Drengskapr, het Vikingbegrip van mannelijkheid

0
963

YouTube levert een schat aan materiaal aan voor de ethnonationalist. Eén zo’n juweeltje is het YouTube kanaal van Dr. Jackson Crawford, als hoogleraar ‘Nordic Studies’ verbonden aan de Universiteit van Colorado.

Crawford is een rasverteller. Bij de Germanen zijn er niet zoveel geschreven bronnen bewaard gebleven uit het voorchristelijke periode, maar Crawford kan met het weinige dat voorhanden is een opmerkelijk goed beeld opbouwen van hun gedachtewereld. Uit de historische bronnen zoals de Edda haalt hij het eigene, het meest verbeeldende. Hij biedt een kijkje in de ziel van onze voorvaderen.

Dat zijn YouTube kanaal bezocht wordt door ethnonationalisten kwam hem onder de aandacht doordat hij verzoeken kreeg om bepaalde slogans (niet nader omschreven) om te zetten naar het runenschrift. In het huidige politiek-correcte klimaat voelde Crawford zich geroepen om openlijk afstand te nemen van rechts gedachtengoed. Dat is geen verlies, wetenschap kan beter vrij blijven van politiek.

Voor de ethnonationist is toch wel smullen. Neem het volgende filmpje, waarin Jackson een vergelijk maakt tussen de Spartanen, de Vikingen en de Europese kolonisators van Noord Amerika. Crawford schrijft de successen van deze volkeren toe aan een aantal terugkerende eigenschappen; een onafhankelijke geest, het vermogen om op jezelf aangewezen te zijn, respect voor een tegenstander, een patriarchale instelling. De Vikingen vatten deze eigenschappen in een woord samen: Drengskapr.

Op Alt-Rechts bijeenkomsten lopen sommigen over van Drengskapr. Ethnonationalisten zijn echter geen Vikingen, die laten we eerlijk zijn, toch een tikkeltje gewelddadig waren. De strijd van deze tijd wordt niet gevoerd met het zwaard, maar met het woord. Er woedt een culturele oorlog, een oorlog van ideeën, die haar hoogtepunt nog niet heeft bereikt. We bereiden ons voor op moeilijke tijden.

Tussen “Hi my name is Dr. Jackson Crawford” en “From the old west, I wish you the best”, de vaste opening en afsluiter, schuilt een schat aan inspiratie, mogelijk zelfs een nieuwe hobby. Het is binnen handbereik, u hoeft maar op ‘Afspelen’ te drukken.