepen. De opdeling anglosfeer Nederlands/Germaans is volgens mij overigens net zoveel waard als het opdelen van Amerikanen in stereotype democraten en republikeinen zoals in de MSM, waardoor men hier in Nederland vrijwel niet wordt ingelicht over de werkelijke politieke situatie in de Verenigde Staten. De huidige problematische situatie in Europa, Australië en de Verenigde Staten is volgens mij juist het gevolg van het ontbreken van een gecoördineerde internationale samenwerking tussen diverse blanke belangengroepen ten behoeve van juist het behoud van de eigen exclusieve cultuur, en belangrijker nog de eigen genenpoel. Historisch gezien zijn het juist de groepen die internationaal goed waren georganiseerd, die de huidige wereld in de tang hebben gekregen en bezig zijn deze demografisch te herinrichten. Het tegengaan van deze omvolking kan vrees ik alleen maar slagen door nauwe en nauwgezette internationale samenwerking van alle mensen met Europese voorouders, om juist van identitaire instellingen een blijvend succes te maken. Geen vijandschap tussen bewuste blanke mensen.

Harry van B.
Gast
Antwoord aan  Jan
3 jaren geleden

De noodlottige uitkomst van de Tweede Wereldoorlog heeft tot een overwinning van de Anglo-Saksische hegemonie geleid, die zichzelf om geopolitieke redenen enkel kan handhaven via de onderwerping en de onderdrukking van de Germaanse wereld.

Het Transatlantisme is dus nadelig voor de Germaanse volkeren, wiens naties via dat bondgenootschap tot protectoraat voor Anglo-Saksische belangen (de overwinnaars van de oorlog) worden gereduceert.

Ik deel je mening dus niet dat de toenmalige tegenstelling (Westen tegen Centralen) niet meer zou bestaan, noch dat louter ras een basis voor politiek zou moeten vormen (een concept dat evdngoed volksvreemd is en voortkomt uit de nieuwe, vervreemde en ontwortelde Amerikaanse ‘cultuur’). De Germaanse bevrijding zal allereerst de bevrijding van het Anglo-Saksische juk moeten betekenen. In die zin hebben we na 73 jaar nog steeds dezelfde vijand.

Dat gezegd hebbende, deel ik wel je mening dat we momenteel wel grotere problemen hebben dan de taalstrijd. Dat er om pragmatische en strategische redenen dus bepaalde talen of termen gehanteerd worden zie ik dus niet als een groot probleem. Zonde van de kostbare tijd om ons over zulke zaken druk te maken. Immers staat ons gehele voortbestaan als volk en ras op het spel.