De Wereldvisie van Alt-Rechts (5)

0
93

De Wereld, de Groep, het Individu

De intellectuele stromingen binnen Alt-Rechts verwijzen naar
een zogenaamd Rijk Universum , waarvan het filosofisch fundament nog grotendeels
ontbreekt. Deze serie is een aanzet daartoe.

Wereldvisie deel 5 de wereld, de groep, het individu 15-01-2018

Jan Hollander