De Protocollen van de Wijzen van Zion

1
2206

Op een stralende namiddag eind augustus, op een lommerrijke en historische plek op Goerree-Overflakkee, vond alweer de tweede editie plaats van de boekenbespreking.

“De Protocollen van de Wijzen van Zion” is een boek dat voor het eerst opdook in Rusland in 1903 en aanvankelijk een sluimerend bestaan leidde, tot het twee decennia later door de grootindustrieel Henry Ford massaal in de roulatie werd gebracht. Henry Ford wilde het publiek bewust maken van de joodse ondermijning van de Westerse samenlevingen, hij gaf hiertoe een krant uit (The Dearborn Independent) en publiceerde zelf het lezenswaardige boek “The International Jew”.

Over de totstandkoming van de Protocollen van de Wijzen van Zion is al veel geschreven, u kunt daar zelf onderzoek naar doen, u zult alleen partijdige opinie aantreffen. De discussie over de oorsprong is al zo oud als de Protocollen zelf. Interessant in dat opzicht is het om te vermelden dat volgens diverse bronnen, waaronder de joodse auteur Konrad Heiden in zijn werk “Der Fuehrer, 1945”, de Protocollen aan de tsaar zijn voorgelegd, op een moment dat de Russische revolutie nog te voorkomen was geweest. De adviseurs van de tsaar waren onderling verdeeld over de authenticiteit van het document. De tsaar, die wel geheel overtuigd was van de authenticiteit, antwoordde op de vraag of het boek in de openbaarheid moest worden gebracht met de veelzeggende reactie: “We gaan geen rechtvaardige oorlog voeren met vuile wapens”. Enkele jaren laten werd hij samen met zijn vrouw en kinderen vermoord door de joodse bolsjewistische revolutionair Yakov Yurovsky en zijn bende.

We doken de diepte in en bespraken de diverse protocollen, met name de Protocollen 20 t/m 26. Het aanwakkeren van revolutionaire krachten zoals het atomiserende en verschralende liberalisme, met daarnaast ideologische stromingen als socialisme en anarchisme komen hierin uitgebreid aan bod. Het doel van deze min of meer gecontroleerde revoluties is volgens de samenzweerders niets minder dan het einde van Europa als een eenheid gefundeerd op traditie en ras. Daartoe willen de samenzweerders de belangrijkste dragers van de Europese cultuur (aristocratie, traditioneel gezin, religie) vernietigen, en stapsgewijs toewerken naar een permanente staat van bijna-anarchie door een verdwaasde, ieder-voor-zich anti-cultuur. De rol van de politiek en de media is om maatschappelijke problemen en spanningen te creëren, die zorgen voor een toestand van wisselende maatschappelijke tegenstellingen, waardoor het volk permanent in verwarring en onderlinge twist wordt gehouden. De blanke Europese volkeren dienen, zo vermelden de Protocollen, als grootste concurrent van de joden op het wereldtoneel moreel verzwakt, psychisch willoos, hun bloed vermengd, en lichamelijk gebrekkig en afhankelijk te worden gemaakt, opdat iede-re volgende stap naar een totalitaire wereldregering steeds minder weerstand zal ondervinden. De overige goyim (niet-joden), zoals negers of Aziaten, hebben minder drang naar autonomie en zijn gemakkelijker te onderwerpen, aldus de Protocollen.

De aanwezigen hadden het over het algemeen zwaar tijdens het lezen van de Protocollen. Het boek is namelijk doordrenkt met een koude honger naar macht, die iedere vorm van menselijkheid naar anderen dan het eigen volk uitsluit. Sommige lezers hadden het boek meermaals vol walging weggelegd. Natuurlijk kwam ook bij ons de discussie terug over de authenticiteit. Volgens de spreekbuizen van het huidige regime, zoals Wikipedia, zou het boek een vervalsing zijn. In dat geval zijn de Protocollen een psy-op, een bewust gecreëerd instrument, bedoeld om de joden in diskrediet te brengen. Dat is niet uit te sluiten, maar voor iemand medelijden zou krijgen dient hij zich af te vragen hoeveel joden gedaan hebben om anti-blanke geschiedvervalsing tegen te gaan. De vraag wordt slechts retorisch gesteld.

De Protocollen passen in ieder geval in de joodse religieuze traditie van streven naar wereldmaatschappij, zoals valt op te maken uit de Babylonische Talmoed. Belangrijker nog is te vermelden dat de voorspellende waarde van de Protocollen groot is gebleken. De Russische revolutie werd destijds al beschouwd als een joodse machtsgreep, ook in het buitenland. Wat maakt de herkomst van de Protocollen nog uit, als de voorspellende waarde zo groot is gebleken? Feit is dat het een min of meer concreet plan weergeeft, waaraan door een bepaalde groep voortdurend wordt gesleuteld en geanticipeerd. De Protocollen zijn gelekt of opgesteld als waarschuwing en verdienen het om serieus onderzocht, gecontroleerd, gestaafd en besproken te worden. Er is veel werk te verrichten, we moeten daarbij niet bang zijn om de handen vuil te maken.

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Greet Liessen
Gast
1 jaar geleden

Ik begin nu te begrijpen waarom er tijdens het bewind van de Bolsjewieken een verbod op dit boek was, op straffe van de doodstraf. De waarheid is soms te veel om te geloven.