Ebru Umar en Liberalisme

4
161

Recentelijk schreef mevrouw Ebru Umar, een Turkse journaliste bekend van Geenstijl en een dramatische ervaring waar zij vast werd gehouden in Turkije, dat zij zowel alle kerken als moskeeën zou willen sluiten. Want religie is een privézaak die men thuis beleefd. Aldus Umar.

Uiteraard is deze liberale visie op religie onzinnig. Religie is niet slechts beperkt tot de privésfeer, het is iets wat gebonden is aan de maatschappij en aan ons mensbeeld. Liberalen zien religie als een idiosyncrasie, iets wat men toevallig denkt. Fundamenteel denken zij dat iedereen denkt als een individualistische liberaal en begrijpen niet dat religie een levensstijl is. Het is allesbepalend. Gods wet staat boven de wet van de mens. Zo kan een wet immoreel zijn, of onrechtvaardig. Natuurwetten en God zijn dat niet. Zij zijn nu eenmaal de realiteit, waar men niet omheen kan. Zowel een christen als moslim laat zijn geloof gelden boven liberale concepten van wet en recht. Juist dit is iets waar Umar moeite mee heeft.

In sociologische zin is het ook onzin te beweren dat religie iets individueels of privé is. Religie bestaat juist om de maatschappij een gedeeld narratief, moraliteit en doel voor te legen. Zonder metanarratief heb je geen cultuur, iets wat Ebru Umar van Jordan Peterson kan leren, iemand die zij ongetwijfeld bewondert. Religie bouwt een samenleving. Het heeft fysieke honken waar een gemeenschap samenkomt, net als nodes in een netwerk. In de kerk leert men samen een ideologie te delen. “Schande” zal de liberaal zeggen. Maar iedereen heeft een ideologie. Een cultuur is in zekere zin ideologie. De kerk reguleert deze cultuur/ideologie door middel van sociale druk. Buitenbeentjes en mensen die zich misdragen worden beschaamd tot zij conformeren. Zo verkrijgt een maatschappij harmonie. Want een maatschappij zonder gedeelde moraal, zonder idealen, die alle afwijkingen accepteert… die kan niet lang voortbestaan.

Zo werkt elke maatschappij. Tegenwoordig vervult de media deze rol van leren en conformeren. Buig je niet voor het Tabula Rasa verhaal en het sociaal marxisme? Dan sluit de media en daarmee de maatschappij jou buiten.

Ook zij hebben een metanarratief, van communisme. Van totaal egalitarisme.

Richard Dawkins zei, na zich vele jaren verzet te hebben tegen christendom, dat hij vreesde dat de leegte van atheïsme een opening had gemaakt voor een veel groter gevaar: Islam en Marxisme.

Mensen zijn tribaal. Mensen zijn spiritueel. Mensen hunkeren naar betekenis en zingeving. Zonder (meta)narratief is een cultuur niets dan een loze verzameling consumenten die een taal spreken.

Laat Ebru Umar daar eens over nadenken, wanneer zij pleit voor het sluiten van kerken. Wat voor betekenisloos materialisme zij loslaat op de mensheid en hoe lang zij denkt dat dit zal standhouden.

-Éordred

4 COMMENTS

 1. Religie is inderdaad zinvol en zingevend. Al lijkt het Christendom te hebben afgedaan. Dient niet meer de uiteindelijke Lotsbestemming van het Westen.

  De diepe cultuurdragende lagen, die weer rusten op Spirituele gronden, en die in aantal maar een paar honderd mensen zal bedragen, zullen moeten komen met iets ‘nieuws’.

  Vrij naar Yockey en Spengler. Er is teveel materialisme, cultuurvervorming en cultuurverachterlijking in deze tijd.
  Religie belangrijk.

  Maar we hebben nou toch een religie. Die van het Multiculturalisme…

 2. Liberalisme is evengoed een religie. Men heeft het individu tot god verheven, maar gaat net zo goed uit van irrationele dogma’s (zoals bv het gelijksdenken) en wishfull thinking.

  In die zin is het niet meer dan logisch dat liberalen oproepen om kerken, moskeeen en sjoels te sluiten. De oproep om van religieuze belevenis iets individueels te maken, bij voorkeur hervormd binnen een liberaal kader, is gewoon een moderne vorm van kerstening. Daarmee ondoet men deze religies van hun essentie en geven ze er een liberale invulling aan, wat deze religies feitelijk terug brengt tot een slap liberalistisch aftreksel ervan.

  Als landsverrader Ebru Umar zichzelf liberaal noemt, is ze op dat vlak in ieder geval wel consequent.

 3. Heldere en goede visie.
  Ben trots en gelukkig dat ik als hoog intelligente man kan geloven te midden van de versierde leegheid van het hedonistisch materialisme. En ja, geloven vraagt ook een brein dat beschikt over empathie en inlevingsvermogen. En dat is helaas niet iedereen gegeven.

 4. Het is enkel logisch dat liberalen kerken en moskeeen willen sluiten. Het liberalisme is zelf immers ook een religie en/of geloofssysteem, gebaseert op irrationele dogma’s (gelijkheidsdenken) en een flinke dosis wishfull thinking. De meeste religies eigenen zichzelf universele geldigheid toe en zijn dus weinig tolerant tegenover andere geloofssystemen. Daarom dat het liberalisme geen andere religies duld, tenzij deze “gekerstend” zijn door ze een ‘seculiere’ (liberale) invulling te geven en zo van hun eigenlijke essentie te ontdoen: het maakt van religie een individuele prive kwestie, waarmee alle religies geneutraliseert worden in een verder totaal liberale wereld. Laat je dusniet misleiden, hoewel liberalen de mens tot god hebben, is het nog steeds een pseudo-religieus systeem.

Comments are closed.