Dodson en geprivatiseerde politieke vervolging

1
153

Recent is een jonge man uit Arkansas, Andrew Dodson, op zo een fanatische manier vervolgd door antifa en de media dat hij zelfmoord pleegde.
Zijn naam werd door Jacob Rosenberg van de Arkansas Times gepubliceerd, waarna activisten zijn werk en familie contacteerden, zijn familie lastig vielen en ervoor zorgden dat hij ontslagen werd. Hij kon niet meer in publiek verschijnen zonder aangevallen te worden door antifa. Uiteindelijk zag hij geen uitweg meer van de situatie en ontnam zichzelf het leven.
Links was nog niet tevreden, en vandaliseerde Dodsons doodsbericht dat online was gepost door de begrafenisondernemer.

Wat was Dodsons misdaad? Hij was een van de aanwezigen bij de Unite the Right rally in Charlottesville. Een legale rally die werd gehouden in het kader van het beschermen van cultuur en tradities. Dodson heeft geen enkele wet overtreden in Charlottesville, nog thuis in Arkansas. Hij was alleen aanwezig en werd er gefotografeerd. Maar dat maakt niets meer uit in deze moderne tijd, want het is niet de staat die men moet vrezen als dissident, want de staat vervolgt politieke dissidenten al enige tijd niet meer. Dat werk heeft de media en antifa op zich genomen. De Stasi is geprivatiseerd.

Media en antifa (in Nederland is dit o.a. Kafka) houden zich bezig met het opzoeken van privéinformatie van individuen teneinde die te publiceren en indien mogelijk hen ontslagen te krijgen. Ze zijn er op uit om het leven van iedereen die het politiek met ze oneens is te ruïneren. Oftewel: iedereen die rechtser is dan Groen Links is een legitiem doelwit.
Het is het geprivatiseerd vervolgen van politieke dissidenten. Dit lijkt een reactie te zijn op de Vrijheid van Meningsuiting discussie. Want het vaak herhaalde mantra is “vrijheid van meningsuiting betekent nog niet vrijheid van consequenties”. Betekenend: de overheid staat je dan wel toe dit soort dingen te zeggen, maar wij kunnen het je op sociaal vlak alsnog lastig maken. Links interpreteert dit als een vrijbrief om met alle mogelijke middelen iemand te straffen voor zijn mening. Let wel: buiten de wet om. Want als er iets strafbaars zou zijn voorgevallen dan is het aan justitie om het aan te pakken. De media is schuldig aan het ruïneren van privé personen die geen publieke rol in de maatschappij spelen, wat in dit geval het leven koste van Dodson.
Dodson was ook niet echt een radikaal.

Er zijn verschillende videos van hem te vinden online waar hij spreekt over vrijheid van meningsuiting en rondloopt met pepe memes. Hij was meer een 4chan meme fan dan een identitair. Hij was vermoed ik ook geen deel van de echte harde alt right. Hij was een joculair en lichtzinnig, misschien ietwat naiëf persoon. Wat het deste frappanter maakt dat links zo hard achter hem aan ging. Als hij een skinhead was geweest dan zou ik het fanaticisme misschien nog begrijpen, maar Dodson was een vrij zachtzinnig figuur, en juist een skinhead zou beter bestand zijn tegen de linkse psychologische oorlogsvoering: een Skinhead heeft zich al afgekaderd en stelt heel duidelijk waar hij staat, waardoor hij zich bewust van de samenleving buitensluit. Dodson was een normale jongeman met wat pepe avatars die zich druk maakte over vrijheid van meningsuiting, hij was niet psychologisch voorbereid op de meedogenloze behandeling die links hem gaf. En dat koste hem uiteindelijk het leven.

Dit soort praktijken zijn standaard voor welhaast alle linkse media in het westen. In Amerika heeft het al tot 1 dode geleid en vele geruïneerde levens en carriéres. Ook in Nederland hanteren groepen als Kafka dit soort activisme al jaren. Er staan op hun website de namen, achternamen en alle bekende werk-en-woon omstandigheden van honderden personen die Kafka als te rechts bevind. In Zweden doet Antifa.se hetzelfde: het publiceren van fotos en namen van iedereen die hen niet bevalt om deze mensen sociaal kapot te maken. In Denemarken is de organisatie die dit doet Redox.dk

Wij zullen binnenkort wel meer over Kafka shrijven, maar voorlopig: wees ervan bewust dat wat Dodson overkomen is, het doel is van links voor ieder rechts persoon.
Om Sam Hyde te quoten: “Do not forget that these people want you broke, dead, your kids raped and brainwashed and they think its funny.”

-Éordred

1 COMMENT

  1. Binnen een samleving waar de tendens sterk opschuift naar ‘rechts’ , zou men van deze praktijken juist lering kunnen trekken en het kunnen gebruiken als een middel in de dagelijkse strijd tegen politieke opponenten. Het succes van dergelijke acties is nu juist afhankelijk van het maatschappelijke klimaat en dat is geen vaststaand gegeven. We kunnen gerust stellen dat de ‘politieke correctheid’ op haar laatste benen loopt en daarmee lijken de rollen zich langzaam maar zeker te keren.

Comments are closed.